ISO 9001 begeleiding bij de directiebeoordeling

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Zowel grote als kleine bedrijven hebben duidelijk moeite om de ISO 9001-directiebeoordeling een plaats te geven in de bedrijfsvoering.

Doel

Wij willen komen tot een situatie waarbij we een pragmatisch antwoord hebben op volgende kritische succesfactoren voor de directiebeoordeling:
 • de juiste timing, gesynchroniseerd met de jaarcyclus van de bedrijfsvoering
 • de juiste voorbereiding
 • de juiste intensiteit en eventuele spreiding van de vergaderingen
 • de juiste koppeling met lopende acties en prioriteiten vanuit het beleid van de firma
 • de juiste rapportering
 • adequate opvolging van de genomen beslissingen

Aanpak

 • analyse van de huidige systematiek rond
  • interne audit
  • klachtenbeheer
  • meetbare doelstellingen en interne rapportering
  • plannen en opvolgen van interne acties en projecten
  • de directiebeoordeling
 • uitwerken van een vernieuwde aanpak voor de directiebeoordeling
 • voorbereiding van de eerstvolgende directiebeoordeling
 • de Amelior-consultant is aanwezig als coach en observator op de directiebeoordeling
 • evaluatie en bijsturing, in samenspraak met de directie

Voordelen

 • de directiebeoordeling krijgt een duidelijke plaats binnen de bedrijfsvoering
 • de directiebeoordeling draagt bij tot het realiseren van de doelstellingen van het bedrijf
 • u krijgt een zicht op best practices in deze materie

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be