Leidinggevende vaardigheden voor teamleaders

Leading blue colars: leiding geven aan arbeiders & uitvoerende bedienden

Leidinggevende vaardigheden voor teamleaders

 Via deze opleiding willen we je concrete en direct bruikbare tips meegeven.

Coachend leidinggeven als teamleider draagt erbij toe dat je:
* Steviger in je schoenen staat
* Weet wanneer je je aandacht moet richten op aansturen of meewerken
* Doelgericht communiceert met je medewerkers
* Je leiderschapsstijl weet aan te passen aan de verschillende behoeften van de medewerkers

Waarom deze thematiek?

Er komt heel wat kijken bij je leidinggevende taak als teamleider. Vandaag de dag volstaat het immers niet meer om enkel vakkennis te hebben ... en wordt er heel wat meer van je verwacht. Je kreeg immers tal van nieuwe verantwoordelijkheden. Zo moet je ondermeer tegenwoordig mensen aansturen die vroeger je collega's waren. Hoe pak je dit nu het best aan? Je leert er alles over in deze training.

Wat mag je verwachten tijdens de training?

Het volledig programma (5 1/2 dagen) bestaat uit:

 • een voortraject waarop de startcompetenties bepaald worden (1/2 dag).
 • de uiteindelijke training (4 1/2  dagen).
 • een natraject waarop we de persoonlijke ROI of ontwikkeling van de deelnemers evalueren (1/2 dag).

Bedoeling is dus dat je aan de slag gaat met je eigen leidinggevende praktijk als teamleider ... Je leert ook van de andere deelnemers want je wisselt ervaringen uit en oefent tal van technieken in. Zo maak je op een praktische en interactieve wijze kennis met de verschillende aspecten van operationeel leiderschap en krijg je een concreet stappenplan aangereikt om je eigen leiderschapsstijl te analyseren, te evalueren en bij te sturen.

Leerdoelstellingen tijdens deze training:

 • Beslissingen kunnen nemen.
 • Haalbare verwachtingen kunnen formuleren.
 • Prestaties kunnen evalueren.
 • Weten hoe te communiceren met je medewerkers.
 • Weten hoe je de beschikbaarheid van medewerkers verhoogd.

Wat is het resultaat in je dagelijks werkveld?

Na deze training ben je als teamleider in staat om:

 • Grotere inzetbaarheid van je medewerkers te bekomen.
 • Betere kwaliteit van het werk te verzekeren.
 • Grotere motivatie bij je medewerkers te bewerkstelligen.
 • De basis te leggen voor de verdere groei van je medewerkers.
 • Uitmuntendheid te realiseren.

Voor wie?

De training is bestemd voor direct leidinggevenden aan medewerkers die direct verbonden zijn met de dienst en of product. We denken daarbij aan:

 • Supervisors.
 • Meestergasten.
 • Ploegbazen.
 • Voormannen.
 • Eerstelijnsverantwoordelijken.
 • Operationeel leidinggevenden.
 • Teamleiders.
 • Teamcoaches.
 • Zonechefs.
 • ...

Programma

Dag 1 (voormiddag): Voortraject: bepalen van de startcompetenties 'leidinggeven van de deelnemers' (1/2 dag):

Deze sessie heeft als doel: de mogelijkheid creëren op verschillende vlakken om het leereffect te vergroten door:

 • een voor- en nameting te doen waarop de ROI van de persoonlijke opleidingsinspanningen gemeten worden.
 • dieper in te gaan op de vragen en verwachtingen.
 • de verschillende deelnemers beter leren kennen aan de hand van enkele oefeningen.

Op de eerste dag van het opleidingstraject wordt een nulmeting gehouden: wat zijn de startcompetenties van de deelnemers op het vlak van leidinggeven, aan de hand van 2 instrumenten:

 • 360° feedback: zelfevaluatie + feedback door 4 medewerkers , 1 leidinggevende en 1 collega.
 • TDI – vragenlijst (Type Dynamics Indicator) waarbij we een zicht krijgen op de individuele voorkeuren aan de hand van een vragenlijst. De deelnemers vullen deze vragenlijst gedurende deze eerste dag in.

De TDI of de Type Dynamics Indicator ® is een vragenlijst waardoor men een zicht krijgt op het eigen functioneren en op de eigen interactiestijl. Men leert sterktes en zwaktes kennen en is ook in staat om de sterktes en zwaktes van (de leden van) het team in te schatten. Deze inzichten leiden tot een verbetering van het persoonlijk functioneren maar ook tot een betere samenwerking, een grotere productie en dus een verdere ontwikkeling van de organisatie. Er wordt ingegaan op de betekenis van de individuele resultaten en op wat die resultaten nu betekenen voor het eigen functioneren en voor het functioneren in team.

De 360° feedback wordt vóór de eerste les ingevuld! Na inschrijving krijg je een email met de 360° feedback vragenlijst en de instructies hoe deze te gebruiken. De resultaten hiervan worden de eerste lesdag verwerkt en resulteert in een persoonlijk ontwikkelingsplan met individuele werkpunten.

Er wordt in de voormiddag uitleg gegeven over 360° feedback. De resultaten worden in groep besproken. Daarna wordt gestart met de cursus TDI.

Dag 1 (namiddag): Type dynamics indicator (TDI) (1/2 dag, aansluitend op voortraject):

Constructief omgaan met verschillende mensen in verschillende situaties is niet eenvoudig. Het is hierbij essentieel de ander zo goed mogelijk te begrijpen, en jezelf goed te kennen. Dit luik gaat over het fundament van effectieve persoonlijke communicatie, een essentieel onderdeel van goed functionerend team.

De TDI is een instrument dat de mensen helpt zichzelf beter te leren kennen via zelfrapportering. De TDI help het individu zijn sterke punten en unieke gaven te identificeren, wat leidt tot een beter begrip van het eigen handelen. Daarnaast reikt de TDI inzichten aan over motivaties en mogelijke groeidomeinen. In aansluiting daarop is het zinvol de TDI te gebruiken bij coaching van hele teams, omdat dit aan elk individu inzicht geeft in het eigen type en in het type van de medewerkers .Het is evident dat die kennis vlotte samenwerking en productiviteit in de hand werkt. De TDI is gebaseerd op de theorie van Jung en vertrekt vanuit de verschillen tussen mensen op gebied van:

 • Waaruit haalt het individu zijn energie? (extraversie - introversie)
 • Hoe neemt het individu informatie op? (observatie - intuïtie)
 • Hoe neemt het individu beslissingen? (reflectie - gevoel)
 • Hoe richt het individu zijn leven in? (beheersing - perceptie)

De combinatie van deze acht TDI voorkeuren worden gecombineerd tot 16 types en 8 teamrollen.

Er wordt ingegaan op de betekenis van de individuele resultaten en op wat die resultaten nu betekenen voor het eigen functioneren en voor het functioneren in team.

Vooropgestelde doelen:

 • Inzicht krijgen in de eigen interactiestijl.
 • Inzicht hebben in de impact van de eigen interactiestijl op het eigen functioneren en het functioneren van het team of andere collega's.
 • In staat zijn om een inschatting te maken van de interactiestijl van zichzelf en de anderen en hier gepast op kunnen reageren wat leidt tot een betere (samen)werking.
 • Ontdekkingstocht naar je eigen stijl van leidinggeven.

Dag 2 en 3: Leiding geven (Basis: Situationeel leiding geven):

Bij dit gedeelte:

 • Wordt stilgestaan bij de voorwaarden voor een goed functionerend team en dit via een inleidende oefening:
  • Welke zijn de absolute elementen om als team goed te functioneren?
  • Welke zijn de 8 teamrollen?
  • Inzicht in de eigen rollen in het team.
 • Wordt teruggegrepen naar het model van "Situationeel leidinggeven" waarbij ingegaan wordt op de verschillende stijlen van leidinggeven.
 • Vult iedere deelnemer de vragenlijst in die hun eigen stijl van leiding geven meet. De verwerking van de vragenlijst toont de deelnemers én de stijlvariatie én de stijleffectiviteit. Gezien de competenties van de medewerker de basis vormen van het gebruikte model, wordt diep ingegaan op het stellen van een diagnose van de medewerker en dit op basis van:
  • Bekwaamheid
  • Bereidheid
 • Concreet wordt met voorbeelden ingegaan op de 4 leiderschapsstijlen:
  • Stijl 1: instrueren.
  • Stijl 2: overtuigen.
  • Stijl 3: overleggen.
  • Stijl 4: delegeren.

Dit is het model ‘Situationeel leidinggeven®' (Hersey & Blanchard). Medewerkers groeien niet alleen binnen een organisatie, maar leiders kunnen geconfronteerd worden met “demotivatie en frustratie” bij de medewerkers. De aandacht voor deze regressie is eveneens een essentieel onderdeel van dit programma.

Resultaat:

De deelnemers zijn in staat de competenties van hun medewerkers juist in te schatten en op basis daarvan hun stijl van leidinggeven toe te passen.

De leidinggevenden krijgen een duidelijk inzicht in hun eigen stijl van leidinggeven en de voor- en nadelen ervan. Ze leren alternatieve manieren van leidinggeven kennen en zijn in staat het gedrag van hun medewerkers op een positieve manier te beïnvloeden.

Met een concreet stappenplan wordt hen een middel aangereikt om hun rol als leider effectiever en efficiënter te vervullen.

Dag 4: De teamleider als communicator:

 • Objectief : inzicht verwerven in ...
  • het continu beïnvloedingsproces tussen mensen.
  • hoe weerstand ombuigen naar samenwerking?
  • hoe op te komen voor de eigen belangen op een niet-bedreigende manier?
  • welke factoren bij mensen frustraties teweegbrengen, en welke factoren eerder vertrouwen geven?
  • waarom non-verbale communicatie zo belangrijk is?
 • Inhoud:
  • Het communicatieproces.
  • Communicatievaardigheden.
  • Communicatie om samen te winnen – Roos van Leary.
  • Enkele gesprekstechnieken die een basis vormen voor o.a.:
   • functioneringsgesprekken/beoordelingsgesprekken.
   • feedback gesprekken.
  • Slagbomen in communicatie.

Dag 5: Voormiddag: De teamleider als motivator (1/2 dag):

 • Wat is motivatie?
 • Motivatoren en demotivatoren.
 • Tevredenheidsfactoren en motivatiefactoren.
 • Motivatietechnieken.
 • Coaching proces als motivator.

Dag 5: Namiddag: Time- en selfmanagement (1/2 dag):

Is er een leidinggevende die geen tijd te kort komt? Leidinggevenden die niet over de vaardigheden beschikken om hun tijd effectief te beheren, lopen namelijk constant achter de feiten aan en zijn bovendien meestal niet in staat datgene te doen waarvoor ze worden betaald, namelijk leidinggeven aan hun mensen.

Inhoudelijke aspecten tijdens dit namiddaggedeelte zijn ondermeer:

 • Inzicht in eigen tijdsbesteding.
 • Wat is Time Management?
 • De fundamenten van time management.
 • Tijdrovers en -winners.
 • Concrete tips voor een betere tijdshantering.
 • Nieuwe afspraken met jezelf maken omtrent tijdwinners en -rovers.

Natraject (1/2 dag):

Nadat je de training volgde, kom je na enige tijd opnieuw samen om je persoonlijke ROI te bespreken.

Hiervoor heb je opnieuw een 360° feedback gedaan. De resultaten worden verwerkt en vergeleken met de eerste meting:

- Waar ben je gegroeid?

- Wat zijn blijvende aandachtspunten?

- Bijsturing persoonlijk ontwikkelingsplan.

Optie:

Na de training kan je indien gewenst een individuele coaching aanvragen. Dit houdt een aantal gesprekken in binnen je organisatie omtrent het geleerde, evenals nog wat bijkomende concrete toepassingen.

Attest van deelname

Alle deelnemers die deze training bijwonen, ontvangen een attest van deelname.

Vorige deelnemers hadden vooral appreciatie voor:

 • De interactie en de ervaringen die zij konden uitwisselen met andere leidinggevenden.
 • De vele tips die zij kregen om toe te passen in de eigen werksfeer.
 • Het feit dat de lesgever inspeelt op de eigen problematieken van de deelnemers.

Cursisten aan het woord

Februari 2017:

"De cursus is zeer praktijkgericht en je kan deze onmiddellijk gebruiken op de werkvloer.

Pluspunt is dat de medecursisten collega's zijn van andere bedrijven en je alzo meerdere invalshoeken hebt."

Benny VERHAEGEN, Technik prozessen karosseriebau, AUDI BRUSSELS

Februari 2017:

"De lessen zijn zeer bruikbaar en afgestemd op de dagelijkse werkervaring. Ik ga de dingen die ik in de lessen geleerd heb, zeker kunnen toepassen in mijn dagelijkse werkomgeving!"

Danny JANSSEN, Logistiek assistent, LYFRA

November 2016:

"Spreker kent zijn stof héél goed en komt héél goed over. Was top. Hij spreekt over kennis van zaken."

Gino HUYS, Projectleider, CGK-GROUP

November 2016:

Marc doet een uitstekende job. Hopelijk kan ik hem ooit aanbevelen of nogmaals in contact komen!"

Mike DEVOS, Operator / teamleader, J.M. HUBER BELGIUM

Oktober 2015:

"Alhoewel ik soms sceptisch sta tegenover sommige opleidingen, ben ik er wel van overtuigd dat sommige zaken me zullen helpen in de verdere ontwikkeling als leider. De cursus is goed georganiseerd en deskundig.

Dankzij deze opleiding van Amelior heb ik een andere kijk op leiding geven, het blijft een dagelijks proces om leiding te geven maar dankzij deze opleiding heb ik mijn stijl aangepast en loopt de communicatie beter dan voorheen. Deze opleiding zorgt ervoor dat leiding geven en omgaan met mensen vlotter verloopt en helpt niet alleen de leider maar ook de medewerkers vooruit."

Rik STEVENS, Teamleader, REFRESCO

"Ben zeer tevreden dat ik deze cursus gedaan heb."

Chris VAN BELLE, Teamleader, REFRESCO

"Ik ben zeer tevreden over de gevolgde cursus. De klik binnen onze kleine groep had als resultaat dat er vele cases uit verschillende professionele werelden konden besproken worden. Dit is de grootste troef van deze opleiding!"

Els MOENS, R & D teamleider, ADB

"Ben uiterst tevreden, als nieuwe leidinggevende heb ik veel bijgeleerd"

Senol PEHLIVA, Teamleider logistiek, DS SMITH PACKAGING

"Spreken vanuit de praktijk, samen met gelijkgestemden is verhelderend"

Johan VEKEMAN, Projectingenieur / QA manager, BELGISCH INSTITUUT VOOR LASTECHNIEK

Trainer

Marc RAES is een Senior Change Leader, Consultant, Interim Manager en Coach

 • Zijn passie is mensen enthousiast te maken door hun competenties en inzichten in zichzelf en hun omgeving te verruimen.
 • Zijn aanpak is hierbij altijd interactief, engagerend, pragmatisch en steeds gefundeerd op solide conceptuele inzichten en praktische ervaringen.
 • Hij bouwt hiervoor op meer dan 20 jaar business ervaring als Senior Executive in Finance, HR, Procurement, Commercial, Business Process Management, Change Management en General Management in een industriële/service en FMCG (fast moving consumer goods) omgeving.
 • Heel zijn traject is doorweven van een uitgesproken engagement in Coaching en Mentoring waarvoor hij ook is geaccrediteerd door the Sheffield Hallam University.

Praktisch

Duur: 5 dagen en een halve dag

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Laura VANNESTE
+32 (0)56 24 16 03

Contacteer mij

Inschrijven

Deze opleiding is op korte termijn enkel via in-company training te bestellen. Wij willen u graag verwittigen mocht dit wijzigen of kunnen vrijblijvend met u de mogelijkheden bekijken.

verwittig mij
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier