Business Process Management (BPM)

Advies & begeleiding

Doelgroep

Alle lijnmanagers die via Business Process Management (BPM) hun organisatie willen aansturen naar uitmuntendheid. Alle BPM experts en professionals die dit traject willen coachen, ondersteunen en faciliteren.

Doel

 • In kaart brengen van de interne werking organisatie op een gestructureerde manier;
 • Borgen van de opgebouwde kennis
 • Identificeren van lacunes en verbeterpotentieel in de organisatie voor wat betreft kosten, tijd, kwaliteit en wet/regelgeving. 
 • Creëren van een brugfunctie tussen de het lijnmanagement en ICT

Aanpak

 • Bekomen van commitment van de leiding
 • Bepalen van de maturiteit inzake BPM
 • Oprichten van de nodige organisatiestructuren: stuurgroep, BPM coördinator, projectgroepen, communicatie- en rapporteringslijnen 
 • Opbouwen van de nodige kennis en expertise in BPM, zowel inhoudelijk als relationeel 
 • Voorzien van de nodige ICT middelen om de processen te modelleren, uit te voeren, te bewaken en te verbeteren 
 • Doorlopen van de verschillende dimensies van BPM :
  • definiëren, documenteren, simuleren, ontplooien, uitvoeren, bewaken, analyseren en optimaliseren van processen;

Voordelen

 • Horizontale analyse van de interne werking en in functie van de belangengroepen
 • In kaart brengen van de interne werking en borgen van de opgebouwde kennis
 • Verbeteren van de doorlooptijd, verhogen van de kwaliteit, verminderen van de kosten
 • Leggen van brugfunctie tussen lijnmanagers en ICT 
 • Basis voor het voldoen aan wet- en regelgeving
 • Basis voor de ontplooiing van de strategie

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be