Invoeren en verbeteren van projectmanagement

Advies en Begeleiding

Doelgroep

Alle organisaties die hun doelstellingen gedeeltelijk of hoofdzakelijk verwezenlijken door het opzetten en realiseren van projecten.

Doel

 • Creëren van een gemeenschappelijke taal en werkwijze m.b.t. project management; 
 • Bepalen van de basisprincipes van projectmatig werken in de organisatie. 
 • Bewerkstelligen van een project cultuur.

Aanpak

 • Audit van het projectmanagement (bvb t.o.v. ISO 10006 : Richtlijn voor kwaliteit bij Project management); 
 • Opstellen en goedkeuren van een Project Beleidsverklaring (‘Charter'); 
 • Uitwerken en verbeteren van het raamwerk voor projectmanagement; 
 • Bewerkstelligen van een project cultuur. 
 • Uitwerken van een raamwerk voor multi-project management.

Inhoud

 • Bepalen van de verschillende projecttypes en hun levenscycli (de specifieke project fasen); 
 • Bepalen van de kritieke beheersdomeinen en uitwerken van de nodige beheersmaatregelen; 
 • Bepalen en afspreken van organisatorische rollen en verantwoordelijkheden; 
 • Opstellen en invoeren van ondersteunende project procedures, -instructies, vragenlijsten, ‘checklists', goede praktijken en andere richtlijnen en formulieren; 
 • Opstellen van project definities, kwaliteitsplannen, risico-beheersplannen, communicatieplannen, standaard rapporten e.a.; 
 • Coaching van projectleiders en projectteams; 
 • Oprichten van een ‘project office' voor multi-project management.

Voordelen en troeven van Amelior

 • Invoeren van een project-georiënteerde organisatie; 
 • Vastleggen en invoeren van werkwijzen op maat van de organisatie; 
 • Verhogen van de succesgraad van projecten (efficiëntie en effectiviteit); 
 • Vergroten van de slagkracht van de organisatie door het verbeteren van het vermogen om via projecten gepast te reageren op nieuwe opportuniteiten en uitdagingen.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be