Koppelen van strategie aan bedrijfsprocessen

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Organisaties die hun strategie en hun bedrijfsprocessen met elkaar in lijn willen brengen. Op die manier wordt de geformuleerde strategie vertaald naar concrete bedrijfsprocessen die de geformuleerde strategie moeten helpen implementeren.

Doel

Koppelen van de strategie met de sleutelprocessen en omgekeerd zodat de richting en koers van een organisatie (de strategie) en de activiteiten (de processen) met elkaar in lijn zijn of gebracht worden.

Aanpak

 • Bepalen van de richting en koers van de organisatie
 • Vertalen naar strategische en operationele doelstellingen
 • Bepalen van indicatoren op basis van de strategische en operationele doelstellingen
 • Opstellen van raamwerk van kern- of sleutelprocessen (boomstructuur van primairen, ondersteunende en sturende processen) 
 • Koppelen van strategische/operationele doelstellingen aan de sleutelprocessen
 • Opstellen van procesindicatoren 
 • In lijn brengen van de procesindicatoren met de indicatoren van de strategische en operationele doelstellingen

Voordelen

 • Vertalen, concretiseren en ontplooien van de strategie van een organisatie
 • Koppelen van het WAARHEEN (de bekommernissen van de directie) en het WAT/HOE (de bekommernissen van het middenkader) 
 • Identificeren van de sleutelprocessen (dit zijn de processen die bijdragen tot de strategie) 
 • Wegwerken van inconsistenties tussen de strategie en de processen 
 • Basis voor het identificeren van personeelscompetenties en voor het organigram

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be