Omgaan met data

Visualiseren en interpreteren

Waarom deze thematiek?

Feiten en cijfers! Dat is wat elke verantwoordelijke in een organisatie regelmatig moet kunnen voorleggen voor allerlei verschillende doeleinden, denk bijvoorbeeld maar aan:

 • Het blootleggen van knelpunten
 • Prestatie-indicatoren weergeven 
 • Trends waarnemen
 • Het motiveren van  (verbeter)projecten
 • Interne werking organisatie visualiseren en analyseren

Het voordeel is dat er in de meeste organisatie een massa cijfermateriaal aanwezig is. Maar hoe ga je daar praktisch mee aan de slag? Hoe verzamel je relevante data? Hoe maak je ze visueel? Zijn ze gemakkelijk te interpreteren? Allemaal praktische vragen waarop u tijdens deze workshop een antwoord krijgt.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Volgende aspecten komen tijdens deze workshop aan bod:

 • Wat is uw proces, wie is uw klant, wat vindt die belangrijk, hoe ga je dit meten?
 • Welke factoren bepalen de tevredenheid van de klanten, hoe ga je die meten?
 • De verschillende datatypes: discrete data of continue data.
 • Kennismaking met enkele basisbegrippen uit de beschrijvende statistiek.
 • Gemiddelde, mediaan, modus, Range, standaard afwijking, variantie, kwartielen, percentielen.
 • Kennismaking met de meest courante visualisaties van data: Pareto , Staafdiagram, Histogram, Boxplot, Spreidingsdiagram, Tijdsdiagram, Regelkaarten(SPC principe)…
 • Hoe verwerk je data in Excel op de meest efficiente wijze?
 • Functies oproepen, draaitabellen, grafische weergaves, analysetools.
 • Slim visualiseren van data. Als je iets wil tonen dan moet dit ook “echt” zichtbaar zijn!
 • Steekproeven nemen in een proces. Hoe doe je dit en hoeveel heb je er nodig ?

Voor wie?

Deze workshop richt zich tot:

 • Al wie op regelmatige basis met cijfermateriaal geconfronteerd wordt en verondersteld wordt dit te rapporteren en interpreteren
 • Productieverantwoordelijken en technici uit de productieomgeving
 • Niet-technici zoals medewerkers uit de marketing afdeling, inkoop, verkoop, administratie die zich voornamelijk bezighouden met de verwerking van datagegevens
 • Leidinggevenden die de werking van hun eigen processen in kaart wensen te brengen en rapporteren naar anderen

Voorkennis is absoluut niet vereist, voldoende leergierigheid en een computer met MS Excel volstaat.

Programma

Ken uw proces en uw klanten zodat je die kunt meten

Beschrijvende statistiek: Het verzamelen, samenvatten en voorstellen van meetgegevens

Visualisatie van data: het verwerken en interpreteren

Deze cursus legt zoveel mogelijk de nadruk op de praktische toepassingen. Er is een minimum aan pure theorie en minstens de helft van de workshop wordt besteed aan praktische oefeningen. U brengt zelf een laptop mee met het EXCEL softwareprogramma van Microsoft waardoor u gedurende de opleiding de opgedane technieken meteen kunt toetsen. Het is niet nodig van over de allerlaatste versie te beschikken.

Opgelet: interactieve training

De training is doorweven met vraag- en antwoordsessies, het uitvoeren van opdrachten, enz. Om de interactiviteit te bevorderen, beperken we het aantal deelnemers. Snel inschrijven is bijgevolg in uw eigen belang.

Attest van deelname

Aan het einde van de workshop ontvangt iedere deelnemer een attest van deelname.

Trainer

Patrick CANOOT is industrieel ingenieur en werkte jarenlang bij Volvo Cars waar hij oa in de functies van maintenance engineer, supervisor onderhoud en supervisor productie betrokken was bij diverse toepassingen van onderhouds- en kwaliteitstechnieken en bij TPM. De laatste jaren was Patrick als gecertificeerd 6Sigma Black Belt ingeschakeld bij het systematisch aanpakken van chronische proces- en productproblemen. Vandaag is Patrick binnen Amelior senior consultant in het domein kwaliteit en maakt hij er een uitdaging van om op zeer pragmatische wijze cursisten in de loop van opleidingstrajecten tot effectieve procesverbetering te brengen.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Karin BASTIAANNET
+32 (0)56 23 20 66

Contacteer mij

Inschrijven

Deze opleiding is op korte termijn enkel via in-company training te bestellen. Wij willen u graag verwittigen mocht dit wijzigen of kunnen vrijblijvend met u de mogelijkheden bekijken.

verwittig mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier