Quickscan Energieboekhouding

Advies & Begeleiding

Situering

Meten is weten! Een energieboekhouding is het instrument voor het regelmatig meten, visualiseren en analyseren van het energieverbruik. Via koppeling aan proces- of gebouwparameters biedt dit een energiedashboard voor het management. Zo kunnen abnormale verbruiken worden opgespoord, kunnen prioritaire acties worden bepaald en het effect ervan worden opgevolgd. Eventueel kan er met de bekomen gegevens ook aan benchmarking worden gedaan t.o.v. gelijkaardige processen en organisaties.

Dit is een best practice als basis voor integraal energiemanagement. Energiemanagement is de structurele aandacht voor energie met het doel het energiegebruik te verlagen en vooral ook de bereikte verbeteringen vast te houden: meer doen met minder energie door middel van zowel organisatorische, technische als gedragsmaatregelen. Dit alles gaat ook gepaard met kostenverlagingen en draagt uiteraard bij tot een daling van de CO2-uitstoot, noodzakelijk voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Waarom?

Internationaal onderzoek toont aan dat het zichtbaar maken van energieverbruik resulteert in hoger bewustzijn en een slankere energiefactuur

 • Om een zicht te krijgen op de benodigde parameters voor uw energieboekhouding;
 • Om te weten welke inspanningen en investeringen nodig zullen zijn voor het opstarten van een energieboekhouding;
 • Om een basis te leggen voor duurzaam energiemanagement

Aanpak

 • Het uitvoeren van een QuickScan bestaat uit een aantal onderdelen:
 • het verzamelen van gegevens;
 • het uitvoeren van een rondgang;
 • het verwerken van de gegevens; 
 • het maken van een rapport; 
 • het bespreken van het rapport met het management.

De QuickScan resulteert in advies en informatie over de volgende topics:

 • een inventaris van de meters/facturatie;
 • de keuze van het systeem:
  • in eigen beheer/bij dienstverlener;
  • manueel/telemetrisch;
 • de keuze van de plaats van de datalogger en communicatie met de servers;
 • de bekabeling tussen datalogger, voeding datalogger en energiemeters;
 • het vrijmaking van de meters of anders gezegd het ter beschikking stellen van pulsuitgang;
 • mogelijke subsidies.

Waarom Amelior?

 • Een zaak voor specialisten: Amelior beschikt over ruime kennis en ervaring in energieauditing en -management.
 • Praktisch: een gedetailleerd rapport met een concreet plan van aanpak, aangevuld met een economisch luik.
 • Onafhankelijk: bekijkt het energiegebeuren vanuit een objectief perspectief, kritische beoordeling van ogenschijnlijke evidenties.

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be