Basiscursus preventieadviseur niveau III

Basiscursus preventieadviseur niveau III

De basiscursus Preventieadviseur Niveau III voldoet aan de eisen van de Codex Welzijn op het Werk en komt in aanmerking voor educatief verlof (N-1971/C-11). Na slagen in deze praktisch ingerichte cursus van 40 lesuren, krijgen de cursisten een getuigschrift van deelname.

Let wel!

Waarom deze thematiek?

'Onveilige bedrijven betalen méér'
"De sociale verzamelwet introduceert het begrip 'verzwaard risico' in de Arbeidsongevallenwet. Deze maatregel werkt een onderdeel uit van het federaal actieplan voor reductie van arbeidsongevallen (FARAO) en gaat uit van de vaststelling dat er in bepaalde ondernemingen veel meer ongevallen gebeuren dan het gemiddelde van de sector. De verzekeringsmaatschappijen zijn verplicht deze bedrijven een forfaitaire preventiebijdrage aan te rekenen, afhankelijk van het aantal werknemers."

Kluwer - Nieuwsbrief Arbeidsveiligheid - nr. 18 week 40 (2006) p. 3)

Is dit niet alvast één overtuigend argument om het aantal arbeidsongevallen naar omlaag te halen?

Een pro-actief welzijnsbeleid is noodzakelijk, niet alleen omdat het voor elk bedrijf wettelijk verplicht is. Andere motivatoren spelen eveneens een grote rol. Ondernemingen bouwen een preventiebeleid uit omwille van hun sociale betrokkenheid, imago, beheersing van de aansprakelijkheidsrisico's of uit economische overwegingen.
Bedrijven hebben er dus alle belang bij een preventieadviseur op te leiden en aan te stellen!
Bovendien wordt een maximale ROI (Return On Investment) gegarandeerd o.m. door het afnemen van examens en het uitwerken van een paper als neerslag van de opgedane kennis en bereiken van de vooropgestelde leerdoelstellingen.

Misschien bent u hoofd van de Interne dienst voor Preventie en Bescherming van een C- of D-bedrijf en wilt u de wettelijk vereiste basisvorming volgen.
Of misschien bent u een adjunct van het diensthoofd in een B-bedrijf?
Of misschien bent u gewoon geïnteresseerd in een gezonde basisvorming arbeidsveiligheid?
Of wordt een meer grondige kennis betreffende veiligheid verwacht van de leden van de hiërarchische lijn?

Deze basisvorming veiligheid is in deze gevallen voor u geknipt! Zeker wanneer u op zoek bent naar een zeer praktijkgerichte opleiding.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

U krijgt de basisvorming veiligheid waarbij u in korte tijd zicht krijgt op alle belangrijke aspecten van het hedendaags veiligheidsbeleid: zowel de algemene denkwijze, de wetgeving als de specifieke risico's komen aan bod.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

U heeft na het volgen van deze opleiding:
 • een praktijkgerichte basiskennis inzake arbeidsveiligheid en welzijn op het werk
 • een volwaardig getuigschrift 'Basisopleiding veiligheid niveau III' wanneer u slaagt voor het examen en het eindwerk

Getuigenissen

Alleen maar lof voor deze cursus en de lesgevers! De opleiding was zeer nuttig voor ons bedrijf, heel wat zaken uit de cursus zijn onmiddellijk in praktijk toegepast binnen het bedrijf.

Kurt CHRISTIAENS - Preventieadviseur - COPLAC

Ik vind dat jullie een dikke pluim verdienen, enerzijds naar communicatie, organisatie en coördinatie toe m.b.t. ons, de leerlingen. Maar anderzijds ook naar de inhoud van de cursus zelf. Deze werd overzichtelijk, begrijpelijk en goed gedocumenteerd gegeven. De bijlagen die we ontvingen bij ieder onderdeel zijn een echte hulp voor ons als beginnende preventieadviseurs. Momenteel volg ik nog een opleiding en deze is absoluut niet zo gestructureerd als deze bij jullie, had ik het eerder geweten,... Vandaar dat ik vond dat ook de positieve zaken eens gezegd mogen worden.

Robbie PANIS -  HERCORUB

Andere korte reacties die we mochten ontvangen:
 • Moeilijke materie wordt op een heldere, boeiende manier gebracht
 • Vlotte, aangename sprekers die vele praktijkvoorbeelden geven
 • Een niet-schoolse, interessante, to-the-point opleiding
 • Zeer nuttige en bruikbare cursus voor een startende preventieadviseur
 • Onmiddellijk toepasbaar in de eigen werkomgeving
 • De opleiding geeft een goed inzicht in de te ondernemen stappen
 • De praktische bruikbaarheid is erg hoog
 • De bijlagen bij de documentatie zijn zeer handig
 • De onderwerpen worden gebracht door docenten met veel praktijkervaring
 • Het werken met voorbeelden en toepassingen is dadelijk bruikbaar in de eigen werkomgeving

Voor wie?

Meer en meer werkgevers vinden het raadzaam hun leidinggevenden en kaderleden een basisvorming veiligheid te laten volgen. Daarom is deze opleiding ontworpen voor:
 • medewerkers van de Interne Dienst Preventie en Bescherming (de vroegere ‘dienst veiligheid')
 • kaderleden en leidinggevenden die hun kennis over arbeidsveiligheid willen bijschaven
 • leden van het Comité PBW

Programma

Basisfilosofie arbeidsveiligheid, -gezondheid: welzijn op het werk
 • Ongevallen
  • Hoe komen ze tot stand en hoe kan je ze voorkomen? Hoe kunt u de oorzaken van arbeidsongevallen interpreteren? Hoe voorkomt u arbeidsongevallen? Dit alles wordt bekeken vertrekkend vanuit enkele praktische voorbeelden.
  • Welke preventiemaatregelen kunt of moet u kiezen? Wat leert de preventiehiërarchie u? Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en wat moet u hierover weten?
 • Het dynamisch risicobeheersingsmodel in de praktijk
  • Gevareninventarisatie, risico-inventarisatie en -evaluatie
  • Oefeningen op gevarenidentiefactie en risico-evaluatie
  • Keuze preventiemaatregelen preventiehiërarchie
  • Globaal preventieplan en jaaractieplan
 • De wetgeving
  • Aan welke wetgeving moet u voldoen?
  • Hoe kunt u op zoek gaan naar een bepaalde wetgeving?
  • Actualiteit: welke recente wetgeving is er betreffende arbeidsveiligheid?
Taken van de ‘Interne Dienst voor Preventie en Bescherming'
 • Wat moet u doen in het kader van de permanente risicoanalyse, ongevallenonderzoek, nemen van passende maatregelen en het globaal en het jaarlijks preventieplan?
 • Welke documenten dient u op te stellen en bij te houden voor de overheid ?
 • Wat moet u weten over de werking en bevoegdheden van de inspectie voor het 'Toezicht op het Welzijn op het Werk'.
 • Werken met derden
 • Intern verkeer - manueel hanteren van lasten en ergonomie Aankoopprocedure Persoonlijke en Collectieve beschermingsmiddelen, Arbeidsmiddelen
Specifieke gevaren, risico's en preventiemaatregelen verder uitgediept
 • Brand
 • Gevaarlijke producten
 • Omgevingsfactoren
  • Lawaai
  • Temperatuur
  • Verluchting en verwarming
 • Elektriciteit
 • Machinerichtlijn

Voorwaarden voor getuigschrift 'basisopleiding preventie'

Door het volgen van deze opleiding kan u het getuigschrift 'basisopleiding veiligheid / preventie en bescherming op het werk' verwerven. Daartoe dient u deel te nemen aan de schriftelijke examens die tijdens de opleiding plaats vinden, alsook dient u na afloop van de opleiding een paper op te stellen van minimum tien pagina's.

