EN954-1 verlengd tot 2011.

januari 2010

In de mededeling C321 van 29 december wordt aangegeven dat de norm NBN EN 954-1 nog tot 31 december 2011 het zogenaamde vermoeden van overeenstemming geeft met de nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EG.

Op 29 december 2009 is er een mededeling van de Commissie verschenen in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) (1) met een bijkomende bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn.

 

In deze mededeling wordt aangegeven dat de norm NBN EN 954-1 nog tot 31 december 2011 het zogenaamde vermoeden van overeenstemming geeft met de nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EG.

 

Praktisch houdt dit in dat een fabrikant / het engineeringbureau met zijn huidige ontwerp en uitvoering van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie nog kan terugvallen op de NBN EN 954-1. Er is dus eigenlijk gezorgd voor een grotere overgangsperiode nl. tot 2012. Voor veel bedrijven is het evenwel een soort van uitstel van executie. Gelet de nieuwe normen complexer zijn qua inhoud en toepassing wordt dan ook de raad gegeven om niet al te lang te wachten met de transitie naar de nieuwe norm NBN EN ISO 13849-1.

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...