Workshops Projectmanagement voor projectleiders in engineering

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Deze workshops worden bedrijfsintern georganiseerd,  voor medewerkers binnen eenzelfde bedrijf of context, die systematisch bij engineering projecten betrokken zijn.  Deze coaching richt zich tot een medewerkers die zicht hebben op elkanders taken en verantwoordelijkheden, of voor wie het belangrijk is dit inzicht te verwerven.  Wij gaan er van uit dat deze mensen reeds projectmatig werken, en dat hiervoor afspraken en systemen bestaan binnen de organisatie.

Doel van de workshops

 • Het resultaat van de workshops is niet alleen kennisoverdracht van de externe coach naar de medewerkers, maar ook een concreet en haalbaar actieplan voor het verbeteren van het project beheer binnen uworganisatie:
  • planning, milestones en vrijgave-momenten
  • verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de projecten
  • afspraken over communicatie, vergaderingen, projectdocumentatie
  • risicobeheer
  • budgetbeheer
 • Vanuit deze doelstelling is het dan ook belangrijk dat één of meer leidinggevenden deelnemen aan de workshops,  om te garanderen dat wij niet moeten teruggekomen op de engagementen die in de workshops genomen worden.  Indien dit niet haalbaar is,  vragen wij dat het management tussen de workshops door haar opmerkingen geeft bij de geformuleerde problemen en oplossingen.

Dit betekent naar aanpak

 • De eigen projecten en taken worden besproken en geanalyseerd tijdens de workshop, als alternatief voor de eerder generieke cases die bij algemene 'open' opleidingen noodgedwongen gehanteerd worden
 • De nadruk ligt op het kritisch analyseren en verbeteren van de projectgerelateerde processen van de organisatie.
 • Projectbeheer is een van de processen die eventueel beschreven worden in het kwaliteitssysteem van een organisatie - wij adviseren dan ook dat een verantwoordelijke van de kwaliteitsafdeling deelneemt aan de workshops
 • Specifieke methoden en tools zoals QFD (Quality Function Deployment), PERT, Gannt chart, Critical Path Method,  worden afgewogen binnen de context van de bedrijfsprocessen: het zijn binnen bepaalde omgevingen bruikbare middelen indien ze doelstellingen helpen realiseren of risico's onder controle brengen, ze zijn geen doel op zichzelf
 • Het stappenplan en de gebruikte technieken om de project management processen te analyseren zijn o.a. ontleend aan de Six Sigma toolbox
  • afbakenen en definiëren van de project management processen
  • meten van de resultaten en van de doeltreffendheid van het project management
  • analyseren en optimaliseren
  • borgen van de verbeteringen via procedures, instructies, checklists en andere hulpmiddelen

Voordelen van deze aanpak

 • 'Standaard' tools en methoden worden kritisch geëvalueerd op nut en toepasbaarheid binnen de context van de doelstellingen en problemen van de eigen organisatie
 • De reeds bestaande systemen en afspraken worden opgenomen in de discussie, en worden dus niet a priori als niet doeltreffend gekarakteriseerd
 • Met deze aanpak vermijden wij dat het team de workshops verlaat met het idee dat professioneel omgaan met project management alleen mogelijk is in 'andere, grotere, beter gestructureerde, ... bedrijven'

Verloop van de workshops

 • Een 5-tal sessies van een halve dag, bij voorkeur om de 2 weken
 • Voorbereidend intake gesprek van de coach met de opdrachtgever(s) en met de verantwoordelijke(n) voor projectwerking binnen de organisatie
 • Tijdens de workshops wordt zoveel mogelijk relevante informatie opgebouwd over het projectmatig werken binnen de organisatie,  waar mogelijk gebeurt dit on-line via een PC en video projector.
 • Tussen de sessies door worden door de leden van het team opdrachten uitgevoerd en analyses uitgediept.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be