Business Process Management

Introductie in procesmatig denken

Business Process Management

Na het volgen van deze opleiding heb je zicht op hoe je in jouw organisatie betere resultaten kunt halen door Business Process Management en weet je waar je bij implementatie vooral op dient te letten.

Waarom Business Process Management?

Het is aan de orde van de dag: processen dienen geoptimaliseerd te worden zodat er
 • efficiënter gewerkt wordt
 • minder verlies is
 • verstandiger gewerkt wordt
Onnodige activiteiten worden geëlimineerd en bedoeling is te komen tot een beter rendement met mooiere organisatie- of bedrijfsresultaten. Bij de beoordeling van je organisatie met behulp van Business Process Management wordt gekeken naar de wijze waarmee hoofdprocessen, de ondersteunende en de sturende processen worden geïdentificeerd, geëvalueerd en zo nodig aangepast om voortdurende verbetering van de bedrijfsvoering te verzekeren.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

In het bijzonder worden tijdens deze workshop drie specifieke thema's uitgediept:
 • De verschillende stappen van ‘procesmanagement' worden voorgesteld en besproken. Hierbij vertrekken we van het procesmodel, dit is de visuele voorstelling van de processen.
 • Vervolgens gaan we in op de wijze waarop processen beschreven/gemodelleerd, geanalyseerd en verbeterd worden. We schenken specifieke aandacht aan de mogelijkheden van de BPM modelleringstool.
 • Ten slotte besteden we aandacht aan de invoering van procesmanagement in een organisatie.
  • Wat zijn kritische (of sleutel)processen en hoe worden ze geïdentificeerd?
  • Hoe selecteer je de processen die je wil optimaliseren?
  • Hoe kan je processen beschrijven, modelleren, analyseren en verbeteren?
  • Hoe optimaliseer je je bestaande processen?
  • Hoe kan jouw organisatie procesveranderingen invoeren?
  • Hoe evolueer je van een functionele naar een procesgeoriënteerde organisatie?
  • Wat is het verband tussen procesmanagement en de organisatiestructuur?
  • Wat is de rol van een procesindicator?

Wat is het resultaat in je dagelijks werkveld?

Na het volgen van deze opleiding heb je een duidelijk zicht op hoe je in jouw organisatie betere resultaten kan halen door Business Process Management en waar je bij implementatie vooral op dient te letten. Je krijgt een helicopterview over BPM en je raakt vertrouwd met de belangrijkste technieken.
Wanneer je BPM verstandig invoert, kom je tot:
 • hogere efficiëntie en doeltreffendheid
 • betere klantgerichtheid
 • eliminatie van (deel)activiteiten die geen of te weinig toegevoegde waarde hebben
 • betere organisatie- of bedrijfsresultaten

Voor wie?

Deze workshop richt zich tot
 • wie betrokken is bij of verantwoordelijk is voor het opzetten en het invoeren van BPM binnen hun organisatie
 • wie in een bedrijf werkt waar BPM al ingeburgerd is en ook wil meedenken
We denken hierbij aan medewerkers van de kwaliteitsafdeling, stafmedewerkers, of ook nog aan medewerkers van de IT afdeling die ook de 'business' kant van processen willen leren kennen, ...

Programma

Schema voor procesmanagement

 • Wat is een proces?
 • Soorten processen in een organisatie: hoofdprocessen, ondersteunende en sturende processen
 • Doel van een proces: efficiëntie, doeltreffendheid en flexibiliteit
 • Belang van procesmanagement
 • Algemeen schema van procesmanagement
 • Relatie tussen de processen en de strategie van de onderneming
 • Methode voor de identificatie van kritische of sleutelprocessen
 • Definitie en rol van een proceseigenaar

