Statistiek voor laboratoriummedewerkers

Statistiek voor laboratoriummedewerkers

Waarom deze thematiek?

In een laboratorium dat onder een kwaliteitssysteem werkt, moet een groot aantal aspecten van de analyse op grond van statistische grootheden beoordeeld, geborgd en geïnterpreteerd worden. Zo zijn bijvoorbeeld in de ISO 17025 criteria opgenomen voor het valideren van meetmethoden en het vaststellen en rapporteren van de meetonzekerheid van analyseresultaten.
Kwaliteitszorg steunt voornamelijk op statistiek en inzicht in statistische begrippen en methodes. Statistiek is onontbeerlijk voor wie de weg van integrale kwaliteitszorg is ingeslagen. Het bepalen van prestatiekenmerken en onzekerheidsbijdragen is van groot belang om inzicht in de toepasbaarheid van analyseresultaten te verkrijgen. Deze grootheden moeten in een aantal gevallen geschat worden, maar kunnen veelal ook op metrologische grondslag bepaald worden. Voor het berekenen, verwerken en interpreteren van deze meetgegevens is kennis van statistiek onontbeerlijk.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Deze opleiding biedt u een goede basis voor het juiste gebruik van statistiek die nodig is voor het uitvoeren van validaties, het bepalen van meetonzekerheden en het borgen van het analytische proces en de daaruit vloeiende resultaten.
Uw vaardigheid in het gebruik van statistiek zal toenemen en u kunt dan ook direct na afloop van de opleiding aan de slag in uw labo. Om de concrete toepassing mogelijk te maken, vragen wij u een laptop (met programma Excel) mee te brengen.

Voor wie?

Deze opleiding is bestemd voor kwaliteitscoördinatoren, analisten en afdelingshoofden die behoefte hebben om hun basiskennis van statistiek op te frissen of uit te breiden en die betrokken zijn bij het valideren en borgen van analysemethoden.

Programma

DAG 1
 • Inleiding: waarom en wanneer statistiek?
 • Beschrijvende statistiek
  • Type variabelen
  • Beschrijving van de gegevens
   • verwachtingswaarden
   • spreidingsmaten
   • scheefheid en platheid
  • Visualiseren van de gegevens
   • histogram
   • box plot
   • tijdreeks
   • spreidingsdiagram
 • Verklarende statistiek
  • Populatie versus steekproef
  • Verdelingsfuncties
  • Normaalverdeling
   • kansberekeningen onder normaalverdeling
   • centrale limietstelling
   • student t-verdeling
   • testen op normaliteit
  • Betrouwbaarheidsintervallen
   • berekenen, interpreteren van betrouwbaarheidsintervallen
   • invloed van parameters op betrouwbaarheidsintervallen
   • bepalen van steekproefgrootte
DAG 2
 • Hypothesetesten
  • type I en type II fouten
  • T-test en gepaarde T-test,
  • F-test,
  • variantie analyse (ANOVA)
  • regressie analyse en correlatiecoëfficiënt
  • chi kwadraat test
 • Omgaan met uitbijters (outliers)
  • grafisch
  • beschrijvende statistiek
  • Dixon test en Grubbs test
 • Regressie analyse en correlatiecoëfficiënt
DAG 3
 • Kalibratie: opzetten van een methode
  • lineair
  • niet-lineair
 • Validatie
  • selectiviteit (interferentie en matrixeffecten)
  • aantoonbaarheidsgrens
  • bepalingsgrens
  • precisie (herhaalbaarheid & reproduceerbaarheid)
  • juistheid
  • modelafwijking
  • terugvinding
  • meetbereik
  • robuustheid
  • meetonzekerheid
   • bottom-up methode
   • top-down methode
 • Kwaliteitsbeheersing in het labo
  • eerstelijnscontrole (X-R, I-mR)
  • tweedelijnscontrole
  • derdelijnscontrole
   • ringtest
   • Youden plot

Opgelet: interactieve training

Elk programma-onderdeel van deze workshop is doorweven met vraag- en antwoordsessies, het uitvoeren van opdrachten, enz. Om de interactie te bevorderen beperken wij het aantal deelnemers tot maximum 20.

Attest van deelname

Na deze workshop ontvangt iedere deelnemer een attest van deelname.

Trainer

Libbrecht Jan

ir. Jan LIBBRECHT is Burgerlijk Ingenieur Elektro-Mechanica en heeft gedurende 15 jaar diverse operationele en management functies bekleed in de chemische, farmaceutische en voedingssector. Naast zijn ervaring met TQM en ISO9001 is hij reeds sinds 1998 actief betrokken in de implementatie van zowel Lean als Six Sigma in diverse sectoren. Enerzijds als operationeel Master Black Belt bij zowel Johnson&Johnson als Bombardier Transportation en anderzijds als senior consultant heeft hij internationaal Master Black Belts en Green Belts opgeleid en succesvol begeleid tot certificatie. Daarnaast heeft hij ook zelf talloze Lean en Six Sigma projecten succesvol gerealiseerd. Door zijn professionele ervaring in verschillende sectoren in zowel productieafdelingen (incl. onderhoud, kwaliteitsdienst, engineering, logistiek) als administratieve afdelingen (aankoop, financiën, personeelsdienst, customer service, legal,...) en de dienstverlenende sector (banken, gezondheidszorg, callcenters,…) kan hij moeiteloos de technieken en principes van TQM, Lean en Six Sigma doorvertalen naar de zeer diverse mogelijke verbeteringsopportuniteiten. Thans is Jan senior consultant bij Amelior. Hij deelt zijn rijke ervaring graag met u.

Praktisch

Duur: 3 dagen
Start op: dinsdag 20 november 2018, Zwijnaarde
donderdag 09 mei 2019, Antwerpen
Inschrijven
Prijs: vanaf €1090

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
dinsdag 20, 27 november, 11 december 2018, van 09u00 tot 17u00
3Square
Rijvisschestraat 124, 9052 Zwijnaarde
Tel.: 09/248 10 00
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
donderdag 9, 16, 23 mei 2019, van 09u00 tot 17u00
Novotel Antwerpen
Luithagen Haven 6 2030 Antwerpen
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 30 dagen voor startdatum €1270 €1090 €1450
Prijs €1410 €1210 €1610

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €105 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier