Amelior blog van Mañas Francis

Prince2® 2017 krikt standaard voor projectmanagement op: ben jij al mee?

Je projecten managen gaat makkelijk via de Prince2-methode. De techniek bestaat al sinds 2009, maar kreeg dit voorjaar een update.   Wat is er veranderd? En waarom is dat een goede zaak? Francis Manas van Amelior legt uit.

21/09/2017 - Mañas Francis

EFQM-model 2013: beter en eenvoudiger

De 2013-versie van het EFQM-model is een verdere verbetering van het bestaande model. De coherentie tussen de drie geïntegreerde componenten is nog sterker. De verwoording is coherenter en vereenvoudigd met bijkomende inzichten rond wendbaarheid, verandering en risico.

12/04/2013 - Mañas Francis

P3O ondersteunt strategische beslissingen

De realisatie van strategische doelen in een organisatie (of een onderdeel ervan) vindt plaats via een gepaste combinatie van “wat bestaat” (run the business – Business as Usual) en van vernieuwing en verandering (change the business). P30 kan daarbij helpen.

13/06/2012 - Mañas Francis

Bezin eer je begint ….of de toegevoegde waarde van portfolio management

In iedere organisatie of onderdeel ervan zijn de beschikbare middelen beperkt. Het is dus belangrijk middelen op de juiste wijze in te zetten bij het realiseren van strategische veranderingen. Portfolio management reikt goede praktijken aan om gerichter dergelijke keuzes te maken.

31/05/2012 - Mañas Francis

Beheers- en Beleidscyclus (BBC) wordt verplicht

Overheden krijgen uit diverse hoeken de kritiek dat hun huidige verslaggeving onverstaanbaar, niet bruikbaar, te volumineus, soms tegenstrijdig en te complex is. Er is dus een behoefte aan degelijke beleidsrapportering. De vanaf 2014 verplichte Beheers- en Beleidscyclus (BBC) moet daarbij helpen.

25/01/2012 - Mañas Francis

Programmamanagement als beste praktijk bij business process management

Iedere organisatie kan baten realiseren door te focussen op het gericht verder optimaliseren van de sleutelprocessen in functie van strategische doelstellingen. Een keuze met visie, in lijn met de gekozen strategie en met een voldoende uitgewerkt Business Case, is een randvoorwaarde om eraan te beginnen.

07/10/2010 - Mañas Francis

Het nut van persoonscertificatie

Een project of programma staat of valt met de bekwaamheid van de betrokken medewerkers. Bij persoonscertificering gaat een onafhankelijke derde partij na of de betrokkenen in voldoende mate beantwoorden aan vooraf bepaalde criteria van een competentieprofiel.

17/06/2009 - Mañas Francis

Modelleren van processen

Processen die waarde creëren in een organisatie zijn van kritisch belang. Dergelijke processen komen dus meestal in aanmerking voor optimalisatie.

01/02/2004 - Mañas Francis

Procesverbetering vereist vertrek vanuit strategische visie

Heel wat organisaties zijn bezig met het verbeteren van hun interne processen en werking. Hoewel significante verbeteringen in productiviteit, doorlooptijden en kwaliteit vooropgesteld worden, blijken de resultaten niet altijd aan de verwachtingen te beantwoorden.

01/04/2002 - Mañas Francis

CAF-model meet kwaliteit in de openbare diensten

  Het CAF-model biedt de openbare sector een gemeenschappelijk auto-evaluatiekader en vormt bovendien een goede basis om later over te gaan naar het meer gesofistikeerde EFQM-model.

01/10/2001 - Mañas Francis

De menselijke factor bij integratie van managementsystemen

Een betere afstemming van structuur en opbouw van de drie normen voor managementsystemen (ISO 9001 voor kwaliteit, ISO 14001 voor milieu en OHSAS 18001 voor veiligheid ) vergemakkelijkt de integratie van managementsystemen. Maar een cruciale factor bij integratie is de mens.

01/09/2001 - Mañas Francis

EFQM-model en balanced scorecard

Het EFQM-model en de Balanced Scorecard zijn twee managementinstrumenten die elkaar perfect aanvullen. Om de twee doeltreffend te combineren is wel een flink stuk kennis vereist, die Amelior u uiteraard kan aanreiken

01/04/2001 - Mañas Francis

Integratie van zorgsystemen

Amelior begeleidde al diverse organisaties bij de integratie van hun zorgsystemen. Kwaliteit, veiligheid en milieu integreren in één managementsysteem resulteert immers in een betere bedrijfsvoering, verzekert goede communicatie, levert sneller resultaten op en beperkt de kosten.

01/12/2000 - Mañas Francis

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs

12/11/2019 - Amelior

Financial Management Expert Program - een cursist vertelt

Stephan Stremeersch is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Gent. In zijn huidige functie is hij vooral bezig met research in de farmaceutische sector, maar er zijn grote plannen. Stephan is betrokken bij een spin-off van een van de huidige projecten bij de UGent. Hij is een kei in zijn vakgebied maar de economische achtergrond mocht wat steviger zijn, vond hijzelf: “Ik zocht specifiek een opleiding die me een sterke kennis in financieel management zou geven. Een hands-on ervaring waarmee ik onmiddellijk aan de slag kon. Online kwam ik bij Amelior uit. Toen ook nog een collega Amelior aanbeval, wist ik wel dat het goed zat.”

26/09/2019 - Libbrecht Jan

Statistische software kiezen: JMP of Minitab?

Wie af en toe beroep doet op statistiek om inzicht te verwerven in data, zal al vastgesteld hebben dat Excel geen statistisch pakket is. Niet alleen is de standaard beschikbare “Analysis ToolPak” invoegtoepassing in Excel door weinigen gekend, maar vooral op het vlak van visualisatie, interpretatie en diepgang qua statistiek blijft de Excel gebruiker op zijn honger. Op de markt van statistische software is er een ruim aanbod aan degelijke pakketten. Twee daarvan zijn prominent aanwezig in de bedrijfswereld: Minitab en JMP.

17/09/2019 - Anckaert Pascal

Nieuw kwaliteits-en registratiemodel opent de deur naar 28 steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid

Wie beroep wil doen op subsidies of steunmaatregelen vanuit het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid (WSE), Syntra Vlaanderen of VDAB, moet vanaf september 2019 werk maken van het voldoen aan het nieuwe kwaliteits- en registratiemodel dat vanaf dan in voege treedt.