Risk Management tweedaagse

Risk management

INCOMPANY OPLEIDING
Tijdens deze 2daagse turbocursus leert de cursist op strategisch niveau om te gaan met risk management, de toegevoegde waarde van een gezond risk management kennen, kritische succesfactoren te herkennen en hoe deze materie aan te pakken.

Waarom deze thematiek?

Brand, fraude, diefstal, een ongeval, milieuschade, keyworkers die het bedrijf verlaten, computerfalen, productaansprakelijkheidsproblemen, nieuwe wetten, … Ondernemingen worden door van alles en nog wat bedreigd. Door outsourcing, samenwerkingsverbanden, snelle commerciële expansies, fusies en acquisities wordt deze problematiek er trouwens niet eenvoudiger op.
 • Maar hoe bepaalt u welke de belangrijkste gevaren zijn voor uw bedrijf?
 • Welke risico’s moet u aanpakken?
 • Wat kan u doen om ze te voorkomen?
 • Wat kan u doen om de impact van die gevaren te minimaliseren wanneer ze toch zouden voorkomen?
 • Hoe kan u uw risico’s beheren zodat de output van uw bedrijf verbeterd wordt, zodat de continuïteit van uw bedrijf verzekerd wordt en dat uw winst gemaximaliseerd wordt?
Vragen die voor uw bedrijf van levensbelang zijn. Vragen waarop u tijdens deze workshop een inspirerend antwoord zult krijgen.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Deze workshop heeft tot doel u een praktisch platform aan te bieden om uw risicostrategie in uw onderneming te herbepalen of te optimaliseren. Hierbij krijgt u de kans uw visie inzake risk management te toetsen aan de nieuwe tendensen en om de bevindingen uit de opleiding te transponeren op uw specifieke bedrijfssituatie.
U krijgt een overzicht van de meest gehanteerde risicoanalysetechnieken en leert deze toe te passen op uw eigen situatie.
Door het uitdiepen van uw eigen case en de inbreng van praktijkervaringen van de docenten, heeft u na het volgen van deze unieke workshop een antwoord gekregen op o.a. volgende vragen:
 • Wat kan er bij u verkeerd gaan?
 • Wat kan u er op korte termijn aan doen?
 • Wat is de toegevoegde waarde van een goed risk management?
 • Hoe begint u 's anderendaags best aan een zinvol risk management?

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Door deze workshop bent u in staat de basisfilosofie van risk management toe te passen en oogst u belangrijke vruchten inzake:
 • bedrijfscontinuïteit
 • financiële optimalisatie van de verzekeringen
 • beperkingen van de kosten indien er een risico optreedt

Voor wie?

Voor iedereen die risk management efficiënt wenst te implementeren of vertrouwd wil worden met de mogelijkheden van goed risk management.

Programma

Dag 1: Welke zijn de meest essentiële basisprincipes binnen risk management?
Door deze synthese beschikken alle deelnemers over een gestructureerde houvast om de casestudie te behandelen. Volgende thema's komen hierbij aan bod:
 • Wat is risico?
 • Wat is risk management?
 • Beknopte geschiedenis van risk management
 • Welke zijn de meest essentiële basisprincipes binnen risk management?
 • Welke zijn de mogelijke risico's?
 • Hoe evalueert en inventariseert u risico's?
 • Welke mogelijkheden bestaan er om uw risico's te beheersen?
 • Welke zijn de basispijlers van een goed risk management?
Start van de case 'Risk Management in eigen organisatie'. De start van de case in uw eigen organisatie om de risico's te identificeren, te analyseren en te evalueren.

Dag 2:
 • Voorstelling resultaten case
 • Groepsbespreking over de individueel ingebrachte risicobeheermodellen.
 • Welke zijn de essentiële valkuilen en succesfactoren bij het uitbouwen van uw risk management?
 • Kritische succesfactoren van een goed risk management
 • Valkuilen bij het optimaliseren van het risk management
 • Operationele randvoorwaarden van een goed risk management
 • Risk management in de organisatie
 • ERM (Enterprise Risk Management)
 • Link met Corporate Governance

Opgelet: interactieve workshop

Om u toe te laten maximaal bij te leren van de docenten en van de collegae, wordt het aantal deelnemers beperkt tot 15. Wees er dus vlug bij!

Attest

Iedere deelnemer van deze workshop krijgt op het einde van de tweedagse een attest van aanwezigheid.

Referenties

Op deze unieke workshop hebben we al deelnemers mogen begroeten uit onder meer:
Alcor Draka, Barco, Belgacom Mobile, Britisch American Tobacco Belgium, Kortrijk Xpo, Electrabel, Isringhausen, J. Van Breda & C°, Kamer voor Handel en Nijverheid, KBC Verzekeringen, Kind en Gezin, Partena, Philips Industrial, Samsonite Europe, Siemens, Totalfina Elf, Universitair Hospitaal Antwerpen, Volvo Europa Truck, VRT, Werf en Vlasnatie, …

Trainer

dr. Marie-Gemma DEQUAE specialiseerde zich na haar doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (K.U.L.) nog in verzekeringswetgeving aan de U.C.L. Marie-Gemma is een graag geziene docente ‘Risk Management’ aan de Katholieke Universiteit Leuven. Van 1990 tot 2008 was zij ‘Corporate Risk Manager’ voor de wereldwijde Bekaert-groep. In deze hoedanigheid werd Marie-Gemma dagelijks geconfronteerd met het optimaliseren van risicostrategieën. De zeer waardevolle ervaringen die ze daar op internationaal niveau opdeed, deelt zij graag met u in deze unieke workshop. Verder was ze voorzitter van de Federation of European Risk Management Associations van oktober 2005 tot juni 2009. Momenteel is ze directeur van het Risk Management Research Platform in de Vlerick Management School.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Jan SEGIER
+32 (0)56 23 20 64

Contacteer mij

Inschrijven

Deze opleiding is op korte termijn enkel via in-company training te bestellen. Wij willen u graag verwittigen mocht dit wijzigen of kunnen vrijblijvend met u de mogelijkheden bekijken.

verwittig mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier