Probleemanalyse met Root Cause Analysis (RCA)

Workshop

Waarom deze themathiek?

Telkens brandjes blussen bij storingen, problemen en fouten, niet altijd de oorzaak kunnen vinden en herhalingen niet kunnen voorkomen. Het oplossen van (terugkerende) storingen kost veel tijd en geld. Herkent u dit ook?

Deze workshop helpt u te leren werken volgens deze uiterst effectieve methode. De methodiek toont u hoe op een efficiënte wijze tot de kern van het probleem te komen, inzicht te krijgen in complexe problemen en herhaling te voorkomen.

Dikwijls eindigt de zoektocht naar de oorzaak van een probleem bij ‘een menselijke fout’. Root Cause Analysis probeert echter verder te gaan en helpt u de vraag te stellen wat de randvoorwaarden waren waardoor een medewerker de fout heeft kunnen begaan. Werken aan de randvoorwaarden binnen het proces, zorgt voor een optimale aanpak van het probleem zodat deze in de toekomst kan vermeden worden.

Root Cause Analysis is een systematische aanpak die ook in het kader van de verstrengde ISO normen zijn nut al meer dan bewezen heeft en al vaak tot structurele oplossingen in het bedrijf leidde. De methode kan gebruikt worden voor het analyseren van incidenten, storingen klachten en kwaliteitsproblemen.

Wat mag u verwachten?

Na afloop van deze workshop bent u in staat een probleem concreet en specifiek te beschrijven, feiten van meningen te scheiden en aannames te checken door vragen te stellen. Complexe en atypische storingen worden in multidisciplinaire teams aangepakt en vermoedelijke oorzaken worden beoordeeld en getest voordat u kiest voor onderzoek en maatregelen. U leert kennis te delen, over te zetten in technieken en komt zo tot echte oplossingen.

Meerwaarde van deze workshop is zeker het inzicht in human error en hoe daarmee om te gaan. Zo krijgt u een classificatie om menselijke fouten beter te structureren en zodoende efficiënter tot een geborgde oplossing te komen.

Een Root Cause Analysis heeft als doel het reduceren van faalkosten, verliezen en incidenten. De methodiek zorgt bovendien voor betere communicatie met één methode die gelijk is voor zowel de werkvloer, de staf als het management. RCA is ook de basis voor onder andere 5 Why, visgraatdiagram, foutenboom, bow tie, tripod en Kaizen. Het is de essentie van een lerende organisatie en een basis voor continu verbeteren.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld

Na afloop van deze training kunt u het volgende in de praktijk concreet toepassen:
 • U kunt problemen, klachten en storingen systematisch aanpakken
 • U weet gerichte vragen te stellen om relevante informatie te verzamelen
 • U kunt hoofd- van bijzaken onderscheiden
 • U kunt op overzichtelijke manier prioriteiten vastleggen
 • U kunt een gericht actieplan opstellen zodat u gelijkaardige problemen, klachten of storingen vermijdt in de toekomst
Tijdens de workshop wordt theorie afgewisseld met verschillende praktische voorbeelden en oefeningen zodat u het geleerde direct in de praktijk kan toepassen.

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor  medewerkers die de oorzaken van storingen, fouten en/of klachten analyseren en daardoor processen optimaliseren. U bent bijvoorbeeld:
 • Quality Engineer
 • Quality Manager
 • Maintenance of Reliability Engineer
 • Maintenance Manager
 • Projectleider
 • Groepsleider
 • Shift leader
 • Lijnmanager
 • ...

Programma

Stappenplan voor Root Cause Analysis
 • Data collectie
 • Opmaken van een Oorzakenboom
 • Identificatie grondoorzaak (root cause)
  • Identificatie van alle mogelijke oorzaken
  • Identificatie van de grondoorzaak
 • Aanbevelingen uitwerken en implementeren
Technieken voor Root Cause Anlysis
 • IS/IS NIET
 • 5 Why
 • Visgraatdiagram
 • Oorzaak/gevolg diagram

Omgaan met menselijke fouten

 • Menselijke fouten – onvermijdbaar!!!
 • De werking van onze hersenen
 • Welke soorten fouten zijn er?
 • Factoren die het menselijk functioneren beïnvloeden
 • Omgaan met fouten

Trainer

ing. Johan BATSLEER is Senior Consultant bij Amelior. Als voormalig competentie-manager bij Picanol te Ieper zet hij nu zijn expertise in voor onze klanten. Zijn specialisatie ligt vooral op het vlak van opleiden, begeleiden en coachen van verbeteringsteams en dit zowel op het vlak van Six Sigma, Lean als 20 Keys. Ook het in kaart brengen en optimaliseren van het menselijk potentieel is één van zijn specialiteiten. Zo begeleidde hij reeds verscheidene bedrijven bij de invoering van een programma om meer betrokkenheid te krijgen bij de medewerkers.

Praktisch

Duur: 8 uren
Start op: donderdag 07 maart 2019, Kortrijk
Inschrijven

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
donderdag 7 maart 2019, van 09u00 tot 17u00
Amelior
Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk
Tel.: 056/ 23 20 60
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart