Strategische keuzes maken, uitwerken en in de praktijk brengen

Strategie, balanced scorecard en policy deployment

Doel

De toekomst en het prestatieniveau van je organisatie (een bedrijf, maar ook andere) hangt in toenemende mate af van haar vermogen om strategieën te formuleren en deze te implementeren en te realiseren.

Aanpak

 • Met de beleidsmakers (directies, management comités, ..) worden successievelijk de volgende stappen doorlopen:
  • Strategische analyse (Producten en markten, Middelen , Omgeving , Concurrenten, Behoeften van belangengroepen, Risico's).
  • Routebepaling: het uitwerken van de strategie in tactische plannen, overeenkomstig de BSC gezichtspunten: medewerkersontwikkeling, interne processen, “klant” gerichte processen, financiële uitkomsten (maatschappelijke uitkomsten voor sociale of overheidsbedrijven).
  • Policy Deployment: bepalen van concrete doelstellingen en deze meetbaar maken (KPI's).
  • Invoeren en monitoren van de policies: implementatieplan, implementatiebegeleiding (verandermanagement), opstellen van een management stuurbord en rapporteringswijzen.
 • Er wordt gewerkt in een workshop formule met een combinatie van training en concrete ondersteuning; we vetrekken van de concrete organisatie missie.
 • Faciliterend materiaal wordt geleverd; de consultant treedt op als methode gids en moderator met als doel een eindproduct af te leveren.

Voordelen

 • Tegelijkertijd een eenvoudige en krachtige aanpak, met gebruik van gekende managementtools.
 • Bevordert een gedragen visie op de toekomst en noodzakelijke acties, en uitvoering op het terrein.
 • Maakt de communicatie rond strategische beslissingen helder en tastbaar.
 • Weinig tijdsintensief en doelmatige aanpak.

In samenwerking met IIP België

Voor deze dienstverlening doet Amelior een beroep op de Specialists van IIP België. Deze organisatie is onderdeel van Amelior en is licentiehouder voor het wereldwijd aanvaarde best practice model Investors in People. IIP is gericht op het ontwikkelen van hoogperformante en duurzame organisaties. U vindt meer info over IIP op de site van IIP België.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be