Changemanagement voor projectmanagers

Hoe veranderingen doorvoeren in organisaties?

Changemanagement voor projectmanagers

Leer tijdens deze opleiding hoe je een brug kan bouwen tussen:
 • projectmanagement die zich richt op de formele managementaspecten van de veranderingen
 • changemanagement die zich richt op de relationele en emotionele aspecten

Waarom deze thematiek?

Veranderen is noodzakelijk om als organisatie succesvol te zijn en te blijven: aangepaste processen, een belangrijke update van een IT-systeem, een aangepaste organisatiestructuur, een nieuw bedrijfsgebouw, de invoer van een kwaliteitsmanagementsysteem, … De oorsprong van deze veranderingen is zo divers als de veranderingen zelf: bijv. veranderende noden bij de klanten, evoluties op de arbeidsmarkt, … die een organisatie dwingen om mee te evolueren, of bijv. technologische evoluties die nieuwe opportuniteiten bieden.
Uit ervaring weten we – en onderzoek bevestigt dit - dat dergelijke veranderingen niet vanzelfsprekend zijn.
Een groot aantal veranderingen gebeurt sluipend en ongericht, eerder dan erkend en beheerst. Bovendien lopen meer dan 2 op 3 erkende en beheerste veranderingen vast of bereiken ze niet het beoogde resultaat. De maakbaarheid van de organisatie en de stuurbaarheid van de verandering worden meestal overschat.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen die binnen een organisatie verantwoordelijk zijn voor de concrete uitvoering van die verandering, nood hebben aan ondersteuning.
Deze opleiding probeert de brug te slaan tussen enerzijds project- en programmamanagement die zich richten op de formele managementaspecten van de veranderingen, en anderzijds de klassieke “change” managementopleidingen die zich richten op relationele en emotionele aspecten.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Deze training geeft een antwoord op de vraag hoe u op effectieve en efficiënte wijze invulling kunt geven aan (complexe) veranderingsprojecten. Het gaat in deze opleiding specifiek over veranderingen waarvan het verwachte resultaat min of meer duidelijk is, en die min of meer planmatig kunnen aangepakt worden.
Er wordt hierbij ingegaan op heel praktische en formele zaken, zoals:
 • duidelijk definiëren en verantwoorden van het project
 • opzetten van een goede managementstructuur
 • uitwerken van de stakeholderstrategie van alle betrokkenen
 • bepalen van een visie op en blauwdruk van de toekomstige organisatie
 • ontwikkelen en opvolgen van het (high-level) projectplan waarbij tezelfdertijd ook de nodige informele aspecten van de verandering erkend en beheerd worden, zoals het laten spelen van belangen die de richting van de verandering bepalen
 • veranderen of in beweging krijgen van mensen door ze ruimte te geven, te motiveren, te leren, door ze bewust bekwaam te maken.
De opleiding is dus sector- en domeinonafhankelijk. De focus ligt niet op het opleveren van de technische projectproducten voor een IT-project of een BPR-project of … , maar op de gestructureerde maar flexibele aanpak daarrond, die noodzakelijk is voor het bereiken van het organisatiedoel.
Typische problemen en valkuilen worden bekeken vanuit de rol en verantwoordelijkheid van de projectmanager. De training biedt tevens handvaten voor het oplossen van problemen in lopende veranderingsprojecten.
Dit is dus geen (basis)opleiding projectmanagement. Daarvoor verwijzen wij u graag door naar onze andere projectmanagementopleidingen PRINCE2® en IPMA®. Zoekt u naar aanbevelingen over hoe u een managementstructuur kan opzetten voor het managen van langduriger en complexer veranderingen in uw organisatie, dan verwijzen wij u graag naar onze programmamanagementopleiding MSP®.
Liggen uw noden eerder bij het managen van de relationele en emotionele aspecten van change, dan vindt u zeker een aangepast aanbod in onze opleidingen in het domein 'people management'.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

U bent als projectleider beter op de hoogte van de manier waarop u de veranderingen die uw projecten noodzakelijkerwijs met zich meebrengen, zo soepel mogelijk kan laten verlopen.

Voor wie?

De opleiding richt zich in de eerste plaats op de personen die operationeel verantwoordelijk zijn voor een verandering zoals hierboven beschreven, of die m.a.w. aangeduid zijn als projectmanager voor de concrete uitvoering van een belangrijke verandering in hun organisatie.
Vanzelfsprekend zijn ook andere leidinggevenden die in organisatieveranderingen betrokken zijn, heel erg welkom.
Kennis van formele projectmanagementmethodes en technieken, net als een concrete ervaring met projectmanagement zijn wel noodzakelijk om deze opleiding te volgen. Sommige delen van de opleiding bouwen hierop namelijk verder. In deze opleiding gaan we verder exploreren hoe die methodes en technieken ingezet worden in het geval van dergelijke veranderingsprojecten.
Gezien het opzet van de opleiding niet sector- of domeinspecifiek is, is ze dus bruikbaar voor veranderingsprojecten in allerlei soorten organisaties (dienstverlening, productie, social-profit, overheid, …).

Programma

Deze opleiding wordt volledig opgehangen aan een case, en is gericht op 'leren door doen'.
De deelnemers worden aangeduid als projectleider(s) voor een belangrijke verandering en gaan aan de slag om het voorgestelde project op de rails te krijgen. Het verloop en de inhoud van de opleiding ligt in grote lijnen vast, maar de eigenlijke invulling zal sterk bepaald worden door de inbreng en onderlinge interactie van de deelnemers, hierin natuurlijk ondersteund door de docenten.
De docenten waken er daarbij over dat:
 • de projectaanpak goed zit en gebaseerd is op goede projectmanagementpraktijken en voldoende flexibel is om het doel te kunnen bereiken
 • de deelnemers de nodige hulpmiddelen en technieken m.b.t. het doorvoeren van veranderingen aangereikt krijgen om de opdracht tot een goed einde te kunnen brengen
 • de deelnemers de kritische succesfactoren voor veranderprojecten erkennen en bewust meenemen in hun aanpak
 • de deelnemers reflecteren over hoe zij nieuwe inzichten, hulpmiddelen en technieken kunnen gebruiken in hun eigen organisatie
Volgende elementen komen zeker aan bod:
 • Rollen en verantwoordelijkheden en in het bijzonder de relatie tussen de opdrachtgever, de projectmanager en de lijnverantwoordelijken geïmpacteerd door de verandering
 • Stakeholderanalyse, stakeholdermanagementstrategieën, communicatieplannen
 • Veranderstrategieën van Kotter, De Caluwé, …
 • De formele en informele elementen van organisaties, hefbomen voor veranderingen in organisaties en het uittekenen van een nieuwe/aangepaste organisatie.

Trainer

Marie-Noëlle DE CLERCQ is consultant bij Amelior sinds 2012 binnen het domein ‘People Management’. Omwille van haar ruime interesse voor mensen ging ze na haar Bachelor opleiding 'Management assistant/Moderne talen' meerdere modules psychologie studeren aan de Open Universiteit van Gent. Marie-Noëlle werkte sinds 1996 in Volvo Logistics waar ze de laatste 10 jaar Internal Consultant Operational Development was. Dit hield onder meer in: het geven van leader- en coachtrainingen evenals het coachen van management teams zowel in binnen- als buitenland. Zij was eveneens coach voor het toepassen van het Volvo Production System (VPS, een afgeleide van Toyota Production System). Haar specialisaties door continu leren en praktijkervaring situeren zich in de domeinen 'Change Management', 'Competentiemanagement', 'Communicatie', 'Motivatie' en 'Leiderschapsvaardigheden'.
Haar motto: 'Mensen vleugels geven!'

Praktisch

Duur: 2 dagen

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Laura VANNESTE
+32 (0)56 24 16 03

Contacteer mij

Inschrijven

Deze opleiding is op korte termijn enkel via in-company training te bestellen. Wij willen u graag verwittigen mocht dit wijzigen of kunnen vrijblijvend met u de mogelijkheden bekijken.

verwittig mij
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier