Verzuimgesprekken voeren

Verzuimgesprekken voeren

Leer nu op professionele wijze 'verzuimgesprekken' voeren!

Neen, dit hoeft geen moeilijk gesprek te zijn.
Een ‘veilig’ klimaat scheppen rond een aanwezigheidsbeleid is uitermate belangrijk voor de betrokkenheid van iedereen in de organisatie. Laten we hier samen een volgende stap in nemen tijdens deze opleiding.

 

 

Waarom deze thematiek?

Er wordt terecht meer en meer aandacht besteed aan een absenteïsmebeleid in organisaties. Ziekteverzuim heeft immers een grote impact op de organisatie, zowel de directe verzuimkosten als ook de extra activiteiten die verzuim met zich meebrengen voor de afdeling. En heel belangrijk, een goed en toegankelijk verzuimbeleid draagt ook bij tot de motivatie en de betrokkenheid van de medewerkers. Het aantal langdurige zieken stijgt jammer genoeg jaar na jaar.

Sinds 1 december 2016 is een nieuw KB over de re-integratie van langdurig zieke werknemers van kracht dankzij onze ministers van volksgezondheid en werkgelegenheid. Organisaties zijn nu onder andere verplicht om een re-integratieplan uit te werken. Daarbij is het belangrijk over voldoende kennis te beschikken omtrent mogelijke factoren die de kansen op re-integratie beïnvloeden. Het voeren van verzuimgesprekken kan hierbij alvast een belangrijke plaats innemen.

Wat mag je verwachten tijdens de training?

De training geeft je inzicht in het thema, de methodische en gesprekstechnische aspecten, met de bedoeling deze technieken efficiënt te beheersen tijdens het voeren van verzuimgesprekken.

Leerdoelstellingen tijdens deze training:

 • Inzien dat het voeren van verzuimgesprekken zich situeert binnen de context van een aanwezigheidsbeleid.
 • Het onderscheid kennen tussen wit – grijs en zwart verzuim.
 • Inzicht verwerven in mogelijke oorzaken van verzuim.
 • Het belang inzien van een verzuim- en reïntegratiedrempel, en weten hoe men deze positief kan beïnvloeden.
 • Op een professionele wijze verzuimgesprekken kunnen voeren.
 • Ervaren van je eigen persoonlijke sterktes en aandachtspunten m.b.t. het voeren van verzuimgesprekken.

Wat is het resultaat in je dagelijks werkveld?

Na de training ben je klaar om professionele verzuimgesprekken te voeren.

Voor wie?

De training richt zich voornamelijk tot ...:

 • Leidinggevenden die de verschillende verzuimgesprekken moeten voeren en verzuim wensen bespreekbaar te maken.
 • HR-medewerkers die hun basiskennis wensen te versterken rond verzuimbeleid.
 • Andere verantwoordelijken in een andere hoedanigheid die baat hebben bij deze training.

Programma

Het is een interactief programma met de nodige aandacht voor de eigen realiteit in een open atmosfeer.

 • Algemene inzichten omtrent absenteïsme.
 • Verzuimbegrippen leren kennen en toepassen.
 • Korte intervisie van de eigen situatie.
  • Hiervoor kunnen de deelnemers de eigen absenteïsmecijfers vrijblijvend meebrengen.
 • Workshop rond herkennen van signalen. -
 • Wat zijn de verschillende houdingen t.o.v. absenteïsme en wat is mijn houding?
 • Verzuimgesprekken voorbereiden.
 • Leren verzuimgesprekken voeren aan de hand van eigen cases, oefeningen, kennisdeling en observatie. Volgende gesprekken komen aan bod:
  • Ziektemeldingsgesprek.
  • Kort frequent verzuimgesprek.
  • Langdurig verzuimgesprek.
  • Terugkomgesprek.
 • De kracht van communicatie bij de verzuimproblematiek:
  • Actief luisteren en open vragen stellen.
  • Herformuleren of parafraseren.
  • Inlevingsvermogen.
  • Non-verbale communicatie “lezen”.
  • Assertiviteit en geven van feedback.

Attest van deelname

Alle deelnemers die deze training bijwonen, ontvangen een attest van deelname.

Trainer

Marie-Noëlle DE CLERCQ is consultant bij Amelior sinds 2012 binnen het domein ‘People Management’. Omwille van haar ruime interesse voor mensen ging ze na haar Bachelor opleiding 'Management assistant/Moderne talen' meerdere modules psychologie studeren aan de Open Universiteit van Gent. Marie-Noëlle werkte sinds 1996 in Volvo Logistics waar ze de laatste 10 jaar Internal Consultant Operational Development was. Dit hield onder meer in: het geven van leader- en coachtrainingen evenals het coachen van management teams zowel in binnen- als buitenland. Zij was eveneens coach voor het toepassen van het Volvo Production System (VPS, een afgeleide van Toyota Production System). Haar specialisaties door continu leren en praktijkervaring situeren zich in de domeinen 'Change Management', 'Competentiemanagement', 'Communicatie', 'Motivatie' en 'Leiderschapsvaardigheden'.
Haar motto: 'Mensen vleugels geven!'

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Laura VANNESTE
+32 (0)56 24 16 03

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
Dinsdag 29 mei 2018, van 09u00 tot 17u00.
Amelior
Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk
Tel.: 056/ 23 20 60
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 29 apr 2018 €530 €470 €625
Prijs €590 €520 €695

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €35 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier