Uitvoeren van een gap-analyse tegenover ISO/IEC 17025 of een andere accreditatienorm

Doelgroep

Laboratoria die van plan zijn zich te laten accrediteren volgens ISO 17025.
Dit kan ook voor een andere accreditatienorm, zoals inspectie of keuring (ISO/IEC 17020), certificatie van kwaliteitssystemen (ISO/IEC 17021), certificatie van personen (ISO/IEC 17024), productcertificatie (ISO/IEC 17065) en medische laboratoria (ISO 15189).

Doel

 • Identificeren van nog af te werken onderdelen van het kwaliteitssysteem

Aanpak

 • Doornemen van de norm ISO 17025 en vergelijken met bestaande documenten, analysemethodes en procedures.
  • In de voormiddag wordt de bestaande documentatie nagezien.
  • In de namiddag wordt het laboratorium (infrastructuur, werkwijze, personeel…) geauditeerd ten opzichte van de eisen van ISO 17025.
  • Op het einde van de dag wordt reeds mondeling een debriefing gegeven van de belangrijkste aandachtspunten.
 • Nadien volgt een volledig rapport van gap-analyse met de tekortkomingen ten opzichte van ISO 17025.
 • Indien gewenst kan de begeleider het accreditatietraject verder begeleiden en wordt dan in het rapport een gedetailleerde planning opgemaakt van nog af te werken onderdelen van de norm.
 • De totale duur en bestaat gewoonlijk uit één dag gap-analyse en een halve dag rapportering.

Voordelen

In een beperkte tijdspanne krijgt de organisatie inzicht in de nog af te werken onderdelen van de norm en kan ze een betere schatting maken van de in te zetten middelen (budget, tijd en personeel).

In meerdere talen mogelijk

This gap analysis can also be executed and reported in English.
Le consultant peut exécuter l'analyse des écarts et rapporter en français à la demande de l'organisation.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be