Specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau II

Specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau II

IN SAMENWERKING MET HOWEST
Deze specialisatiemodule is bedoeld voor wie als Preventieadviseur Niveau II aan de slag wil en daartoe het wettelijke opleidingsniveau (Niveau II) moet behalen. Iedere cursist die zich wenst in te schrijven voor deze opleiding dient eerst geslaagd te zijn voor de multidisciplinaire basisvormingsopleiding. Amelior biedt iedere cursist die zich inschrijft eveneens de mogelijkheid om te kiezen voor een extra naslagwerk, inbegrepen in het cursusgeld. U kiest ofwel voor het handboek 'Welzijn op het Werk' van het Provinciaal Veiligheidsinstituut (Antwerpen) of voor het 'Preventiezakboekje voor welzijn op het werk' uitgegeven door Kluwer. De opleiding voldoet aan het KB 17 mei 2007 en komt in aanmerking voor educatief verlof (N-2066-12).

Waarom deze thematiek?

Elke organisatie moet volgens de wet een ‘Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk' hebben van zodra men één of meerdere werknemers in dienst heeft. Afhankelijk van de activiteit van de organisatie en de hiermee gepaard gaande risico's, maar ook afhankelijk van het aantal werknemers bepaalt de wet of u een Preventieadviseur Niveau I, II of III in dienst moet hebben. Op vandaag kan u terecht bij Amelior voor o.a. de opleiding tot Preventieadviseur Niveau II.

Waarom kiezen voor Amelior - Howest

Amelior en Hogeschool West-Vlaanderen organiseren samen de opleiding tot Preventieadviseur Niveau II.
Maar er zijn nog meer redenen om te kiezen voor de tandem Amelior-Howest voor deze opleiding:
 • uitermate praktijkgericht door de integratie van verschillende bedrijfsbezoeken en praktijkgetuigenissen doorheen de opleiding
 • hoge slaagkansen dankzij ondersteuning van uw leertraject. Niet alleen door de aanwezigheid van bekwame docenten met ruime praktijkervaring in de opleiding, maar ook door het sterke programma en diepe interactie tussen docenten en cursisten tijdens de opleiding.
 • tijdens de uitwerking van uw eindwerk kan u beroep doen op een promotor. Dit is een senior Amelior consultant of een docent verbonden aan de opleiding gespecialiseerd in het topic van uw eindwerk.
 • professionele en kleine deelnemersgroep, wat de interactie en uitwisseling van ervaring en kennis in de groep ten goede komt
 • gratis toegang als cursist tot onze bibliotheek (ruim 1400 boeken, naslagwerken en 70 tijdschriften, in vijf domeinen)
 • ook na de opleiding laten we u niet los: we bieden u twee keer per jaar de mogelijkheid om bij te blijven via onze ‘Upgrade voor preventieadviseurs'. U krijgt tijdens deze upgrades steeds een update van de wetgeving, praktijkgetuigenissen en uiteenzettingen van topics verwant aan de functie van preventieadviseur.

Getuigenissen

Op advies van enkele collega-preventieadviseurs vatte ik anderhalf jaar terug de opleiding tot Preventieadviseur Niveau II bij Amelior aan. Al van bij het eerste telefonisch contact viel de grote klantvriendelijkheid en service me op en dit is doorheen gans de opleidingsperiode bevestigd gebleven. De opleidingsverantwoordelijke staat dicht bij haar cursisten en stond ons steeds met raad en daad bij om te wijzen op mogelijke valkuilen of deadlines. Je zal hier dus nooit voor onaangename verrassingen komen te staan. De mix van werknemers uit zowel private als publieke sectoren bewijst dat Amelior ieders opleidingsbehoeften kan vervullen. Ook voor de cursisten is het bijzonder prettig om met zo'n verscheiden groep een opleiding te volgen en nieuwe mensen te leren kennen om uiteindelijk uit te groeien tot een hechte groep. Niet alleen de opleidingsverantwoordelijken maar ook de gastdocenten zijn één voor één professionals in hun vak die ook nog eens hun materie uiterst boeiend brengen en dit door hun dagdagelijkse ervaringen op de werkvloer. Het zijn dus niet zomaar vaste docenten met een achtergrond in preventie… Sta me dan ook toe om Amelior warm aan te bevelen voor iedereen die op zoek is naar een kwalitatieve cursus die je volledig klaarstoomt om als preventieadviseur aan de slag te gaan!

Tim WERBROUCK - Preventieadviseur - STAD DAMME

Binnenkort sluit ik mijn opleiding af als Preventieadviseur Niveau 2 bij Amelior te Kortrijk. Het was een intensieve opleiding, waarin ik veel kennis heb opgedaan, maar vooral de nodige inzichten heb verkregen rond de grondbeginselen van preventie en welzijn op het werk.

Joke VAN EECKHOUTTE - HR Business Partner - LOGI-TECHNIC

Samen met de collega-cursisten volgde ik zowel de basisopleiding als de specialisatieopleiding PA niveau II bij Amelior. Je krijgt er een no-nonsense opleiding met een duidelijk praktische insteek. De zeer up-to-date leerstof wordt gegeven door een zeer uitgebreid netwerk van docenten en specialisten. Naast de leerstof krijg je talloze praktische tools die je in je eigen onderneming kunt aanwenden en gebruiken. Maar wat me het meest beviel, was de hechtheid en de betrokkenheid van de groep waarvan je deel uitmaakt. Toegegeven, we hadden een toffe groep waar reeds veel en diverse kennis aanwezig was. Ook buiten de lesuren werd, nog steeds trouwens, druk gecommuniceerd i.v.m. cursus, eindwerk, opmerkingen, praktische vragen enz. De reeds aanwezige kennis werd vlot met elkaar gedeeld zodat niemand achterbleef. Hier werden vriendschappen voor het leven gesloten!! Ook de docenten en personeel van Amelior beschouwde je na een tijdje als deel uitmakend van die toffe bende. Pluim voor hen!! Alhoewel de opleiding wel een extra inspanning vraagt, naast je reeds drukke bestaan, is deze opleiding in deze instelling zeker een aanrader!

Franky MEURISSE - PA/magzijnier - DEKNUDT MIRROR WORKS

Door het steeds groeiend aantal projecten binnen de organisatie is de nood aan een Adjunct HSE & Q manager snel gegroeid. Via een interne selectie heb ik dan ook kunnen starten met een opleiding Preventie adviseur Niveau III. Niettegenstaande de kwaliteit van deze opleiding zeer goed was, is er bij Gassco beslist om mijn opleiding up te graden naar een niveau II. Gassco is een bedrijf met 27 werknemers maar met grote risico's. Eén van de grootste pluspunten van de opleiding is het praktijkgerichte opleidingsprogramma. De opleiding zit doorspekt van praktijkvoorbeelden door consultants met een grote praktijkervaring. Ook de opdrachten en presentaties tijdens de opleiding heb ik als een positief punt ervaren. Wat ik tijdens de opleiding leerde, kan ik eigenlijk direct en dagelijks toepassen in het bedrijfsleven. De opleidingsmodules zijn zo opgebouwd dat je na de opleiding voldoende inzicht en kennis hebt om van start te gaan. Dankzij bepaalde opleidingsmodules en het eindwerk zijn wij nu volop bezig met het welzijnsniveau van de organisatie naar een nog hoger niveau op te krikken.

Stefan EVERAERD- Adj. Operations Supervisor, HSE & Q assistant - GASSCO 

Mijn Preventieadviseur Niveau III opleiding heb ik in een andere centrum gevolgd, mijn Niveau II bij Amelior. Een groot verschil, een aanrader. Zeker qua ontvangst, begeleiding, kennis van de docenten. Ook bij andere opleidingen staat Amelior qua opvolging enkele stappen verder.

Ronny FERLIN - Preventiedienst - RECTICEL INSULATION

Mijn opleiding bij Amelior is dankzij het team van Amelior en mijn medecursisten een hele plezante, leerrijke ervaring geweest. Amelior hanteert een sociale, open cultuur waardoor je als cursist gemakkelijk je ervaringen kunt delen met vakbekwame docenten.

Pedro LEMA - Responsible Safety, Assistant Quality Management - FOMECO NV

Ik ga vanaf nu effectief aan de slag als preventieadviseur. Voorheen had ik geen ervaring binnen dit domein. Niettemin voel ik me degelijk klaar gestoomd voor de functie.

Debby WINDEY - Preventieadviseur Humanitaire Diensten - RODE KRUIS VLAANDEREN

Na vorig academiejaar de multidisciplinaire basismodule Preventieadviseur Niveau IIte volgen, met een uitermate tevreden gevoel, begon ik vol goede moed aan de cursus 'Specialisatiemodule tot de vorming Preventieadviseur niveau II'. Niks dan lof over de eerste editie van deze cursus. Zoals bij de basismodule, is ook deze specialisatiemodule door uiterst bekwame lesgevers gebracht, experts in hun vak. Opnieuw werden alle domeinen van het Welzijn op het Werk behandeld en uitvoerig besproken. Cursisten konden problemen van hun eigen omgeving in kaart brengen om dan samen met de medestudenten en de lesgevers naar eventuele oplossingen te zoeken. Op het eerste gevoel werden de taken die moesten gemaakt worden, beschouwd als extra belasting en druk, maar uiteindelijk blijf ik met een positief gevoel over, omdat het uitwerken van de taken een belangrijke stap was naar het zelfstandig oplossing van een probleem. Besluit: opnieuw een prima (langlopende) cursus georganiseerd door Amelior, zeker een aanrader!

Stefaan VRIELINCK - EHS & HR advisor - UMICORE SPECIALTY MATERIALS BRUGGE

Programma

De opleiding tot Preventieadviseur Niveau II is opgebouwd uit twee modules:
 • de multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van de specialisaties tot preventieadviseur (minimum 120 lesuren, bij Amelior +/- 135 lesuren). Dit is een aparte en verplichte opleiding.

 http://www.amelior.be/ndl/opleidingen/training-open.asp?s=open&c=4&sc=176&t=686&tc=1&i=0#inschrijven#top

 • specialisatie tot Preventieadviseur veiligheid Niveau II (minimum 90 lesuren, bij Amelior +/- 120)

Programma volgens het KB van 17 mei 2007
In deze module worden de thema's, die eerder aangehaald werden in de multidisciplinaire basismodule, diepgaander bestudeerd. Er wordt ingezoomd op thema's zoals noodplanning, gevaarlijke stoffen, machinerichtlijn, explosiegevaar, … De diverse risicoanalysetechnieken komen uitgebreid aan bod. Maar ook de integratie van het welzijnsbeleid in het algemeen managementbeleid wordt niet uit het oog verloren. Op vandaag is de preventieadviseur tevens een manager geworden. Hij dient naast de technische en organisatorische kennis ook een goede dosis soft skills te bezitten. Psychosociaal welzijn, communicatievaardigheden, het houden van toolboxmeetings, … worden eveneens behandeld tijdens de opleiding. De lessen worden op zeer praktische wijze gegeven: theoretische lessen worden aangevuld met cases en oefeningen. De diverse bedrijfsbezoeken en praktijkgetuigenissen geven u onmiddellijke voeling met de praktijk.

Voor wie?

Deze specialisatiemodule is bedoeld voor wie als Preventieadviseur Niveau II aan de slag wil en daartoe het wettelijke opleidingsniveau (Niveau II) moet behalen. Maar ook voor wie zich wil verdiepen in de problematiek welzijn op het werk of voor wie zelf een degelijk en effectief preventiebeleid wil uitbouwen of ondersteuning wil bieden aan een reeds aanwezige preventieadviseur. Werkgevers of leidinggevenden hebben ook baat bij het volgen van deze opleiding. Grondige inzichten en kennis rond arbeidsveiligheid en welzijn op het werk zorgen voor nieuwe visies in de eigen (beheers)functie.

Wettelijk vastgelegde toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden voor deze module werden wettelijk vastgelegd in het KB van 17 mei 2007: houder zijn van het getuigschrift hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen.
Eveneens moet voorafgaand aan de opleiding ‘Specialisatiemodule tot Preventieadviseur Niveau II' de ‘multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding van de specialisaties tot preventieadviseur' gevolgd worden.
Bij Amelior start telkens in de maand januari een nieuwe editie van de ‘multidisciplinaire basisvorming'.

Uw docenten

Een professioneel docentenkorps, geselecteerd door de stuurgroep op basis van hun praktische kennis en/of ervaring. Een verscheidenheid aan docenten zowel uit het bedrijfsleven als de openbare sector.
Hoofddocenten: Thierry Uyttenhove, Franky De Witte en Sim Doolaege, Amelior vzw

Deze opleiding is erkend binnen het kader van educatief verlof

De opleiding tot Preventieadviseur Niveau II van Amelior is erkend binnen het stelsel van het Betaald Educatief Verlof. Dit biedt belangrijke voordelen:

voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof, zonder loonverlies, voor de uren tijdens de normale werktijd die u besteedt aan het volgen van deze opleiding.
voor de werkgever: de werkgever heeft recht op een terugbetaling van loon en sociale lasten van de werknemer die de opleiding bij Amelior volgt.

Meer info over het Betaald Educatief Verlof kan u vinden op de website van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid: http://meta.fgov.be/ 

Praktisch

Duur: 90u
Start op: donderdag 13 september 2018, Kortrijk
Inschrijven
Prijs: vanaf €780

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
startdatum 13/09/2018 wekelijks op donderdag van 09u.00 tot 17u.00 met uitzondering van 20/09/2019
Amelior
Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk
Tel.: 056/ 23 20 60
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 14 aug 2018 €880 €780 €1035
Prijs €980 €865 €1150

 •  

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier