privacy beleid

Dit is de website van Amelior
Ons postadres is Beneluxpark 1, B-8500 Kortrijk
Ons B.T.W.-nummer is BE 441.094.929

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam en niet uw e-mailadres. D.w.z. dat een bezoek aan onze website niet te kennen geeft wie je bent maar wel toelaat om na te gaan via welke provider of vanuit welk land u surft. Deze gegevens worden gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren.

E-mailadressen en andere coördinaten kunnen enkel bekomen worden als u dit expliciet aan ons communiceert (bijvoorbeeld via een invulformulier). Deze informatie wordt mogelijks gebruikt om u later te contacteren voor marketingdoeleinden.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt NIET doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.  

Op deze site gebruiken we in beperkte mate cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

  • om u bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die u zouden kunnen interesseren.
  • om het inloggen op de ledensite te vereenvoudigen. Eén keer inloggen volstaat, dankzij een cookie hoeft dit bij een tweede bezoek niet meer.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid ?

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren

  • per email: info@amelior.be
  • per telefoon: +32 (0) 056 20 36 23
  • per fax: +32 (0) 056 25 96 84
  • per brief: Amelior, Beneluxpark 1, B-8500 Kortrijk

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kan u van ons periodieke mailings ontvangen, met nuttige informatie over producten, diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal u door ons bedrijf alleen telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.