ATEX: gesel of zegen voor mijn bedrijf?

NIEUW !

Voorkomen en beperken schadelijke gevolgen van explosies

 

 • ATEX-richtlijn 94/09
 • ATEX-richtlijn 137
 • De geharmoniseerde normen binnen het kader van de ATEX-richtlijn.

ATEX is onderdeel van de modulaire opleiding Certified Expert in Machine Safety  (module 4) :  CEMS

Waarom deze thematiek?

Ook bij u, in uw bedrijf, zullen de ATEX-richtlijnen misschien van toepassing zijn. Opgelet: er wordt van de producent en de gebruiker verwacht dat zijn installatie voldoet aan de eisen die door de ATEX-richtlijnen opgelegd worden.

De ATEX-richtlijnen zijn richtlijnen die 
a) de technische vereisten omschrijven voor uitrusting die gebruikt wordt in een potentieel explosieve atmosfeer , d.i. een atmosfeer die explosief kan worden vanwege lokale of operationele condities.
b) de eisen beschrijven  om de werkplek zo veilig mogelijk te maken.
De richtlijn is genoemd naar het Franse “ATmosphere EXplosible”.

De ATEX-richtlijn is opgebouwd rond twee richtlijnen.
De eerste beschrijft hoe veilig apparatuur en de beveiligingssystemen moeten gebouwd worden (ATEX95).
De tweede beschrijft eisen om het voor de werknemer zo veilig mogelijk te maken (ATEX137). De richtlijn betreft minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.

Er zijn voor bedrijven al minstens drie redenen om zich in orde te stellen met de Atex-voorschriften :
- enerzijds omwille van de wettelijk opgelegde aspecten: het kennen van de eisen waaraan het productieapparaat moet voldoen
- anderzijds omwille van de nefaste gevolgen van gas- of stofexplosies die een ganse installatie/fabriek kunnen vernietigen: bescherming van het patrimonium
- en last but not least omwille van het vermijden van menselijk leed of slachtoffers

Drie pertinente redenen om de Atex "onder de knie te krijgen".

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

In deze opleidingen wordt inzicht verschaft in de diverse aspecten die een rol spelen bij het implementeren van deze richtlijnen. De aandacht wordt vooral toegespitst op de toepassing van de Atex 137.

 

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

Door het correct begrip van de Atex-richtlijnen, bent u op de hoogte van de risico's, te nemen maatregelen en voorzorgen.

U kan zo vermijden dat uw werknemers en bedrijf blootgesteld wordt aan de mogelijke gevolgen van gas- en stofexplosies.

Bovendien kan u zich in orde stellen met de Atex-richtlijnen waar bedrijven met gevaar voor explosies moeten aan voldoen, namelijk het explosieveiligheidsdocument.

Voor wie?

Deze opleiding is bestemd voor

- preventieadviseurs
- zaakvoerders
- productieleiders
- aankopers
- leidinggevenden
- onderhoudsverantwoordelijken
- ...

die te maken hebben met gevaarlijke producten (laden, lossen, opslag, verwerking,...) in hun onderneming en waarbij risico op gas- of stofexplosie bestaat.

Programma

- Gevaarlijke stoffen (definitie, etikettering, inventarisatie, indeling,...)
- Inleiding tot explosie en explosieveiligheid
- Atex 95-richtlijn (fabrikant) omtrent veilige apparatuur; inhoud en doelstelling
- Atex 137-richtlijn (werkgever) omtrent veilige werkomgeving voor de werknemer
- Indeling in groepen en categorieën van het elektrisch en niet-elektrisch materieel volgens Atex 95
- Beoordeling van de explosierisico's
- Technische en organisatorische maatregelen en beveiligingstechnieken
- Opstellen van een zoneringsdossier
- Opstellen van een explosieveiligheidsdocument

Opgelet: interactieve training

Vanuit de begrippen en terminologie rond 'explosie', worden de verplichtingen opgelegd aan bedrijven behandeld, met eraan gekoppeld de concrete maatregelen om aan deze verplichtingen te voldoen.

Er wordt tevens gebruik gemaakt van illustratief beeldmateriaal.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
Donderdag 7 juni 2018, van 13u45 tot 17u30
Serwir Sint-Niklaas
Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32(0)3 778 05 11
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 08 mei 2018 €340 €295 €395

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €35 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier