Het onthaal van nieuwe werknemers wint aan belang…

juni 2007

In het Belgische Staatsblad van 10 mei ll. verscheen het koninklijk besluit (1) m.b.t het onthaal van nieuwe medewerkers in het bedrijf.

Dit KB brengt wijzigingen mee voor twee K.B.'s uit de CODEX met name :

 • Het KB Welzijnsbeleid (artikel 13, alinea 2, 8° toegevoegd; titel van afdeling III gewijzigd; artikel 16 bis toegevoegd);
 • Het KB Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (artikel 5, alinea 2, 9° gewijzigd; artikel 7, §1, 6° toegevoegd).

Vanaf nu heeft de werkgever of een lid van de hiërarchische lijn dat door hem werd aangeduid de verplichting om gepaste maatregelen te nemen voor de organisatie van het onthaal van elke werknemer.
 
Dit houdt dus praktisch in dat binnen het bedrijf :

 •  ofwel de werkgever een lid van de hiërarchische lijn aanduidt
 •  ofwel dat de werkgever dit onthaal zelf organiseert

Indien hij zelf instaat voor de organisatie van het onthaal moet de werkgever een er­varen werknemer aanduiden om de nieuwe werknemer te begeleiden, of moet hij deze werknemer zelf begeleiden. Daarenboven moet hij een document ondertekenen en laten bijhouden waarin dit onthaal geregistreerd is en dat bevestigt dat de wette­lijke taken uitgevoerd zijn. Indien de werkgever er zelf niet voor instaat, kan hij de verantwoordelijkheid delegeren aan een lid van de hiërarchische lijn.
 
Deze wettelijke taken zijn :

 •  Het organiseren van het onthaal van nieuwe medewerkers;
 •  Het er zich van vergewissen dat de werknemer de instructies begrepen heeft en in de praktijk kan brengen;
 •  Het waken over de naleving van de instructies;
 •  Het ondertekenen van een document waaruit blijkt dat het onthaal georganiseerd werd en de nodige inlichtingen verstrekt werden
 •  Het aanduiden van een ervaren werknemer, belast met de begeleiding van de beginnende werknemer


Door het invoeren van de titelverandering naar “Verplichtingen van de werkgever inzake onthaal, begeleiding, informatie en vorming van de werknemers” heeft de IDPB er een taak bijgekregen. Ze heeft dus niet enkel als taak voorstellen te formuleren voor het onthaal, het informeren,het opleiden en sensibiliseren van de werknemers m.b.t. maatregelen betreffende het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk, maar ook voor het begeleiden van die werknemers.

(1) : Het K.B. van 25 april 2007 betreffende het onthaal en de begeleiding van werknemers i.v.m. de bescherming van het welzijn bij de uitvoering van hun werk. download hier

 

Dit KB brengt wijzigingen mee voor twee K.B.'s uit de CODEX met name :

 • Het KB Welzijnsbeleid (artikel 13, alinea 2, 8° toegevoegd; titel van afdeling III gewijzigd; artikel 16 bis toegevoegd);
 • Het KB Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (artikel 5, alinea 2, 9° gewijzigd; artikel 7, §1, 6° toegevoegd).

Vanaf nu heeft de werkgever of een lid van de hiërarchische lijn dat door hem werd aangeduid de verplichting om gepaste maatregelen te nemen voor de organisatie van het onthaal van elke werknemer.
 
Dit houdt dus praktisch in dat binnen het bedrijf :

 •  ofwel de werkgever een lid van de hiërarchische lijn aanduidt
 •  ofwel dat de werkgever dit onthaal zelf organiseert

Indien hij zelf instaat voor de organisatie van het onthaal moet de werkgever een er­varen werknemer aanduiden om de nieuwe werknemer te begeleiden, of moet hij deze werknemer zelf begeleiden. Daarenboven moet hij een document ondertekenen en laten bijhouden waarin dit onthaal geregistreerd is en dat bevestigt dat de wette­lijke taken uitgevoerd zijn. Indien de werkgever er zelf niet voor instaat, kan hij de verantwoordelijkheid delegeren aan een lid van de hiërarchische lijn.
 
