Samenvoeging EN ISO 13849 en EN IEC 62061 in de norm IEC/ISO 17305 gaat niet door !

februari 2016

Op 31 december 2011 was de industrie van de relatief simpele categorieën-indeling volgens de norm EN 954-1 overgestapt op een complexere aanpak met PL (Performance Levels of m.a.w. prestatieniveaus) in het geval van EN ISO 13849 en SIL (Safety Integrity Levels of m.a.w. veiligheidsintegriteitsniveaus) in het geval van EN IEC 62061.

De overstap werd evenwel met ‘variabel' enthousiasme begroet. Eén van de punten die voor een aantal fabrikanten onduidelijk was, was de vraag ‘Wanneer bepalen we een PL of wanneer een SIL voor een besturingssysteem met een veiligheidsfunctie ?'

Om een einde te maken aan de complicaties die gepaard gaan met het gebruik van twee verschillende normen, drong een samenvoeging van de EN ISO 13849 en IEC 62061 zich op. Deze is nu afgeblazen.

Onhaalbare timing

Eind 2012 was een gezamenlijke ISO-IEC werkgroep (JWG1 - Joint Working Group) van start gegaan met de samenvoeging van beide normen. De streefdatum voor de voltooiing was oorspronkelijk in 2016 gepland, maar dat bleek al vlug een iets te optimistische termijn te zijn.

Wanneer er binnen de ISO en/of IEC een normalisatieproject opgestart wordt dan wordt aan de projectgroep een limietdatum meegegeven waartegen een ontwerptekst (draft) moet afgeleverd worden. De termijn voor het ontwikkelen van zo'n draft bedraagt doorgaans 3 tot 5 jaar. Doordat de werkgroep het niet meer realistisch en haalbaar achtte om binnen het overgebleven tijdsbestek een goede en kwalitatieve ontwerptekst te maken van de norm ISO/IEC 17305, werd tijdens de laatste bijeenkomst van het technische comité TC199 (ISO) een beslissing (resolutie) genomen om de JWG1 te ontbinden.

De samenvoeging van de SIL-norm (EN-IEC 62061) en de PL-norm (EN-ISO 13849-1/2) in de norm ISO/IEC 17305 is hierdoor voorlopig van de baan.

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...