Geregistreerd Milieuauditor (IRCA-A09660)

Residentieel seminarie

Opleiding tot IRCA geregistreerd milieuauditor. In samenwerking met DNV.

 

Waarom deze thematiek?

De milieuaudit is één van de krachtigste instrumenten voor het bewaken en verbeteren van uw milieuzorg. Belangrijke voorwaarde is echter dat u beschikt over degelijke, professionele milieuauditors.

Een managementsysteem, hoe doordacht ook, heeft de neiging om zichzelf te ontregelen. Systematische doorlichting van de goede werking van het systeem is dan ook onontbeerlijk. Dit is een taak voor experts die een uitstekende normkennis combineren met een excellent analyserend vermogen. Daarnaast vereist een professionele milieuaudit ook milieutechnische en milieujuridische aandacht.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Auditeren is allereerst een vaardigheid, daarom bestaat deze training voor een groot deel uit praktische oefeningen en rollenspellen. Een lead auditor dient echter ook het gehele auditproces te managen, daarom krijgen ook alle stappen in het interne/externe auditproces en het management ervan de nodige aandacht. Verder wordt aandacht besteed aan de interpretatie van de eisen van de ISO 14001.

In de training worden door u een milieu-audit bij een fictief bedrijf gepland, voorbereid, uitgevoerd en gerapporteerd in teamverband. Hierdoor kunt u zich niet alleen bekwamen in het plannen, voorbereiden en uitvoeren van interviews en onderzoek van gegevensbestanden, maar ook in documentenbeoordeling, het organiseren van een openingsbijeenkomst en het interpreteren, rapporteren en presenteren van bevindingen. Een groot deel van de training bestaat uit praktische oefeningen en rollenspel, waarbij ruim aandacht wordt besteed aan communicatieve vaardigheden, audit-, interview- en steekproeftechnieken en het formuleren van duidelijke rapportages.

De training is samengesteld aan de hand van de relevante eisen van ISO 14001, ISO 19011 en IRCA (International Register of Certified Auditors). Deze training maakt onderdeel uit van het kwalificatieproces, om desgewenst registratie als auditor bij IRCA mogelijk te maken. Om die reden maakt een continue beoordeling en een schriftelijke toets deel uit van de training.

De training gaat in op de interpretatie van de eisen van de ISO 14001, waaronder inventarisatie en beoordeling van milieu-aspecten, de structuur en uitgangspunten van de milieuwet- en regelgeving en voorbereiding noodsituaties. Een belangrijk onderdeel van de training omvat het in de praktijk doorlopen van alle stappen van het interne/externe auditproces middels praktijkoefeningen en rollenspelen.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Uitgangspunten van managementsystemen en milieumanagement
 • Audits en het certificatieproces
 • Doel, uitgangspunten en interpretatie van de ISO 14001
 • Milieuaspecten, milieueffecten en analyse van significantie
 • Introductie milieuwetgeving
 • Planning van het milieumanagementsysteem
 • Milieumanagementsysteemdocumentatie
 • Richtlijnen voor audits (ISO 19011)
 • Technische, sociale en communicatieve vaardigheden
 • Auditplanning (Checklijsten & Programma's)
 • Audituitvoering (Meetings & Interviews)
 • Formuleren van afwijkingen
 • Opvolgen van afwijkingen en beoordelen van corrigerende maatregelen
 • Rol van Accreditatie-instellingen

Vereiste voorkennis

Van deelnemers aan deze training wordt verwacht dat ze al voorkennis hebben van een aantal zaken
 1. Kennis van de volgende milieumanagement principes en concepten:
  • Het concept van duurzame ontwikkeling waarbij een organisatie moet zeker stellen dat acties van nu het milieu van de toekomst niet verslechteren;
  • Het doel van een initiële review als de basis voor het instellen van een milieumanagementsysteem, daar waar nog geen systeem is;
  • Evaluatie van activiteiten, producten en diensten om vast te stellen wat de milieuaspecten zijn met betrekking tot normale operationele omstandigheden en abnormale omstandigheden (zoals stillegging, noodsituaties en ongelukken).
  • Overweging van milieuaspecten ten aanzien van
     Uitstoot in de lucht, lozing in het water en op het land
     Gebruik van grondstoffen, natuurlijke bronnen en energie
     Energie die wordt afgegeven en verdwijnt, bv.: hitte, straling, stoom en perslucht
     Publieke overlast zoals lichtvervuiling, lawaai en stank
  • Milieuwetgeving en hoe het voldoen aan wet- en regelgeving onderdeel uitmaakt van een milieumanagementsysteem;
  • Typische methodes voor de evaluatie van de significante gevolgen van de geïdentificeerde milieuaspecten en hoe hun ordening invloed heeft op de operationele beheersing en prioriteiten voor verbetering. 
 2. Kennis van de eisen van de ISO 14001. Deze kennis kan eventueel verkregen worden door het volgen van de training ISO 14001.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor (toekomstige) auditprofessionals, die regelmatig interne en/of externe audits plannen en uitvoeren. Voor auditors, die tijdens audits overeenstemming met ISO 14001 willen toetsen. Voor een ieder die zich als interne en/of externe (lead) auditor ISO 14001 wil kwalificeren.

Programma

Dag 1

 • Introductie
 • Managementsystemen
 • Audit en het certificatieproces
 • Auditproces, rollen en verantwoordelijkheden
 • Milieuaspecten en -effecten

Dag 2

 • Milieuwetgeving
 • Doelstellingen, taakstellingen en het milieuprogramma
 • Een audit plannen
 • Een audit voorbereiden

Dag 3

 • Een audit voorbereiden (vervolg)
 • Een audit uitvoeren
 • Rollenspel

Dag 4

 • Een audit uitvoeren (vervolg)
 • Rapportage en opvolging, auditbevindingen
 • Bespreking rollenspel
 • Voorbereiding samenvatting

Dag 5

 • Samenvattingsoefening
 • IRCA examen (2 uur)
 • Afsluiting reflectie en persoonlijk actieplan

 

 

Opgelet: interactieve training

Deze intensieve training is gebaseerd op de ideale combinatie van individuele benadering en ervaringsuitwisseling in groep. In de workshops en rollenspelen alsook in de cases is de inbreng van elke individuele deelnemer groot. Het absolute maximum deelnemers is daarom beperkt tot 10. Er wordt een selectie gemaakt volgens het 'first come-first served' systeem. Wie niet meer kan deelnemen, krijgt de voorkeur bij een volgende cursus.

Examen en certificaat

Deze 5-daagse training wordt afgesloten met een examen op vrijdag. Aan de deelnemers die met vrucht slagen, wordt door DNV een certificaat uitgereikt. De deelnemers die slagen voor het schriftelijk examen krijgen een IRCA (International Register of Certificated Auditors)-certificaat. Het behalen van de IRCA-certificaat is één van de noodzakelijke voorwaarden om een inschrijving in het IRCA-register aan te vragen.

Getuigenissen

Deze cursus is een enorme aanrader. De spreker weet u te boeien door zijn praktijkervaring. Voor je het weet is de dag voorbij gevolgen.
Marleen Vandemaele, Bureau Veritas

Trainer

Matthijs DIERICK studeerde Milieuwetenschappen in Maastricht. Hij deed zijn eerste werkervaring op bij arbodiensten als veiligheid en kwaliteit adviseur. Verder was Matthijs werkzaam bij GE Captial Modular Space als EHS specialist and Quality manager. Momenteel is Matthijs werkzaam bij DNV als auditor en trainer op het gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit. Matthijs is geregistreerd Lead Auditor en treedt op als hoofddocent van deze vijfdaagse opleiding. De Belgische wetgeving wordt gedoceerd door een Amelior-docent.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Deze opleiding is op korte termijn enkel via in-company training te bestellen. Wij willen u graag verwittigen mocht dit wijzigen of kunnen vrijblijvend met u de mogelijkheden bekijken.

verwittig mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier