Nieuwe Machinerichtlijn eind 2009 van kracht

december 2008

Eind volgend jaar wordt de nieuwe Europese Machinerichtlijn van kracht. Dan moet ook de bouwer van deelmachines, die in productielijnen of eindmachines worden ingebouwd, aan hogere eisen voldoen.

Concreet

Wat in de huidige richtlijn nog een IIB-machine heet, bijvoorbeeld een aandrijf- of besturingsunit, wordt onder de nieuwe Machinerichtlijn een 'niet-voltooide machine'. De bouwer van dergelijke deelmachines zal voortaan - net als de bouwer van 'stand-alone' machines en productielijnen - een risicobeoordeling moeten uitvoeren en een technisch dossier moeten samenstellen.

Voordeel

Deze nieuwe situatie heeft voordelen voor de koper van de deelmachines, die deze inbouwt in zijn eigen eindproduct. Zo krijgt de bouwer van het eindproduct de verplichte informatie bij het deelproduct aangeleverd door de producent ervan. Deze informatie kan hij zo toevoegen aan het technisch dossier, dat in het kader van de Machinerichtlijn bij zijn eigen eindproduct moet worden opgesteld.

IIB-verklaring

Een machine die niet op zichzelf staat ('stand-alone') maar wordt ingebouwd als onderdeel van een industriële productielijn, moet in het kader van de Europese Machinerichtlijn tot op heden worden afgeleverd met een zogeheten IIB-verklaring. Niet de producent maar de koper van die machine heeft nu nog zelf de verantwoordelijkheid voor de verplichte veiligheidsmaatregelen alvorens de productielijn of machine in gebruik wordt gesteld. De nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG die op 29 december 2009 van kracht wordt, voorziet echter onder meer in de hierboven omschreven hogere eisen die worden gesteld aan de bouwer van de deelmachines. Dat vraagt een stevige aanpassing van de huidige werkwijze en gedurende het komend jaar een grondige voorbereiding hierop.

 

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...