Nieuwe lijsten Europese geharmoniseerde normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (P.B.M.) en ATEX

december 2014

Op 12 december 2014 zijn via een mededeling nieuwe lijsten van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen gepubliceerd.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Deze lijst wordt periodiek herzien en aangepast in het kader van de richtlijn 89/686/EEG betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Klik hier om deze lijst de downloaden.

ATEX-apparaten

Deze lijst wordt periodiek herzien en aangepast in het kader van de richtlijn 94/9/EG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

Klik hier om deze lijst te downloaden.

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Tags

Veiligheid