Amelior blog van Mañas Francis

Prince2® 2017 krikt standaard voor projectmanagement op: ben jij al mee?

Je projecten managen gaat makkelijk via de Prince2-methode. De techniek bestaat al sinds 2009, maar kreeg dit voorjaar een update.   Wat is er veranderd? En waarom is dat een goede zaak? Francis Manas van Amelior legt uit.

21/09/2017 - Mañas Francis

EFQM-model 2013: beter en eenvoudiger

De 2013-versie van het EFQM-model is een verdere verbetering van het bestaande model. De coherentie tussen de drie geïntegreerde componenten is nog sterker. De verwoording is coherenter en vereenvoudigd met bijkomende inzichten rond wendbaarheid, verandering en risico.

12/04/2013 - Mañas Francis

P3O ondersteunt strategische beslissingen

De realisatie van strategische doelen in een organisatie (of een onderdeel ervan) vindt plaats via een gepaste combinatie van “wat bestaat” (run the business – Business as Usual) en van vernieuwing en verandering (change the business). P30 kan daarbij helpen.

13/06/2012 - Mañas Francis

Bezin eer je begint ….of de toegevoegde waarde van portfolio management

In iedere organisatie of onderdeel ervan zijn de beschikbare middelen beperkt. Het is dus belangrijk middelen op de juiste wijze in te zetten bij het realiseren van strategische veranderingen. Portfolio management reikt goede praktijken aan om gerichter dergelijke keuzes te maken.

31/05/2012 - Mañas Francis

Beheers- en Beleidscyclus (BBC) wordt verplicht

Overheden krijgen uit diverse hoeken de kritiek dat hun huidige verslaggeving onverstaanbaar, niet bruikbaar, te volumineus, soms tegenstrijdig en te complex is. Er is dus een behoefte aan degelijke beleidsrapportering. De vanaf 2014 verplichte Beheers- en Beleidscyclus (BBC) moet daarbij helpen.

25/01/2012 - Mañas Francis

Programmamanagement als beste praktijk bij business process management

Iedere organisatie kan baten realiseren door te focussen op het gericht verder optimaliseren van de sleutelprocessen in functie van strategische doelstellingen. Een keuze met visie, in lijn met de gekozen strategie en met een voldoende uitgewerkt Business Case, is een randvoorwaarde om eraan te beginnen.

07/10/2010 - Mañas Francis

Het nut van persoonscertificatie

Een project of programma staat of valt met de bekwaamheid van de betrokken medewerkers. Bij persoonscertificering gaat een onafhankelijke derde partij na of de betrokkenen in voldoende mate beantwoorden aan vooraf bepaalde criteria van een competentieprofiel.

17/06/2009 - Mañas Francis

Modelleren van processen

Processen die waarde creëren in een organisatie zijn van kritisch belang. Dergelijke processen komen dus meestal in aanmerking voor optimalisatie.

01/02/2004 - Mañas Francis

Procesverbetering vereist vertrek vanuit strategische visie

Heel wat organisaties zijn bezig met het verbeteren van hun interne processen en werking. Hoewel significante verbeteringen in productiviteit, doorlooptijden en kwaliteit vooropgesteld worden, blijken de resultaten niet altijd aan de verwachtingen te beantwoorden.

01/04/2002 - Mañas Francis

CAF-model meet kwaliteit in de openbare diensten

  Het CAF-model biedt de openbare sector een gemeenschappelijk auto-evaluatiekader en vormt bovendien een goede basis om later over te gaan naar het meer gesofistikeerde EFQM-model.

01/10/2001 - Mañas Francis

De menselijke factor bij integratie van managementsystemen

Een betere afstemming van structuur en opbouw van de drie normen voor managementsystemen (ISO 9001 voor kwaliteit, ISO 14001 voor milieu en OHSAS 18001 voor veiligheid ) vergemakkelijkt de integratie van managementsystemen. Maar een cruciale factor bij integratie is de mens.

01/09/2001 - Mañas Francis

EFQM-model en balanced scorecard

Het EFQM-model en de Balanced Scorecard zijn twee managementinstrumenten die elkaar perfect aanvullen. Om de twee doeltreffend te combineren is wel een flink stuk kennis vereist, die Amelior u uiteraard kan aanreiken

01/04/2001 - Mañas Francis

Integratie van zorgsystemen

Amelior begeleidde al diverse organisaties bij de integratie van hun zorgsystemen. Kwaliteit, veiligheid en milieu integreren in één managementsysteem resulteert immers in een betere bedrijfsvoering, verzekert goede communicatie, levert sneller resultaten op en beperkt de kosten.

01/12/2000 - Mañas Francis