Verbeterprojecten opstarten

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Ondernemingen die de kennis en ervaring van hun medewerkers wensen te benutten om de kost van niet-kwaliteit drastisch te doen dalen.
Ondernemingen die hun cultuur van verbeteren wensen te ondersteunen door een projectmatige aanpak.

Doel

De vaardigheden bijbrengen om financiële middelen te genereren uit kwaliteitsverbeteringsprojecten.
Verbeteren stimuleren als een way of life binnen de ganse organisatie.

Aanpak

 • de medewerkers leren de principes van IKZ (Integrale KwaliteitsZorg) toepassen in de eigen werkomgeving
 • elke medewerker wordt van bij de aanvang gevraagd om een probleem uit eigen werkomgeving mee te brengen teneinde continu de aangeleerde materie te kunnen toetsen met de werkelijkheid
 • er wordt een bedrijfseigen methodiek ontwikkeld om op een gesystematiseerde manier van een probleem naar een oplossing te komen
 • vorming van interne coaches die de IKZ-projecten verder kunnen begeleiden
 • via bewust gekozen fora worden de verbeterprojecten gecommuniceerd met de rest van de organisatie met als achterliggende gedachten erkenning, waardering, sensibilisering en stimulering 

Voordelen

 • bedrijfsdoelstellingen kunnen sneller en met meer slagkracht gerealiseerd worden
 • alle verbeteringsteams volgen een duidelijke structuur wat een optimale begeleiding en opvolging ten goede komt
 • problemen die leven bij de medewerkers komen aan de oppervlakte en kan men efficiënt aanpakken
 • kwaliteitsindicatoren worden meetbaar gemaakt
 • het bedrijf beschikt na afloop over een aantal interne coaches die het project verder kunnen sturen
 • het streven naar continu verbetering wordt een vanzelfsprekend iets

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be