U dient op het totaal van de examens en op de paper minimum 50 % te halen:
 • de examens bestaan uit meerkeuzevragen en worden 2 maal afgenomen, op het einde van een lesdag.
 • de paper behandelt een door u gekozen onderwerp, praktijkgericht en toepasbaar in uw organisatie. De promotor van Amelior kan u helpen om dit tot een goed einde te brengen, onder meer via projectopvolging.
Indien u niet slaagt in bovenvermelde proeven of paper, maar toch alle lessen heeft bijgewoond, ontvangt u een getuigschrift van aanwezigheid.

Opgelet: interactieve opleiding

Elk programma-onderdeel is doorweven met vraag- en antwoordsessies, het uitvoeren van opdrachten, enz.
Om de interactie te bevorderen, beperken wij het aantal deelnemers tot een maximum van 25.

Referenties

Tot op heden mochten we op deze opleiding onder meer deelnemers begroeten uit de volgende organisaties:

Agfa Gevaert R&D Materials, Agrofino, Aquaflam, Brussel International Trade Mars, Den Achtkanter, Donaldson Europe, Electrabel, Gemeentebestuur Wetteren, Heckett Multiserv, Henkel Belgium, Hogeschool W.-Vl. Hiepso, Honda Europe, IMOG Harelbeke, Janssen Pharmaceutica, Koninklijk Atheneum Tielt, Lu General Biscuits België, Mc Bride, OCMW Ingelmunster, Plantin, Restotel - Thermae Palace, Rijksgevangenis, Siemens, Sony Service Centre Europe, Sterima, …

Deze opleiding is erkend binnen het kader van educatief verlof

Deze opleiding van Amelior is erkend binnen het stelsel van het Betaald Educatief Verlof.
Dit biedt belangrijke voordelen:

voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof, zonder loonverlies, voor de uren tijdens de normale werktijd die u besteedt aan het volgen van deze opleiding.
voor de werkgever: de werkgever heeft recht op een terugbetaling van uren loon en sociale lasten van de werknemer die de opleiding bij Amelior volgt.

Meer info over het Betaald Educatief Verlof kan u vinden op de website van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid: www.werk.belgie

Trainer

Johan DE BACKER, Adjudant Technicus Brandvoorkoming, Brandweer Kortrijk

Franky DE WITTE, Senior consultant veiligheid, Amelior

Sim DOOLAEGE, Senior Consultant veiligheid, Amelior

Thierry UYTTENHOVE, Manager-consultant veiligheid, Amelior

Praktisch

Duur: 40 uur
Start op: maandag 08 oktober 2018, Kortrijk
dinsdag 06 november 2018, Melle
maandag 04 februari 2019, Kortrijk
dinsdag 23 april 2019, Geel
maandag 06 mei 2019, Brugge
Inschrijven
Prijs: vanaf €740

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
maandag 8,15, 22 oktober, 5, 12, 19, 26 november 2018, 18 februari 2019, van 13u00 tot 18u30
Amelior
Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk
Tel.: 056/ 23 20 60
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
dinsdag 6, 13, 20 november, 11 december 2018, 8, 15, 22 januari, maandag 1 april 2019, van 13u00 tot 18u30
Adequat Business Center
Brusselsesteenweg 159 - 9090 Melle
Tel.: 09/324 11 50

Toon op kaart
maandag 4, 11, 18, februari, 11, 18, 25 maart, 29 april, 9 september 2019, van 13u00 tot 18u30
Amelior
Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk
Tel.: 056/ 23 20 60
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
dinsdag 23, 30 april, 7, 21, 28 mei, maandag 3, donderdag 20 juni, dinsdag 5 november 2019, van 13u00 tot 18u30
Innotek-p/a Technologiehuis
Cipalstraat 3, 2440 Geel
Tel.: +32(0)14 57 05 70

Toon op kaart
maandag 6, 13, 20, 27 mei, 3, 17, 24 juni, 21 oktober 2019, van 13u00 tot 18u30
Van der Valk - Brugge - Oostkamp
Kapellestraat 146, 8020 Brugge – Oostkamp
Tel.: 050/833780

Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 30 dagen voor startdatum €835 €740 €985
Prijs €930 €820 €1095

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier