Amelior blog van Uyttenhove Thierry

Blogpost

10 tips voor een veilige autorit in winterweer

Met deze 10 tips van VIAS rij je veilig in het onvoorspelbare winterweer!

30/01/2019 - Uyttenhove Thierry
Artikel

10 maanden ISO 45001 – waar staan we nu?

In maart 2018 werd door de International Organization for Standardization (ISO) voor het eerst een standaard voor managementsystemen voor welzijn op het werk gepubliceerd: ISO 45001. Heel wat organisaties zijn aan de slag met de implementatie van ISO 45001. Sedert de publicatie maakt de technische commissie (ISO/TC 283) werk van heel wat aanvullende documentatie die de komende maanden en jaren zal gepubliceerd worden.  

04/01/2019 - Uyttenhove Thierry
Blogpost

Binnenkort publicatie van de ISO 45001

Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use

09/02/2018 - Uyttenhove Thierry

FDIS ISO45001 loopt vertraging op!

De eerste DIS versie van ISO 45001, de vervanger van OHSAS 18001, dé standaard voor goed management van Welzijn op het Werk is niet goedgekeurd. Daarmee is er niet langer zekerheid over het halen van de deadline (juni 2017) voor publicatie van de ISO45001.

06/06/2016 - Uyttenhove Thierry

Nieuwe ISO 45001: de eindstreep is in zicht

ISO 45001, de vervanger van OHSAS 18001, bevat eisen voor een managementsysteem waarmee een organisatie haar risico's op het vlak van welzijn op het werk (Occupational Health & Safety) kan beheersen en haar prestaties kan verbeteren. De nieuwe norm biedt meer vrijheid in de manier waarop het welzijnsmanagementsysteem moet worden gedocumenteerd. De focus wordt ook verbreed, met meer aandacht voor alle stakeholders die bij de organisatie betrokken zijn.

08/02/2016 - Uyttenhove Thierry

Nieuwe ISO 45001 op komst – Draft International Standard net gepubliceerd !

ISO 45001, de vervanger van OHSAS 18001, bevat eisen voor een managementsysteem waarmee een organisatie haar risico’s op het vlak van welzijn op het werk (Occupational Health & Safety) kan beheersen en haar prestaties kan verbeteren. De nieuwe norm biedt meer vrijheid in de manier waarop het welzijnsmanagementsysteem moet worden gedocumenteerd. De focus wordt ook verbreed, met meer aandacht voor alle stakeholders die bij de organisatie betrokken zijn.

07/01/2016 - Uyttenhove Thierry

ISO 45001 loopt vertraging op

ISO/CD 45001 ‘Occupational health and safety management systems’ heeft nog te weinig draagvlak om door te gaan naar een volgende fase.

02/12/2014 - Uyttenhove Thierry

High Level Structure als leidraad voor ISO 14001 en nieuwe ISO 45001

In het artikel van juni 2013 informeerden we u eerder over de gemeenschappelijke structuur (‘High Level Structure’ of ‘HLS’) en de identieke basiseisen en -terminologie voor de managementsysteemnormen die het hart vormen van het plug-in model waarop onderwerp- en sectorspecifieke aanvullingen kunnen worden gegeven. In dat kader schetsen wij hieronder de wijzigingen in de ISO 14001 en de ontwikkeling van de nieuwe ISO 45001.

15/07/2014 - Uyttenhove Thierry

Leiderschap door veiligheid? Veiligheid door leiderschap? (deel 2)

Om succesvol te zijn moet een onderneming ingecalculeerde risico's nemen. Preventie is de doeltreffendste aanpak om deze risico's te beperken. Het biedt een organisatie de mogelijkheid om onzekerheden te vermijden. Door de risico's te beoordelen en passende preventieve maatregelen te nemen, kunnen organisaties hun productiviteit en daarmee ook hun winstmarges verbeteren.(1)

10/12/2013 - Uyttenhove Thierry

Nieuw KB over collectieve beschermingsmiddelen

Het KB van 30 augustus 2013 behandelt de keuze, de aankoop en het gebruik van CBM's (Collectieve BeschermingsMiddelen). Het gaat om een nieuw hoofdstuk ingevoegd in de Codex Titel VII: Collectieve en individuele bescherming, hoofdstuk III.

19/11/2013 - Uyttenhove Thierry

Het nieuwe ISO-managementsysteemmodel.

De HLS moet ervoor zorgen dat ISOmanagementsystemen beter aansluiten op de strategie en ‘governance' van organisaties en onderdeel gaan uitmaken voor ‘normale' bedrijfsvoering. Hiermee kunnen de ISO-managementsysteemnormen van de toekomst werkelijk bijdragen aan de uitdagingen waar organisaties mee te maken hebben.

26/06/2013 - Uyttenhove Thierry

KB van 4 december 2012: elektrische installaties op arbeidsplaatsen

Het nieuwe KB elektrische installaties vervangt het K.B. van 2 juni 2008 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde OUDE elektrische installaties op arbeidsplaatsen en wordt ingevoegd in titel III, hoofdstuk II van de Codex op het welzijn op het werk

13/02/2013 - Uyttenhove Thierry

Leiderschap door veiligheid? Veiligheid door leiderschap?

Wat doen we om op duurzame wijze veiligheid en welzijn op het werk stap voor stap op een steeds hoger niveau te tillen? Hoe kunnen we de veiligheid en gezondheid op het werk steeds beter integreren in de dagdagelijks rol van elkeen. En in welke specifieke taken ?

30/11/2012 - Uyttenhove Thierry

ISO 50001 en de nieuwe energiebeleidsovereenkomst

Na lange onderhandelingen is er meer duidelijkheid gekomen rond de opvolger van het audit- en benchmarkconvenant: de energiebeleidsovereenkomst.

16/10/2012 - Uyttenhove Thierry

ISO 19011:2011 biedt vernieuwde kijk op auditeren

Een goed functionerend managementsysteem is van toenemend belang voor een goede invulling van het duurzaam functioneren van organisaties: het behalen van de korte-, middellange- en langetermijndoelstellingen voor kwaliteit, veiligheid, milieu, …

23/11/2011 - Uyttenhove Thierry

Wordt OHSAS 18001 hét veiligheidsmanagementsysteem van de toekomst?

Binnen de wildgroei van veiligheidsmanagementsystemen bestaat er sinds enkele maanden een eerste wereldwijd geaccepteerde standaard. Dit artikel geeft u een stand van zaken en een blik in de toekomst.

01/05/2011 - Uyttenhove Thierry

Alcohol- en drugsbeleid

Kunnen alcohol- en drugtests afgenomen worden van werknemers ? De CAO 100 van 1 april 2009 verplicht alle werkgevers in de privésector om een preventief alcohol- en drugbeleid uit te werken dat kadert binnen het globale welzijnsbeleid.

17/08/2009 - Uyttenhove Thierry

Twee belangrijke wijzigingen in nieuwe VCA versie 2008/05

De nieuwe versie van de VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers), inmiddels reeds de vijfde versie, kwam tot stand na intens overleg tussen opdrachtgevers, aannemers, certificatie-instellingen en diverse federaties.

09/01/2009 - Uyttenhove Thierry

Nieuwe OHSAS 18001:2007

De vernieuwde norm, gepubliceerd in juli 2007, is gericht op een verduidelijking van de eerste editie uit 1999. OHSAS 18001:2007 is verder ontwikkeld om compatibel te zijn met ISO 9001:2000 en ISO 14001:2004, zodat het integreren van kwaliteits-, milieu- en OHS-managementsystemen eenvoudiger kan.

12/12/2007 - Uyttenhove Thierry

Integratie van milieu- en welzijnsmanagement

Op vandaag is er op managementniveau heel wat aandacht voor milieu en welzijn. Dat komt door het toenemend bewustzijn van het belang van beide aspecten, de uitgebreide en complexe wetgeving terzake, het ontstaan van de functies van milieucoördinator en preventieadviseur en het certificeren van systemen als ISO 14001, OHSAS 18001 en VCA.

01/08/2007 - Amelior - Uyttenhove Thierry

Geïntegreerde veiligheid (V): zorgsysteem & veiligheidscultuur

Bij het opbouwen van een veiligheidszorgsysteem (OHSAS 18001, ANSI Z10, … ) met maximale integratie in het algemene beleid, dient men zich te behoeden voor cultuurschokken.

01/06/2007 - Uyttenhove Thierry

Geïntegreerde veiligheid (VI): behaviour based safety

In dit afsluitende luik van onze zesdelige reeks over geïntegreerde veiligheid gaan we dieper in op het begrijpen en beïnvloeden van het veiligheidsgedrag van de medewerkers.

01/06/2007 - Uyttenhove Thierry

VCA 2004/04

De nieuwe versie van de VCA-checklist is beter gestructureerd en betrouwbaarder dan zijn voorgangers.

01/05/2007 - Uyttenhove Thierry

Geïntegreerde veiligheid (IV)

Het streven naar World Class Safety mag geen obsessie zijn. Streef eerst op een gefaseerde manier naar excellentie op het vlak van veiligheid. Gefaseerd de beste worden in eigen sector of industrie is dé uitdaging.

01/02/2006 - Uyttenhove Thierry

Geïntegreerde veiligheid (III)

In dit derde deel van onze artikelenreeks over de opbouw van een geïntegreerd veiligheidszorgsysteem lichten we toe hoe u de eerste stappen kunt zetten in risicoanalyse.

01/06/2005 - Uyttenhove Thierry

Geïntegreerde veiligheid (II)

Excellentie op het vlak van veiligheid kan alleen bereikt worden via een geïntegreerd veiligheidsbeleid, een zorgsysteem.  Via een artikelenreeks reiken wij u een leidraad aan voor de opbouw van zo'n geïntegreerd zorgsysteem. De diverse fasen en aspecten ervan, zoals geschetst in onderstaande figuur, komen daarin aan bod. We bevinden ons nu in de eerste van de vijf fasen.

01/02/2005 - Uyttenhove Thierry

Geïntegreerde veiligheid (I)

Excellentie op het vlak van veiligheid kan alleen bereikt worden via een geïntegreerd veiligheidsbeleid, een zorgsysteem.  Via een artikelenreeks reiken wij u een leidraad aan voor de opbouw van zo'n geïntegreerd zorgsysteem. Na deze inleiding  komen de diverse fasen en aspecten ervan aan bod in de vijf volgende artikels, zoals geschetst in figuur 1.

01/05/2004 - Uyttenhove Thierry

Na de VCA, nu de VCO

In tegenstelling tot de VCA voor de aannemers werd de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Opdrachtgevers (VCO) ontwikkeld om de veiligheid bij de opdrachtgevers te bevorderen. Certificatie is nog niet mogelijk.

01/02/2004 - Uyttenhove Thierry

Hoe verhoog ik het veiligheidsbewustzijn ?

Wie hogere veiligheidsnormen wil bereiken moet het individuele veiligheidsbewustzijn aanscherpen. En daarvoor moet zowel een cultuur als een structuur wxorden voorzien.

01/02/2004 - Uyttenhove Thierry

Safety awareness

Bij het ontstaan van risico's speelt de menselijke factor een belangrijke rol. Voor het opzetten van een "safety behaviour observatieprogramma" hanteert Amelior een specifiek stappenplan.

01/02/2003 - Uyttenhove Thierry