Selecteren en/of inrichten van een BPM-modelleringstool (Enterprise Architecture)

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Organisaties die een BPM (Business Process Management) modelleringstool willen introduceren en die willen starten met het modelleren van hun processen.

Doel

Het helpen selecteren van een BPM modelleringstool die aansluit bij de behoeften en noden van de organisatie.

Het inrichten van de database op een methodologisch correcte en consistente wijze.

Aanpak

 • Opstellen van criteria waaraan een BPM modelleringstool moet voldoen
 • Opstellen van een ‘short list' van mogelijke leveranciers
 • Kiezen van de BPM tool (niet door Amelior, wel door de eigen organisatie)
 • Kiezen van de te volgen methodologieën en internationale standaarden
 • Bepalen van de diverse objecten die men wil modelleren (processen, rollen, data, applicaties, outputs, regels, doelstellingen, risico's, …)
 • Vastleggen van conventies (naamgeving van objecten, plaats van objecten in de database, …)
 • Vastleggen van de boomstructuur bij elk van de objecten 
 • Bepalen van de relaties tussen de objecten 
 • Definiëren van modellen/sjablonen voor tabellen, matrices en diagrammen
 • Definiëren van modellen/sjablonen voor rapporten en publicaties op intranet
 • Vastleggen van de goedkeuring en publicatie van processen
 • Vastleggen van het wijzigingsproces
 • Bepalen van de nodige rechten voor de diverse gebruikers : toegang, raadplegen, wijzigen, …

Voordelen

 • Verminderen van huidige en toekomstige kosten (herdefiniëren, aanpassingskosten, overstapkosten, conversiekosten, …) door verkeerde selectie of inrichting van de tool
 • Zorgen dat alle gemodelleerde objecten later kunnen hergebruikt worden voor toekomstige toepassingen, projecten en applicaties door het strikt volgen van de methodologie en door gebruik te maken van internationale standaarden
 • BPM tool die aangepast is aan de huidige en toekomstige werking van de organisatie

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be