Nieuwe Blauwe Gids (Blue Guide) is gepubliceerd

april 2014

Recentelijk werd door Europa de nieuwe ‘Blauwe Gids' gepubliceerd over CE-markering.

De nieuwe 'Blauwe Gids' bouwt verder op de inhoud van de vorige Blauwe Gids voor de tenuitvoerlegging van de richtlijnen op basis van de nieuwe aanpak en de globale aanpak initieel gepubliceerd in 2000. Ze is een weerspiegeling van de visie van de Europese Commissie op CE-markering rekening houdende met de modernisering van het juridische kader in het afgelopen decennium.

Deze nieuwe versie van de gids bevat nieuwe hoofdstukken, bijvoorbeeld over de verplichtingen van marktdeelnemers of accreditatie, of geheel herziene hoofdstukken, zoals die betreffende de normalisatie of markttoezicht.

De nieuwe 'Blauwe Gids' werd opgesteld in nauwe samenwerking met de nationale autoriteiten en belanghebbenden. Ook in de toekomst zal het nog regelmatig bijgewerkt worden.

Hieronder twee afzonderlijke links waar de nieuwe Blue Guide kan gedownload worden :

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...