Analyse van processen

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Organisaties die hun gedocumenteerde (gemodelleerde) processen willen analyseren met behulp van geschikte methodieken en technieken.

Doel

 • Kiezen van de juiste methodieken en technieken voor het analyseren van processen in functie van de doelstellingen (kosten, tijd, kwaliteit, regelgeving, …)
 • Het correct gebruiken van deze methodieken en technieken. 
 • Identificeren en implementeren van het vastgestelde verbeterpotentieel

Aanpak

 • Bepalen van de doelstellingen voor verbetering (verminderen van de kosten, verhogen van de klantgerichtheid, voldoen aan de wet- of regelgeving, verminderen van de doorlooptijd, ….)
 • Keuze van de technieken en methodieken in functie van de doelstellingen.

Enkele voorbeelden van technieken : kosten van niet kwaliteit (Cost of Non Quality), Value Added Analysis (toegevoegde waarde analyse), doorlooptijdanalyse, taak en tijdsanalyse, Quality Function Deployment, Critical To Quality, Voice Of Customer, risicoanalyse, RACI analyse, CRUD analyse, Activity Based Costing, procesaudit, maturiteitsanalyse, … 

 • Trainen van de betrokkenen in de gekozen methodieken 
 • Toepassen van de gekozen methodieken bij de processen die geanalyseerd worden 
 • Bepalen van knelpunten 
 • Bepalen van actieplan om knelpunten weg te werken 
 • Uitvoeren van actieplan 
 • Evaluatie van de aanpak en van de bereikte resultaten

Voordelen

 • Verminderen van huidige en toekomstige kosten (overstapkosten, conversiekosten, …) door verkeerde keuze van de technieken en methodieken 
 • Technieken en methodieken die aangepast zijn aan de huidige en toekomstige werking van de organisatie 
 • Overdracht van kennis over de gebruikte technieken en methodieken 
 • Het geïdentificeerde verbeterpotentieel en de genomen maatregelen om de verbeteringen in te voeren en te borgen.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be