ISO 7010, nieuwe norm pictogrammen. Verandert er iets voor veiligheid?

februari 2013

Grafische symbolen zijn van vitaal belang voor het geven van informatie wanneer geschreven woorden niet of ontoereikend zijn.

Daarom werd er door de I.S.O. (International Organization for Standardization) een internationale norm ontwikkeld (ISO7010) rond grafische symbolen en pictogrammen en dit met als doel de taal- en andere barrières over gans de wereld te helpen overwinnen.

Ontstaan

Binnen de technische ISO-commissie TC 145 werden regels gedefinieerd voor het ontwerpen van grafische symbolen en pictogrammen (meer bepaald rond de kleuren, de inhoud en de vormen van de grafische symbolen zijn hierbij van groot belang).

De ISO-symbolen geven informatie over bv. de te volgen route, parkeerlocaties, plaatsen waar zwemmen niet toegelaten is e.d. Deze symbolen kunnen zowel toegepast, en dus teruggevonden, worden, in de privésfeer als in de arbeidssfeer.

Ook de veiligheids- en gezondheidssignalisatie kreeg hierbij de nodige aandacht.

De norm is eigenlijk in te delen in twee grote modules nl. :

  • de informatieve pictogrammen 
  • de veiligheids- en gezondheidspictogrammen.

De informatieve pictogrammen

De eerste module handelt over de informatie-signalisatie waarmee we kunnen geconfronteerd worden in België maar ook in het buitenland. Iedereen die wel eens met vakantie gaat of in het buitenland moet zijn voor het werk, merkt soms een pictogram op die gelijkt op een pictogram in ons land. Maar soms is de afbeelding anders of minder herkenbaar als bij ons en dan durven we ons wel eens afvragen ‘Zou dit pictogram hetzelfde betekenen als bij ons?'

De norm ISO 7010 zou hier dus verandering moeten in brengen. Een locatie, bedrijf, land waar de informatieve pictogrammen worden toegepast, zou ook aan 'vreemde' personen de nodige informatie moeten verschaffen.

De Veiligheids- en gezondheidspictogrammen

Een tweede deel in de norm behandelt de veiligheids- en gezondheidspictogrammen. En al vlug zien we dat de huidige V.&G.-pictogrammen niet zullen wijzigen.

Alleen is er wel een vraag gelanceerd aan de Europese Unie om in een herziening van de richtlijn 92/58/EEG (rond V.&G.-signalisatie) de bijlage van de richtlijn te verwijderen en te vervangen door een verwijzing naar de norm ISO 7010.

Op de site van ISO vindt u nog een ludieke informatietekst vanwege de ISO ter ondersteuning van de publicatie van deze nieuwe norm. U kan deze downloaden door hier te klikken

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...