Specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau I

Preventieadviseur niveau 1

IN SAMENWERKING MET HOWEST (ONDERDEEL VAN AUGENT)
Deze specialisatiemodule is bedoeld voor wie als preventieadviseur niveau I aan de slag wil en daartoe het wettelijke opleidingsniveau (Niveau I) moet behalen. Iedere cursist die zich wenst in te schrijven voor deze opleiding dient eerst geslaagd te zijn voor de multidisciplinaire basisopleiding. Amelior biedt iedere cursist die zich inschrijft eveneens de mogelijkheid om te kiezen voor een extra naslagwerk, inbegrepen in het cursusgeld. U kiest ofwel voor het handboek 'Welzijn op het Werk' van het Provinciaal Veiligheidsinstituut (Antwerpen) of voor het 'Preventiezakboekje voor welzijn op het werk' uitgegeven door Kluwer.
De opleiding voldoet aan de Codex Welzijn op het Werk Boek II. Titel 4. en komt in aanmerking voor educatief verlof (N-1488-06).

Waarom deze thematiek?

Elke organisatie moet volgens de wet een ‘Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk' hebben van zodra men één of meer werknemers in dienst heeft. De interne preventieadviseur moet aan bepaalde opleidingsvoorwaarden voldoen. De hoogste vorm van veiligheidsopleiding (preventie en bescherming op het werk) die kan worden opgelegd aan preventieadviseurs is de niveau I opleiding. Amelior biedt deze opleiding aan in samenwerking met de hogeschool West-Vlaanderen (onderdeel van AUGent).

Programma

Vernieuwd programma volgens de Codex Welzijn op het Werk

De leerdoelstellingen opgenomen in de Codex Welzijn op het Werk Boek II. Titel 4. werden systematisch getoetst en geïmplementeerd binnen een logisch gestructureerde opbouw van de cursus.
In deze module worden de thema's, eerder aangehaald in de multidisciplinaire basismodule, diepgaander bestudeerd. Specifieke aandacht wordt besteed aan brandveiligheid, de machinerichtlijn, explosieveiligheid, veilig gedrag (Behaviour Based Safety), … De diverse risicoanalysetechnieken worden uitvoerig behandeld.
Er wordt extra aandacht besteed aan arbeidsveiligheid, ergonomie,... Verder wordt ook de integratie van het welzijnsbeleid in managementsystemen behandeld.
De lessen worden op zeer praktische wijze gegeven: theoretische lessen worden aangevuld met oefeningen en cases en een aantal bedrijfsbezoeken.
Deze module omvat een 3-tal praktische opdrachten waaronder het schrijven van een eindwerk.

Waarom kiezen voor Amelior-Howest?

Amelior en Hogeschool West-Vlaanderen bieden als enige de Specialisatiemodule tot Preventieadviseur Niveau I aan in West-Vlaanderen.
Maar er zijn nog meer redenen om te kiezen voor de tandem Amelior-Howest voor deze module:

 • vernieuwd programma volgens de nieuwe Codex Welzijn op het werk
 • zeer praktijkgericht met verschillende bedrijfsbezoeken
 • docenten met ruime praktijkervaring
 • hoge slaagkansen dankzij ondersteuning van uw leertraject door bekwame docenten, een sterk programma en veel interactie. U kan een beroep doen op een externe promotor voor uw paper.
 • professionele en kleine deelnemersgroep
 • gratis toegang als cursist tot onze bibliotheek (ruim 1400 boeken, naslagwerken en 70 tijdschriften, in onze vijf domeinen)
 • gratis: handboek 'Welzijn op het werk' (Provinciaal Veiligheidsinstituut) of het 'Preventiezakboekje voor Welzijn op het Werk' (Kluwer)
 • ook na de opleiding laten we u niet los: we bieden u twee keer per jaar de mogelijkheid bij te blijven via onze  'Bijscholing voor de preventieadviseur'.
 • Amelior, een gedreven organisatie, als ruggensteun voor u: tijdens deze opleiding, maar ook later bij het uitoefenen van uw functie als preventieadviseur kunt u blijvend een beroep op ons doen

Voor wie?

Deze specialisatiemodule is bedoeld voor wie als Preventieadviseur Niveau I aan de slag wil en daartoe aan het wettelijke opleidingsniveau (Niveau I) moet voldoen.
Maar ook wie zelf een degelijk en effectief preventiebeleid wil uitbouwen en kennis omtrent arbeidsveiligheid en welzijn op het werk wil verwerven voor toepassing in de eigen (beheers)functie (bv. productieleiders, diensthoofden, directeurs, stafmedewerkers, interne auditors, ...).
Kortom voor al wie een goed onderbouwd advies wil kunnen geven omtrent het preventiebeleid op diverse niveaus binnen de organisatie.

Raadpleeg hier de verschillende specialisaties waarin een preventieadviseur zich kan ontwikkelen.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden voor deze module werden wettelijk vastgelegd in Codex Welzijn op het Werk conform art. II.4-4.:

Houder zijn van een getuigschrift van aanvullende vorming van het tweede niveau

EN

1 of 2

Getuigschrift van de multidisciplinaire basisvorming

EN

3

1 2 4
Houder van een diploma academische bachelor (diploma universiteit of hoger onderwijs universitair niveau)

 

Diploma hoger secundair onderwijs of hogere secundaire leergangen.

EN

Een praktische ervaring  van minstens vijf jaar op de interne of externe preventiedienst

Houder van een diploma academische bachelor (diploma universiteit of hoger onderwijs universitair niveau)

 

Toegelaten tot de specialisatie module niveau I Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze kandidaten toegelaten worden. Over deze toelating wordt beslist door de stuurgroep aan de hand van CV en intake gesprek Toegelaten tot de specialisatie module niveau I

Uw docenten

Een professioneel docentenkorps, geselecteerd door de stuurgroep op basis van hun praktische kennis en/of ervaring. Een verscheidenheid aan docenten zowel uit het bedrijfsleven als de openbare sector.

Hoofddocenten: Thierry Uyttenhove en Franky De Witte, Amelior vzw

Deze opleiding is erkend binnen het kader van het educatief verlof

Deze opleiding van Amelior is erkend binnen het stelsel van het Betaald Educatief Verlof. Dit biedt belangrijke voordelen:

 • Voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof, zonder loonverlies, voor de uren tijdens de normale werktijd die u besteedt aan het volgen van deze opleiding.
 • Voor de werkgever: de werkgever heeft recht op een terugbetaling van uren loon en sociale lasten van de werknemer die de opleiding bij Amelior volgt.

Meer info over het Betaald Educatief Verlof kan u vinden op de website van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

Cursusmateriaal en documentatie

Bij elke les hoort lesmateriaal dat door de docent opgesteld werd. Zo heeft u op het eind van deze opleiding een volledige bibliotheek omtrent alle thema's die deel uitmaken van de opleiding.
Bovendien biedt Amelior u de mogelijkheid om te kiezen voor een extra naslagwerk, inbegrepen in het cursusgeld. U kiest ofwel voor het handboek 'Welzijn op het Werk' van het Provinciaal Veiligheidsinstituut (Antwerpen) of voor het 'Preventiezakboekje voor welzijn op het werk' uitgegeven door Kluwer. Telkens een nuttig naslagwerk tijdens de opleiding, maar ook voor nadien.

                                                                                    

Tijdens de opleiding verdelen we bovendien nog extra artikels, informatie, kopies,... die we nuttig achten voor de deelnemers en die achtergrondinformatie bieden rond specifieke thema's uit het programma.

Getuigenis

Na een 2-tal jaar zit de Specialisatiemodule Preventieadviseur Niveau I bij Amelior er op. Hoewel de tijd is voorbij gevlogen, wil ik toch even stilstaan bij het opleidingstraject dat ik doorlopen heb om uiteindelijk dat felbegeerde getuigschrift te behalen. Gezien ik het getuigschrift van Niveau II reeds enkele jaren op zak had, kon ik de multidisciplinaire basismodule overslaan. Oef… dat scheelde toch een serieuze slok op de borrel! De keuze voor Amelior was eigenlijk snel gemaakt, 't was dichtbij huis, de opleidingsdag paste perfect in de agenda én het was een opleidingscentrum dat ik nog niet uit eigen ervaring kende maar toch een goede reputatie genoot (van horen zeggen). Inschrijven dus en vooruit met de geit! Niveau I bleek toch een ander paar mouwen te zijn. De leerstof is een pak ruimer en diepgaander. Schrik moest niemand hebben, gezien dit telkens vakkundig werd verduidelijkt door de docenten, die echt wel ervaringsdeskundigen bleken! Vaak werden er voorbeelden uit de praktijk aangehaald, meestal met het nodige beeldmateriaal, om alles klaar en duidelijk te maken. Haast elke vraag die gesteld werd uit de grote opleidingsgroep, één van de grootste tot dan toe, werd beantwoord. Wist de docent het antwoord dan toch niet, werd het opgezocht en later gecommuniceerd of wist iemand anders uit de groep het wel door eigen ervaringen. Naast de vakkundige docenten is de reeds aanwezige kennis en ervaring bij de groep cursisten van even grote waarde in deze opleiding. Het was/is een hechte groep die zowel tijdens als buiten de cursusdagen meermaals op elkaar beroep deed, en nog steeds trouwens, om praktische problemen of vragen op te lossen! Voor examenvoorbereiding, samenvattingen en het eindwerk kwam dit dikwijls héél goed van pas… De opleiding vergt een grote inspanning om deze tot een goed einde te brengen naast de anders al goed volgepropte agenda, maar eens dit achter de rug is, geeft het een enorme voldoening. Kort samengevat: een echte aanrader!   
 
                                      Franky HOSTE - Preventieadviseur - UNIVERSITEIT GENT (Directie Bestuurszaken)

Mijn ervaring met de opleiding tot PA Niveau II in een andere opleidingsorganisatie, maakt het voor mij mogelijk om te vergelijken met de opleiding PA Niveau I die ik momenteel volg bij Amelior. Zonder enige twijfel is het gehalte ‘toepasbaarheid op de werkplek' een stuk hoger bij Amelior. Veel van de geziene leerstof wordt aangevuld met praktische tools om de toepassing in de praktijk te vereenvoudigen. Dit aspect, aangevuld met de frequente input van mijn collega-studenten en de gedegen kennis van de docenten, zorgt voor meerdere 'aha'-momenten tijdens de lesdagen. Veel stukjes van de preventiepuzzel zijn ondertussen op hun plaats gevallen en dit is voor een groot stuk de verdienste van de professionele docenten bij Amelior. Amelior heeft me nog nooit teleurgesteld en dit is ook nu niet anders.

Arne NOLLET - Preventieadviseur/Milieucoördinator - VANDEMOORTELE

Voor mij is alles positief verlopen tijdens de opleiding van Amelior. Degelijke lesgevers, mooie presentaties en duidelijke afspraken. Ik ben vol lof voor de aandacht naar de persoon in de cursist. Iedereen van Amelior doet echt wel inspanningen om alles vlot te laten verlopen en de cursist gerust te stellen.

Tony NOTE - Preventieadviseur - ADHESIA
Praktisch

Duur: 280u
Start op: woensdag 26 september 2018, Kortrijk
Inschrijven
Prijs: vanaf €3250

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
startdatum 26/09/2018
wekelijks op woensdag
telkens van 09u.00 tot 17u.00
Amelior
Beneluxpark 1, 8500 Kortrijk
Tel.: 056/ 23 20 60
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 27 aug 2018 €3450 €3250 €3650
Prijs €3650 €3450 €3850

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij namiddag- en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Deze opleiding is vrij van BTW.

  In deze prijs is tevens een studentenabonnement van Prevent inbegrepen en keuze uit het preventiezakboekje of boek "Welzijn op het werk".
 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier