Amelior blog van Hermant Tom

Competentiemanagement: waarom en hoe invoeren

Uit onderzoek blijkt dat slechts één op vijf Vlaamse bedrijven competentiemanagement toepassen. In Nederland is die verhouding één op drie. Nochtans zijn er redenen genoeg om met competentiemanagement te starten.

01/11/2004 - Hermant Tom