Deze wettelijke taken zijn :

 •  Het organiseren van het onthaal van nieuwe medewerkers;
 •  Het er zich van vergewissen dat de werknemer de instructies begrepen heeft en in de praktijk kan brengen;
 •  Het waken over de naleving van de instructies;
 •  Het ondertekenen van een document waaruit blijkt dat het onthaal georganiseerd werd en de nodige inlichtingen verstrekt werden
 •  Het aanduiden van een ervaren werknemer, belast met de begeleiding van de beginnende werknemer


Door het invoeren van de titelverandering naar “Verplichtingen van de werkgever inzake onthaal, begeleiding, informatie en vorming van de werknemers” heeft de IDPB er een taak bijgekregen. Ze heeft dus niet enkel als taak voorstellen te formuleren voor het onthaal, het informeren,het opleiden en sensibiliseren van de werknemers m.b.t. maatregelen betreffende het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk, maar ook voor het begeleiden van die werknemers.

(1) : Het K.B. van 25 april 2007 betreffende het onthaal en de begeleiding van werknemers i.v.m. de bescherming van het welzijn bij de uitvoering van hun werk. download hier

 

Dit KB brengt wijzigingen mee voor twee K.B.'s uit de CODEX met name :

 • Het KB Welzijnsbeleid (artikel 13, alinea 2, 8° toegevoegd; titel van afdeling III gewijzigd; artikel 16 bis toegevoegd);
 • Het KB Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (artikel 5, alinea 2, 9° gewijzigd; artikel 7, §1, 6° toegevoegd).

Vanaf nu heeft de werkgever of een lid van de hiërarchische lijn dat door hem werd aangeduid de verplichting om gepaste maatregelen te nemen voor de organisatie van het onthaal van elke werknemer.
 
Dit houdt dus praktisch in dat binnen het bedrijf :

 •  ofwel de werkgever een lid van de hiërarchische lijn aanduidt
 •  ofwel dat de werkgever dit onthaal zelf organiseert

Indien hij zelf instaat voor de organisatie van het onthaal moet de werkgever een er­varen werknemer aanduiden om de nieuwe werknemer te begeleiden, of moet hij deze werknemer zelf begeleiden. Daarenboven moet hij een document ondertekenen en laten bijhouden waarin dit onthaal geregistreerd is en dat bevestigt dat de wette­lijke taken uitgevoerd zijn. Indien de werkgever er zelf niet voor instaat, kan hij de verantwoordelijkheid delegeren aan een lid van de hiërarchische lijn.
 
Deze wettelijke taken zijn :

 •  Het organiseren van het onthaal van nieuwe medewerkers;
 •  Het er zich van vergewissen dat de werknemer de instructies begrepen heeft en in de praktijk kan brengen;
 •  Het waken over de naleving van de instructies;
 •  Het ondertekenen van een document waaruit blijkt dat het onthaal georganiseerd werd en de nodige inlichtingen verstrekt werden
 •  Het aanduiden van een ervaren werknemer, belast met de begeleiding van de beginnende werknemer


Door het invoeren van de titelverandering naar “Verplichtingen van de werkgever inzake onthaal, begeleiding, informatie en vorming van de werknemers” heeft de IDPB er een taak bijgekregen. Ze heeft dus niet enkel als taak voorstellen te formuleren voor het onthaal, het informeren,het opleiden en sensibiliseren van de werknemers m.b.t. maatregelen betreffende het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk, maar ook voor het begeleiden van die werknemers.

(1) : Het K.B. van 25 april 2007 betreffende het onthaal en de begeleiding van werknemers i.v.m. de bescherming van het welzijn bij de uitvoering van hun werk. download hier

 

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...