Procesbeschrijving, procesanalyse en -verbetering

 • Bespreking van de verschillende methoden voor procesbeschrijving en -modellering (schildpaddiagram, zwembanen, ...)
 • Voorbeelden van diverse soorten procesbeschrijvingen
 • Mogelijke elementen van een procesbeschrijving: activiteiten, rollen, data, deliverables, risico's, ...
 • Toepassing van de principes van de PDCA-cirkel op een proces
 • Overzicht van diverse invalshoeken voor procesverbeteringen en –veranderingen in functie van verbetering van doorlooptijd, vermindering van de kosten, verhoging van de kwaliteit of voldoen aan wet- en regelgeving

Aanpak van procesmanagement

 • Stappenplan voor implementatie
 • Koppeling van procesmanagement met andere functionele domeinen
 • Rol van de stuurgroep en de proceseigenaars
 • Valkuilen bij implementatie
 • Trends en evoluties tav Business Process Management

Kennisondersteunende hulpmiddelen

 • Literatuurlijst
 • Interessante websites

Welke vragen bleven onbeantwoord?

Andere Amelior-opleidingen rond Business Process Management

Na deze 1-daagse opleiding omtrent Business Process Management kan je je nog verder bekwamen dankzij andere Amelior-opleidingen.
Alle info kan je vinden op de desbetreffende webfiches:

Je voorganger vertelt

Ik ben zeer tevreden over de gevolgde opleiding. Zowel accomodatie, presentatie, documentatie en routebeschrijving waren éénduidig en bijzonder verzorgd. Voor herhaling vatbaar.

                                                                                            Sylvie GOESSENS - ZOOLYX

Nu weet ik eindelijk wat BPM is. Ideaal als basis voor het begeleiden van procesverbeteringen.

Ilse VERSCHUEREN - ALGEMENE PHARMACEUTISCHE BOND-APB

BPM geeft je een aantal kapstokken om je processen te beschrijven. Ook al is je organisatie nog niet klaar om met BPM te werken, als procesbegeleider krijg je er tips en trips om je processen beter uit te werken.

                                                                                            Stephanie REYNAERT - AZ KLINA VZW

Heel goeie basis voor BPM.

Lies METSU - BELCARDO

Duidelijk, praktijkgericht en bruikbaar!

Lieve DOSSCHE - VAB NV

Heldere introductie in procesmanagement.

Pascal ROSKAM - HOGESCHOOL GENT

De uitleg die we kregen konden we onmiddellijk toepassen, waardoor we makkelijker een link kunnen trekken naar ons eigen domein van werken. Leerrijke introductie!

Wouter NAERT - SOENEN WERKHUIZEN

Opgelet: interactieve opleiding

Om de interactiviteit te bevorderen, beperken wij het aantal deelnemers tot een maximum van 20 deelnemers.

Reeds meer dan 200 referenties

We mochten in de afgelopen 7 jaar op deze workshop - tot hun algehele tevredenheid - onder meer deelnemers begroeten uit de volgende organisaties:
3M Belgium, 98ste Logistiek Bataljon Ieper, A.Z. Maria Middelares, AIB Vinçotte, Bacob Bank, Belgacom Directory Services, Daikin Europe, Deloitte & Touche, Honda Europe, Janssen Pharmaceutica, Katho, Logitech Europe, Recticel, Siemens, Vandemoortele, Volvo Europa Truck, ...

Trainer

ir. Francis MAÑAS is van opleiding Burgerlijk Ingenieur. Naast een Master of Business Administration (KUL) studeerde hij nog tal van andere cursussen, onder meer aan de Vlerick Leuven Gent Management School, de RUG en Amelior. Als Senior Managementconsultant bij Amelior is hij heel sterk begaan met het verbeteren van de werking van organisaties waarbij strategie, (sleutel)processen, indicatoren en kennismanagement centraal staan. Daarnaast begeleidde hij oa. diverse overheidsorganisaties bij een CAF zelfevaluatie.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Jan SEGIER
+32 (0)56 23 20 64

Contacteer mij

Inschrijven

Deze opleiding is op korte termijn enkel via in-company training te bestellen. Wij willen u graag verwittigen mocht dit wijzigen of kunnen vrijblijvend met u de mogelijkheden bekijken.

verwittig mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier