Amelior blog betreffende Specifieke thema's

Extended safety data sheets (eSDS) en blootstellingsscenario's

Onder REACH (in werking getreden op 1 juni 2007) moet u voldoen aan de voorwaarden die zijn beschreven in het veiligheidsinformatieblad of de blootstellingsscenario's die als bijlage bij sommige van die bladen zijn gevoegd.

30/11/2012 - Brillant Lieve

Het uitgebreide veiligheidsinformatieblad

De REACH verordening  verplicht bedrijven in Europa informatie over de eigenschappen en risico's van stoffen te verzamelen en te verspreiden, zodat deze op een veilige manier worden gebruikt doorheen de waardeketen. REACH wijzigt dan ook grondig de communicatie met betrekking tot chemische producten doorheen de keten. Zo worden sinds 2011 stelselmatig nieuwe, uitgebreide veiligheidsinformatiebladen[1] (VIB) verstrekt door producenten die hun chemische stof reeds hebben geregistreerd conform REACH en die in - het kader van de registratie - een chemische veiligheidsbeoordeling (incl. blootstellingsbeoordeling) hebben uitgevoerd[2]. In hetgeen wat volgt wordt de inhoud van een dergelijk uitgebreid VIB toegelicht alsook worden de verplichtingen voor de gebruiker bij ontvangst van een dergelijk uitgebreid VIB voor een geregistreerde stof, besproken.

16/01/2012 - Vandebroeck Steven

VPK: als veiligheid voorrang krijgt

Door een grondig veiligheidsbeleid slaagde VPK er in om het aantal arbeidsongevallen op achttien maanden tijd te halveren.

01/05/2004 - Edelynck Frank

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs