Master Course Risk Management

Enterprise risk management, meer dan verzekeringen afsluiten!

Weet welke uw risico's zijn en beheers ze.

De rol van een hedendaagse risk manager is steeds belangrijker geworden. Waar vroeger de nadruk lag op het luikje verzekeringen, ligt vandaag de dag meer en meer de nadruk op het pro-actieve risicobeheer. Hiervoor dient een goede risk manager voldoende inzicht te hebben in de bedrijfsprocessen en de risico's die zich binnen en buiten zijn organisatie bevinden. Bovendien kent hij niet alleen deze risico's, maar weet hij ze te beheersen en beschermt hij op die manier zijn organisatie! Doorheen deze opleiding nemen wij u mee in alle facetten van Enterprise Risk Management.

Waarom aan risk management doen?

Uw bedrijf of organisatie is blootgesteld aan heel wat risico’s die een grote impact kunnen hebben op het behalen van uw strategische doelstellingen. Daarom is het belangrijk om dit op een correcte en eenvoudige manier in de kaart te brengen. Want in sommige gevallen kan de impact van een risico voor uw organisatie zelfs levensbedreigend zijn. En hoe gaat u hier dan als bedrijf mee om? Een paar verzekeringen afsluiten en denken dat alles in orde is? Of kiest u ervoor om de gevaren waar uw bedrijf aan blootgesteld is, grondig aan te pakken?
Een goed risicobeheersysteem betekent dat u:
 • een grondige contextanalyse uitvoert (zowel interne als externe context)
 • de noden en verwachtingen van uw stakeholders kent
 • een duidelijk en realistisch beeld hebt van de risico’s verbonden aan jullie activiteiten
 • doeltreffende beheersmaatregelen opstelt en implementeert
 • een goed monitoringssysteem opbouwt
 • duidelijke indicatoren opstelt die u tijdig waarschuwen als beheersmaatregelen niet of onvoldoende impact hebben (KRI)
 • op regelmatige basis evalueert of het volledige risicobeheersysteem nog actueel is

Wat mag u verwachten in deze opleiding?

Praktische bruikbaarheid staat centraal
De docenten zijn geselecteerd op basis van de relevantie van de informatie die ze u kunnen geven. Deze kennis kunnen ze delen dankzij de ruime bedrijfservaring die ze hebben opgedaan. Naast de theoretische uiteenzettingen wordt ook tijd besteed aan het uitdiepen van cases. Daardoor wordt de transfer naar uw praktijksituatie gemaximaliseerd.

U creëert een competitief voordeel voor uw bedrijf
Uw bedrijf haalt tegenover de concurrentie een belangrijk competitief voordeel door de ‘Risk Management knowhow' toe te passen.

U krijgt talrijke opportuniteiten om ervaring uit te wisselen
De interactiviteit neemt gedurende de colleges een centrale plaats in. Zowel tijdens het uitdiepen van cases, als tijdens de informele momenten.

Het doel van de opleiding Risk Management

Risk Management bekijkt de gehele organisatie en alle bedrijfsactiviteiten in onderlinge samenhang. Risk Management beschouwt niet ieder risico op zich, maar kijkt naar risico's in een breder verband en zoekt naar gemeenschappelijke achtergronden.
Tijdens deze opleiding wordt de theorie gekoppeld aan de praktijk. Dit betekent dat er praktisch bruikbare tools worden aangereikt die u in staat stellen om een risk management systeem op te zetten en te implementeren in uw organisatie. Een aantal van die tools hebben betrekking op o.a.:
 • contextanalyse stakeholder mapping
 • het opzetten van een risicoanalyse
 • het definiëren van Key Risk Indicators
 • het opstellen van een communicatiematrix
 • het uitbouwen van een monitoringssysteem

Voor wie werd deze opleiding ontworpen?

Deze opleiding is bedoeld voor alle leidinggevenden die in hun dagelijkse activiteiten geconfronteerd worden met risk management, het opstellen en onderhouden van een managementsysteem, een geïntegreerd managementsysteem beheren (IMS), risicoanalyses moeten uitvoeren op procesniveau, het onderhouden van een voedselveiligheidssysteem, ….
Kortom voor alle medewerkers die betrokken zijn bij het analyseren, evalueren, beheren en beheersen van risico’s.

Programma van de opleiding

Lesdag 1: Welke zijn de meest essentiële basisprincipes binnen Risk Management?
Door deze synthese beschikken alle deelnemers over een gestructureerde houvast om de casestudie te behandelen. Volgende thema's komen hierbij aan bod:
 • Wat is risico?
 • Wat is risk management?
 • Beknopte geschiedenis van risk management
 • Welke zijn de meest essentiële basisprincipes binnen risk management?
 • Welke zijn de mogelijke risico's?
 • Hoe evalueert en inventariseert u risico's?
 • Welke mogelijkheden bestaan er om uw risico's te beheersen?
 • Welke zijn de basispijlers van een goed risk management?
Start van de case 'Risk Management in de eigen organisatie' De start van de case in uw eigen organisatie om de risico's te identificeren, analyseren en evalueren.

Lesdag 2: Toelichting van de tools die kunnen gebruikt worden bij het opmaken van een risicoanalyse.
Hiertoe worden de ISO 31000 en ISO 31010 als leidraad gebruikt.
 • Inleiding
 • Waarom ISO 31000?
 • Hoe verhoudt ISO 31000 zich tot andere ISO normen?
 • Kader van ISO 31000
 • Toelichting van het ISO 31000 management kader
 • Verschillen en gelijkenissen met het algemeen ISO kader
 • Proces van Risk Management
 • Toelichting van het Risk Management proces zoals omschreven in ISO 31000
 • Toepassing van het proces aan de hand van een casestudy die in groep wordt besproken
Lesdag 3: Business Continuity Management
Hiertoe wordt de ISO 22301 als leidraad gebruikt. Algemene principes van Business Continuity Management:
 • Wat is BCM?
 • Voordelen van BCM
 • Toepasbaarheid van BCM
 • Opzetten van een BCM systeem (aan de hand van ISO 22301)
 • Het bepalen van de BCM strategie
 • In kaart brengen van de continuïteit van de organisatie
 • Uitvoering van de BCM strategie
 • Implementatie van BCM
 • Borging van BCM
 • Integrated Management Systems (IMS). Hier wordt toegelicht hoe verschillende managementsystemen kunnen geïntegreerd worden via de High Level Structure en het plug-in model.
Lesdag 4: Opstellen van een goed monitoringssysteem en definiëren van de Key Risk Indicators
 • Welke zijn de essentiële valkuilen en succesfactoren bij het uitbouwen van uw risk management?
 • Kritische succesfactoren van een goed risk management
 • Valkuilen bij het optimaliseren van het risk management
 • Operationele randvoorwaarden van een goed risk management
Tevens wordt op lesdag 4 de nodige tijd voorzien voor het indienen van het projectvoorstel. De docenten staan in voor de nodige toelichting.

Lesdag 5: Risk based auditeren
Hiertoe wordt de ISO 19011 als leidraad gebruikt. Tijdens deze workshop willen wij een antwoord geven op vragen zoals:
 • Wat verwachten de nieuwe normen betreffende interne audits?
 • Hoe moet ik als procesowner de interne audits organiseren?
 • Verschuift de focus van procesauditing naar riskauditing?
 • Blijven de richtlijnen van ISO19011 (risk based auditing) van toepassing?
 • Moeten onze interne auditoren hiervoor opgeleid worden?
 • Wat zullen externe auditoren van ons verwachten betreffende plannen en uitvoeren van interne audits?
Lesdag 6: Voorstelling van de stand van zaken van de case studies door alle cursisten
Deze dag zal tevens als intervisiemoment gebruikt worden om kennis te delen.

Lesdag 7: COSO en ERM (Enterprise Risk Management) - 'Risk appetite' - 'Risk policy'
 • Situering Interne Controle
 • Wat is Controle?
 • Wat is Interne Controle?
 • Verband tussen Interne Controle en het Management Proces
 • Het COSO model
 • Ontstaan van het COSO-model
 • Waaruit bestaat het COSO-model (versie 2013)?
 • Detailbespreking van de 5 Componenten van het COSO-model
 • Invoeren van een Intern Controle Systeem (ICS)
 • Stappenplan
 • Hoe stel ik een model op voor mijn organisatie?
 • Wat zijn de basisingrediënten van een ICS?
 • Voorbeelden van praktijkgerichte toepassing
 • Oefening
 • Auditing van het Interne Controle Systeem Interne en externe audit
 • Wat zijn de audit doelstellingen?
 • Hoe audit checklists opstellen?
 • Voorbeelden van werkbladen
 • Oefening Praktijkvoorbeeld
 • Belang van het COSO model COSO en 'Corporate Governance' COSO en 'Governant Governance'
Tevens wordt er op deze dag een praktijkgetuigenis ingepland door een gastspreker die binnen zijn organisatie een risk managementsysteem heeft geïmplementeerd. Ervaringen worden hier gedeeld.

Lesdag 8:
Tijdens deze sessie wordt er aandacht besteed aan de menselijke aspecten van de 'risk manager'. Het betreft hier de vaardigheden, communicatieskills en de risk cultuur binnen de organisatie.

Lesdag 9:
Hier wordt de mogelijkheid geboden om de uitgewerkte case te presenteren. Deze sessie is de eindwerkverdediging en is een verplicht onderdeel om het getuigschrift te behalen.

Toelatingsvoorwaarden

Gezien de inhoud en de toegevoegde waarde van deze opleiding en het feit dat dit ook geen vrijblijvende opleiding is, wordt er aan de deelnemers gevraagd om een curriculum op te stellen en een goede motivatiebrief op te maken waarom u deze opleiding wil volgen.
Een stuurgroep, samengesteld uit de docenten en de productverantwoordelijke, zal dan oordelen of u voldoende bagage en motivatie hebt om toegelaten te worden tot deze opleiding.

Getuigschrift

Deelnemers die de evaluaties succesvol beëindigen, ontvangen een getuigschrift 'Master Course Risk Management'.
Wanneer u niet deelneemt aan de uitwerking van een praktische case (= paper), kan u wel een attest van deelname ontvangen voor uw deelname aan de opleidingssessies.

Uw docenten en stuurgroep van de opleiding

De stuurgroep staat borg voor de hoogstaande kwaliteit, de wetenschappelijkheid en de praktijkgerichtheid van de opleiding.
De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:
 • Demeulenaere Ivo (Consultant Quality)
 • Mañas Francis (Consultant projectmanagement, Quality en ERM)
 • De Clercq Marie-Noëlle (Consultant People skills en Communicatie)
 • Platteau Lander (Productverantwoordelijke)
 • Mallens Ed (Consultant Risicomanagement)
 • Uyttenhove Thierry (Consultant Veiligheid & Milieu)

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Jan SEGIER
+32 (0)56 23 20 64

Contacteer mij

Inschrijven

Deze opleiding is op korte termijn enkel via in-company training te bestellen. Wij willen u graag verwittigen mocht dit wijzigen of kunnen vrijblijvend met u de mogelijkheden bekijken.

verwittig mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier