ISO 22000 : Food Safety Management System

ISO 22000 in het landschap van wetten en normen over voedselveiligheid!

ISO 22000 : Food Safety Management System

ISO 22000 en het landschap van wetten en normen over voedselveiligheid.
 • Hoe en waarom is de norm ontstaan?
 • Hoe interpreteert u ISO 22000?
 • Welke zaken dienen eventueel in uw bestaand kwaliteitssysteem aangepast te worden?
 • Wat brengt de toekomst?

Waarom deze thematiek?

Veel bedrijven uit de voedingssector worden door hun klanten overspoeld met eisen in verband met ISO, dan weer HACCP, BRC, IFS, EFSIS, …. Elke klant heeft zo zijn specifieke requirements waaraan het bedrijf moet voldoen. Hoe kunnen we een rode draad vinden in dit kluwen van normeringen?
Als gevolg van deze reglementeringen werden algemene regels vastgelegd in de ISO 22000:2005. Deze wordt dan ook verder toegelicht en vergeleken met de andere normen.

Voedselveiligheid en productaansprakelijkheid

In de Europese Unie is elk bedrijf dat levensmiddelen vervaardigt, wettelijk verplicht een HACCP-plan op te stellen en te implementeren. Daarnaast werd in 1990 de wet over productaansprakelijkheid in verschillende landen gepubliceerd, die bij een opgelopen schade of verwonding te wijten aan een product, de bewijslast van onschuld bij de producent legt. Hoewel deze wetgeving verder gaat dan alleen maar voedingsproducten, heeft ze toch een grote invloed uitgeoefend op de manier waarop de grootdistributie haar beleid inzake voedselveiligheid benadert.
Als gevolg van deze reglementeringen zijn initiatieven genomen om algemene regels vast te stellen voor een HACCP plan. Zowel de Food and Agriculture Organisation (Codex Alimentarius) als sommige grote Engelse supermarkten hadden reeds vóór 1993 richtlijnen voor het opstellen van een HACCP-plan.
Op basis van de grootdistributie zijn de meeste voedingsnormen ontstaan (BRC, IFS, GFSI, …). Op die manier gaan de eisen van de grootste klanten nu heel wat verder dan wat de wetgeving vereist. In dit verhaal had ISO (International Standards Organization) tot nu toe geen grote rol gespeeld, behalve de (niet-verplichtende) richtlijn ISO 15161 die het gebruik van ISO 9001 voor voedingsbedrijven verklaart.
Met de komst van de ISO 22000 (Voedselveiligheid managementsystemen - Eisen aan een organisatie in de voedselketen) werden de principes van ISO 9001 op HACCP toepast.
Verwacht werd dat deze een belangrijke plaats zou innemen in het landschap van normen over voedselveiligheid. Ondertussen kiezen meer en meer voedingsbedrijven, maar ook andere bedrijven uit gerelateerde sectoren, voor certificatie volgens ISO 22000, al dan niet gecombineerd met certificatie voor andere normen.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

In een eerste deel wordt de historiek geschetst van het gegeven 'Voedselveiligheid' met de invloed van de verschillende actoren: wetgever, grootdistributie en internationale organisaties.
Vervolgens wordt de ISO 22000 gedetailleerd toegelicht en worden de verschillende bestaande normen over voedselveiligheid met elkaar vergeleken.
Het volledige landschap over HACCP en voedselveiligheid evolueert razendsnel, vooral onder druk van de grootdistributie. Het blijft moeilijk om met zekerheid te zeggen hoe dit verder zal evolueren. Toch zal een poging gedaan worden om op basis van vastgestelde trends een zicht te geven op de toekomst.

Voor wie?

We richten ons met deze workshop tot bedrijfsleiders, productie- en kwaliteitsverantwoordelijken van ondernemingen uit de levensmiddelenindustrie of van andere organisaties die aan voedselveiligheid werken (verpakkingen, ingrediënten, transport, dierenvoeding, diensten,... ).

Voor deelname aan deze workshop is geen voorkennis van kwaliteitssystemen vereist.

Programma

 • Historiek van de wetgeving over voedselveiligheid
  • Belgische wetgeving
  • De verschillende normen afkomstig uit de grootdistributie/drukkingsgroepenInternationale initiatieven
  • Het spanningsveld tussen wetgever en grootdistributie
 • Inhoud van ISO 22000
 • Toepassingsgebied
 • Definities
 • Managementsysteem voor voedselveiligheid
 • Verantwoordelijkheid van het management
 • Beheer van middelen
 • Planning en realisatie van veilige producten
  • Basisvoorwaardenprogramma's
  • HACCP-plan
 • Validatie, verificatie en verbetering
 • De glazen bol
  • Wat is de rode draad?
  • Wat brengt de toekomst?

Opgelet: interactieve training

Elk programma-onderdeel is doorweven met vraag- en antwoordsessies, het uitvoeren van opdrachten enz. Om de interactiviteit te bevorderen, beperken wij het aantal deelnemers. Snel inschrijven is bijgevolg in uw eigen belang.

Attest

Elke deelnemer die deze workshop bijwoont, krijgt een attest.

Trainer

Eveline NOTEBAERT is Bio-ingenieur in de scheikunde en startte haar professionele loopbaan in 1999 als productontwikkelaar van zuivelproducten. Tijdens deze 3 jaar in de zuivelsector werden haar ook een aantal voedselveiligheidsprojecten toegewezen en daardoor kreeg ze de microbe te pakken. Van 2002 tot 2013 was ze kwaliteitsmanager en productontwikkelaar bij een producent van gedistilleerde alcoholische dranken. Door haar jarenlange ervaring als kwaliteitsmanager en door het regelmatig volgen van bijscholingen m.b.t. voedselveiligheid, wettelijkheid en kwaliteit weet Eveline van aanpakken bij al uw vraagstukken. Zij heeft volledige kwaliteitsmanagementsystemen opgebouwd vanaf het prille begin en weet vanuit haar praktische ervaring hoe een kwaliteitsmanagementsysteem draaiende te houden en het personeel hierin te betrekken en te motiveren.

Praktisch

Duur: 1 dag
Start op: dinsdag 27 november 2018, Aalst
donderdag 16 mei 2019, Sint-Martens-Latem
Inschrijven
Prijs: vanaf €565

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
dinsdag 27 november 2018, van 09u00 tot 17u00
Keizershof
Korte Nieuwstraat 15, 9300 Aalst
Tel.: +32 (0)53 77 44 11
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
donderdag 16 mei 2019, van 09u00 tot 17u00
Auberge du Pecheur
Pontstraat 41 - 9831 Sint-Martens-Latem
Tel.: +32 9 282 31 44
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 30 dagen voor startdatum €645 €565 €755
Prijs €715 €630 €840

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €35 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier