Certified Expert in Machinery Safety

Certified Expert in Machinery Safety

In onze langlopende opleiding Certified Expert in Machinery Safety (CEMS) wordt vooral aandacht besteed aan het praktisch implementeren van de machinerichtlijn 2006/42/EG. Alle belangrijke informatie rond machineveiligheid en hoe daaraan kan voldaan worden, wordt tijdens het traject behandeld. Verder wordt in de opleiding ook de problematiek van de functionele veiligheid niet vergeten.
Het programma is modulair opgebouwd. Dit wil zeggen dat u alle modules apart kan volgen. Wanneer u alle modules volgt en slaagt voor het examen en de eindwerkverdediging, ontvangt u het certificaat van 'Certified Expert in Machinery Safety'.

Waarom deze thematiek?

Productiemedewerkers en ingenieurs van bijvoorbeeld een engineering-bureau, hebben nood aan een opleiding met betrekking tot de machinerichtlijn. Zij hebben vaak specifieke vragen of problematieken die binnen het kader van een traditionele opleiding 'machinerichtlijn' onvoldoende diepgaand kunnen behandeld worden. Deskundigheid met betrekking tot ontwerp en onderhoud van machines en installaties vereist een diepgaande kennis van tal van regelgevingen en normeringen bovenop het pure technische luik. De machinerichtlijn, de richtlijn arbeidsmiddelen, de laagspanningsrichtlijn, de E.M.C.-richtlijn, de ATEX-richtlijn, de richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm, de richtlijn drukapparatuur… zijn stuk voor stuk richtlijnen die een impact kunnen hebben op de veiligheid alsook de veiligheidseisen van een machine of installatie. In deze cursus wordt ook de problematiek van de functionele veiligheid niet vergeten. De begrippen Performance level (P.L.) en Safety Integrity Level (S.I.L.) worden er van naaldje tot draadje uitgelegd.

Getuigenissen

Dankzij deze opleiding wist ik mijn kennis m.b.t. machineveiligheid op een efficiënte wijze naar een hoger niveau te tillen. In het bijzonder heb ik de interactie met de lesgevers en de medestudenten als zeer verrijkend ervaren. De vergaarde kennis gaf mij het vertrouwen om zelf aan de slag te gaan met de materie. De eerste technische dossiers en EG verklaringen van overeenstemming werden reeds opgesteld. Deze opleiding heeft haar beoogde doel dan ook niet gemist.

Dirk ROBBERECHTS - GROUP DE CEUSTER

De opleiding is zeker een aanrader en een zeer rijke aanvulling voor allen die betrokken zijn bij het ontwerp en realisatie van nieuwe of bestaande installaties. Zo wordt de leerstof van de modules op een praktische en interactieve wijze behandeld. Men krijgt tijdens de modules een dieper inzicht in de materie. Bijvoorbeeld: machinerichtlijn, CE-markering, documentendoorstroming (technisch constructiedossier voor voltooide en niet voltooide machines), beveiligingssystemen, risicobeoordeling, interessante basisnormen. Door de deelname aan het examen en de praktische proef (eindwerk) krijgt men de kans om de opgedane kennis te toetsen aan de praktijk. Langs deze weg wil ik ook alle docenten en deelnemers bedanken voor wat voor mij een geslaagde opleiding was en ook nog beloond werd met een getuigschrift.

Abid EL BOUBKAR - SWISSLOG 

Franky De Witte en de andere docenten zijn elk specialisten met enorm veel praktijkervaring. De cursus is een echte aanrader voor mensen die actief zijn binnen engineering.

Kristof MOREL - AUTOMATION CCE GENT

De cursus biedt je een zeer goede basis voor het herkennen/begrijpen en correct toepassen van de machinerichtlijn. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt de theorie duidelijk gemaakt. Er is tijdens de opleiding ruimte voor discussie tussen docent en studenten waar praktische vragen vanuit het bedrijf opgelost worden. Deze cursus is zeker een aanrader voor iedereen die in aanraking komt met machines. Ook vanuit het standpunt om oudere machines/productielijnen te gaan hergebruiken, geeft deze cursus een goed beeld van wat toegelaten is en wat niet.

Koen VAN THOURHOUT - DEWILDE ENGINEERING

 
De goede kennis van de MRL en basisnormen is essentieel voor het ontwerpen van machines en het opstellen van het Technisch Constructiedossier. Deze cursus zet me hierbij goed op weg.

Christophe COUMANS - FAM

De opleiding is niet enkel voor machinebouwers aan te raden. De kennis die doorheen de opleiding meegegeven wordt, is ook een must voor medewerkers van onderhouds- en engineeringafdelingen. De onderhoudsmensen leren o.a. standaardiseren door gebruik te maken van de normering (EN…), leren het veiligheidsniveau te verhogen,... Voor de engineeringsafdeling betekent deze cursus een aanvulling op diverse aspecten: ontwerp en constructie van nieuwe apparatuur, nieuwe kennis van de normen, het toepassen van deze normen, etc. Het opstellen van het eindwerk biedt de kans om de stof ten gronde door te nemen en toe te passen. De plenaire eindwerkverdediging geeft de cursisten bovendien de kans om ervaringen en kennis te delen met de medestudenten omtrent een specifieke praktijk case.

Alexander DESSEYN en Peter DE NIJS - FRIESLANDCAMPINA

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot verantwoordelijken en medewerkers van de:
 • engineeringafdeling of R&D-afdeling betrokken bij het ontwerp en productie van nieuwe installaties
 • maintenance of service afdeling, betrokken bij het onderhoud van installaties
die een diepgaande kennis van machineveiligheid willen verwerven om dit in de praktijk van hun afdeling toe te passen.

Ervaring leert dat ook preventieadviseurs in het kader van hun jaarlijkse bijscholing hun persoonlijke kennis rond machineveiligheid komen bijschaven.
Het diverse publiek zorgt telkens voor geanimeerde discussies die voor iedere deelnemer een meerwaarde hebben. Het is een opleidingstraject waarin de cursist wordt opgeleid tot expert in machineveiligheid.

Programma

Het programma is modulair opgebouwd. Dit wil zeggen dat u alle modules apart kan volgen.  Indien u alle modules volgt en slaagt voor het examen en de eindwerkverdediging ontvangt u het certificaat van "Certified Expert in Machinery Safety".

In onze langlopende opleiding C.E.M.S. krijgt u een objectieve duiding van de wetgeving opgenomen in de diverse Europese economische richtlijnen. Gelet het onpartijdige karakter van onze organisatie krijgt u op een neutrale wijze de informatie waarmee u in de praktijk deze economische richtlijnen voor uw producten kan invullen.

In onze opleidingen worden geen veiligheidscomponenten gepromoot noch afgekeurd. De rekenprogramma’s die in de opleiding rond functionele veiligheid ter beschikking worden gesteld zijn onpartijdig en niet gebonden aan één of andere merknaam.

De opleiding is opgebouwd uit de volgende modules:

Algemene inleiding - door Ing F. De Witte, Senior Consultant Amelior.

 • Inleiding tot cursus
 • Inleiding tot de Euro-richtlijnen
 • Overzicht Euro-richtlijnen
 • Begrippen en definities

Module 1: Machinerichtlijn en aanverwante basisnormalisatie - door Ing F. De Witte, Senior Consultant Amelior.

 • De machinerichtlijn 2006/42/EG 
  In dit deel wordt de wetgeving artikel per artikel besproken zodat het aanbrengen van de CE-markering binnen het kader van zelfcertificatie perfect mogelijk wordt.
 • Documentendoorstroming binnen het kader van de nieuwe machinerichtlijn. Technisch constructiedossier voor voltooide en niet voltooide machines. 
  In dit deel wordt de cursist opgeleid in het zelf samenstellen van de bedrijfsinterne technische constructiedossiers, hetgeen ook van belang is in het kader van zelfcertificatie.
 • De essentiële veiligheids- en gezondheidseisen uit bijlage I van de machinerichtlijn 2006/42/EG. 
  In dit deel wordt de cursist opgeleid in het aftoetsen van de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen hetgeen ook van belang is in het kader van de zelfcertificatie
 • Beveiligingssystemen al of niet met blokkeringssystemen en vergrendeling.
 • Link met de norm ISO 14119.
 • Pictogrammen en V&G signalisatie inclusief de norm ISO 7010.
 • Risicobeoordeling volgens de nieuwe norm ISO12100:2010. 
  De technieken uit de norm worden tijdens de opleiding ingeoefend aan de hand van verschillende voorbeelden.
 • Interessante geharmoniseerde basisnormen binnen het kader van de machinerichtlijn 2006/42/EG.

De norm ISO11161 m.b.t de veiligheid van complexe samengebouwde machines in het bijzonder het aanpakken van de risicobeoordeling van geïntegreerde productiesystemen.

Module 2: Laagspanningsrichtlijn - door dhr. Geert Malfait 

 • Definitie
 • Historiek
 • De nieuwe laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
 • Laagspanning versus E.MC.
 • Geharmoniseerde normen binnen het kader van de laagspannigsrichtlijn met o.a. de EN60204-1.

Module 3: EMC -  door dhr. Geert Malfait 

 • Definitie
 • Historiek
 • De nieuwe EMC richtlijn 2014/30/EU
 • De geharmoniseerde normen binnen het kader van de EMC richtlijn.

Module 4: ATEX - door Ake Harmanny, Senior Scientist Consultant, ISMA 

 • Definitie
 • De nieuwe ATEX 114-richtlijn (voorheen ATEX 95) of m.a.w. de nieuwe economische ATEX richtlijn 2014/34/EU
 • De sociale ATEX 153-richtlijn (voorheen ATEX 137) met betrekking tot het explosieveiligheidsdocument
 • De geharmoniseerde normen binnen het kader van de ATEX-richtlijn.

Module 5: Drukapparatuur- door Ing. D. Naessens, Deputy Head Quality Audit, Training ans Sefaty Department, Apragaz.

 • Definitie
 • Historiek
 • Wat is drukapparatuur?
 • De nieuwe richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU
 • De geharmoniseerde normen binnen het kader van de drukapparatuurrichtlijn.

Module 6: Normen voor functionele veiligheid: EN 954-1, EN IEC 62061 (safety integrity level SIL) & EN ISO 13849-1 (performance level PL) van machines en samenstellen van machines (installaties) die onder de machinerichtlijn vallen besturingsbereik) - door Ing. Jo Boullart van Sirris-Agoria.

Opmerking
In deze cursus wordt niet ingegaan op de veiligheidsproblematiek en safety integrity levels van de procesindustrie. Hiervoor wordt door Amelior een andere cursus ingericht met name de opleiding Safety Integrity Levels (SIL) in de procesindustrie.

Deze module vereist een minimale voorkennis van de norm EN 954-1.
Deze module maakt GEEN onderdeel uit van de examenleerstof.

Binnen het kader van machineveiligheid zijn er diverse oorzaken van gevaren (die kunnen gedetecteerd worden aan de hand van de norm ISO14121-1). Voor al deze gevaren moeten er door de ontwerper of in voorkomend geval de gebruiker veiligheidsvoorzieningen gedefinieerd of genomen worden volgens de hiërarchie van de preventiemaatregelen.

Wanneer een veiligheidsvoorziening gebaseerd is op een elektrisch (E), elektronisch (E) en programmeerbaar elektronisch (PE) systeem (kortweg: E/E/PE-systeem) wordt er vaak gesproken over "functionele veiligheid". Hiermee wil men eigenlijk duiden dat de veiligheid afhangt van de correcte werking functioneren van deze systemen.

Binnen het kader van de functionele veiligheid hebben we diverse normen. In de cursus C.E.M.S. worden de belangrijkste normen voor de machinebouw uitgebreid en praktisch behandeld op tweevoudige wijze nl. eerst is er een theoretische kanttekening gevolgd door een praktische invulling van het theoretisch model.

Welke normen komen aan bod?

 • EN 954-1: Veiligheid van machines-onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie.
 • EN IEC 62061: veiligheid van machines-functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen.
 • EN ISO 13849-1: veiligheid van machines-onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie.
 • Hoofdstuk 8 uit de norm EN 11161
 • Link met de norm ISO 14119

EN 954-1: Veiligheid van machines-onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie

De EN 954-1 beschrijft de veiligheidstechnische eisen en verwijzingen naar ontwerpbeginselen van onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie.
Hierbij worden er voor deze modules categorieën vastgelegd alsook worden de eigenschappen van de veiligheidsfuncties omschreven. Ook de programmeerbare systemen voor diverse types van machines en aanverwante beveiligingen zijn hierin begrepen.
Het toepassingsgebied van de norm omvat op alle besturingsonderdelen met een veiligheidsfunctie, onafhankelijk van de gebruikte energiesoort, bv. elektrisch, hydraulisch, pneumatisch, mechanisch en geldt voor alle machines.

EN 62061: veiligheid van machines-functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen.

De norm IEC 62061 is een sectorspecifieke norm onder de norm EN IEC 61508 en is typisch voor de sector van de machinebouw. In deze norm wordt het ontwerpen en realiseren van veiligheidsrelevante elektrische besturingssystemen van machines besproken. De scope van de norm is van toepassing op de volledige levenscyclus van de ontwerpfase tot en met de buitengebruikstelling van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen.
Centraal in deze norm staan de kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingen van veiligheidsfuncties van de elektronische besturingssystemen. De norm EN IEC 62061 is een geharmoniseerde norm zodat het toepassen ervan een 'vermoeden van conformiteit' geeft met de machinerichtlijn.

EN ISO 13849-1: veiligheid van machines-onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie

Normalisatie hoofdstuk 8 uit de norm EN 11161 (beveiliging en besturingsbereik)

Eind 2009 is de norm EN 954-1 vervangen. De afschaffing van deze norm heeft voor de engineeringbureau van bedrijven en de machinebouwers een totaal andere manier van denken met zich meegebracht. De deterministiche aanpak heeft plaats moeten ruimen voor een meer probablistische benadering van de veiligheidsrelevante componenten.

Vandaag de dag bestaan er twee nieuwe normen die de opvolgers zijn van de EN 954-1. Enerzijds is er de EN ISO 13849-1, die rechtstreeks voortvloeit uit de revisie van de EN 954-1 en anderzijds is er de IEC EN 62 061, een sectornorm die zich specifiek tot de machinebouwer richt en afgeleid is van de IEC EN 61 508.

In deze opleiding wordt een uitvoerige toelichting gegeven over de terugtrekking van de norm EN 954-1 en de nieuwe regels en voorschriften van zijn opvolger, de EN ISO 13 849-1.

Module 7 : Schrijven van gebruikershandleidingen - door Ing. Stefaan Veys

Gedetailleerde omschrijving : http://www.amelior.be/ndl/opleidingen/training-open.asp?s=open&c=4&sc=9&t=476&tc=1&i=0#inschrijven#top

 

EXAMEN en EINDWERK

Voor het behalen van het certificaat van de opleiding C.E.M.S. moet de cursist deelnemen aan het examen en de praktische proef. De normale werkwijze is dat de cursist deelneemt aan het examen en de praktische proef voorzien na de opleiding (ongeveer een viertal maanden na de laatste lesdag van de opleiding). Indien de cursist praktische problemen zou ervaren met de data alsook het finaliseren van het eindwerk dan krijgt hij de eenmalige mogelijkheid tot het verplaatsen van zijn examen en praktische proef naar de volgende sessie. Deze beperkte mogelijkheid tot doorschuiven werd ingevoerd in het belang van de cursist en dit gelet hem de maximale slaagkansen te geven voor dit examen en de bijhorende praktische proef. De wetgeving en normalisatie is immers constant in beweging en op het examen wordt ook steeds van hem/haar verwacht dat hij/zij op de hoogte is van de laatste wetgeving en bijhorende geharmoniseerde normalisatie.

Indien u niet geslaagd bent voor het examen enf/of het eindwerk krijgt u eenmalig de mogelijkheid tot herkansen


Indien u alle modules volgt en het certificaat wenst te behalen is er examen (module 1 tot en met 5) en eindwerkverdediging

Certificaat

Wie de volledige opleiding volgt en bovendien slaagt voor het examen en voor de eindwerkverdediging, ontvangt van Amelior het certificaat 'Certified Expert in Machinery Safety'.
Het examen vindt plaats op de laatste halve dag (voormiddag) met aansluitend eindwerkpresentatie onder het motto 'leren van anderen' (namiddag van de laatste dag).
Wie de opleiding bijwoont en opteert om niet deel te nemen aan het examen en eindwerkverdediging ontvangt na afloop van de opleiding een attest van deelname voor de bijgewoonde modules.

Trainer

Ing. Franky DE WITTE, Senior consultant veiligheid, Amelior

Ing. Didier NAESSENS Deputy Head Quality Audit, Training and Safety Department, Apragaz

Ing. Jo BOULLAERT,   Sectorale normalisatie operator, Adviseur normalisatie machineveiligheid,  Sirris - Agoria

Geert Malfait, freelance docent (voorheen Manager Automation & Sensor Group, NV Bekaert SA)

Ake Harmanny, Senior Scientist Consultant, ISMA

Praktisch

Duur: 7 modules en eindwerkverdediging over 8,5 dagen
Start op: dinsdag 16 oktober 2018, Sint-Martens-Latem
donderdag 25 april 2019, Sint-Niklaas
Inschrijven
Prijs: vanaf €2500

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
Deze opleiding gaat van start op 16 oktober 2018 met de verschillende modules op de volgende data: 
Inleiding: 16/10/18 voormiddag
Module 1: Inleiding + 16/10/18, namiddag + 23/10/18 + 13/11/18 + 20/11/18
Module 2: inleiding + 31/05/18, voormiddag
Module 3: inleiding + 04/12/18 voormiddag
Module 4: inleiding + 04/12/18 namiddag
Module 5: inleiding + 18/12/18 voormiddag
Module 6: 10/01/19 volledige dag
Module 7: 17/01/19 volledige dag
Examen en eindwerkverdediging voorzien op 22/04/19
Auberge du Pecheur
Pontstraat 41 - 9831 Sint-Martens-Latem
Tel.: +32 9 282 31 44
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Deze opleiding gaat van start op 25 april 2019 met de verschillende modules op de volgende data: 
Inleiding: 25/04/19 voormiddag
Module 1: Inleiding + 25/04/19, namiddag + 02/05/19 + 09/05/19 + 16/05/19
Module 2: inleiding + 23/05/19, voormiddag
Module 3: inleiding + 23/05/18 namiddag
Module 4: inleiding + 06/06/19 namiddag
Module 5: inleiding + 13/06/19 voormiddag
Module 6: 20/06/19 volledige dag
Module 7: 27/06/19 volledige dag
Examen en eindwerkverdediging voorzien op 29/10/19
Serwir Sint-Niklaas
Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32(0)3 778 05 11
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 30 dagen voor startdatum €2700 €2500 €2900
Prijs €2900 €2700 €3100

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij namiddag- en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

  Bovenstaande prijzen zijn de prijzen voor de volledige opleiding.

  PRIJZEN voor de  LOSSE MODULES kan u hieronder terug vinden:

    Prijs lid                Prijs lid not-for-profit Prijs niet-lid           
  Module 1
  4 lesdagen
  1250 euro 1090 euro 1450 euro
  Module 2
  1/2 lesdag
  340 euro 295 euro 395 euro
  Module 2,  3, 4 en 5
  telkens 1/2 lesdag
  340 euro 295 euro 395 euro
  Module 6
  1 lesdag
  500 euro 440 euro 585 euro

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €280 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier