Amelior blog van Anckaert Pascal

Artikel

Nieuw kwaliteits-en registratiemodel opent de deur naar 28 steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid

Wie beroep wil doen op subsidies of steunmaatregelen vanuit het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid (WSE), Syntra Vlaanderen of VDAB, moet vanaf september 2019 werk maken van het voldoen aan het nieuwe kwaliteits- en registratiemodel dat vanaf dan in voege treedt.

17/09/2019 - Anckaert Pascal

Een veiligere werkplek? Begin bij de leidinggevenden

Een veilige werkplek creëren is zelfs voor een ervaren leidinggevende geen eenvoudige opdracht. Investeren in opleiding loont de moeite, zeker als je er meteen praktijkervaring bijkrijgt. Dat is exact wat we de deelnemers van onze interactieve Skillslabs willen meegeven.

22/11/2016 - Anckaert Pascal
Blogpost

In company training : Leren verbeteren op maat.

Niet alle opleidingsbehoeften of organisatiedoelen kunnen via open training ingevuld worden : De situatie van elke organisatie is anders Vaak is er nood aan volledige opleidingstrajecten op maat van uw organisatie Vaak ontbreekt het uw medewerkers aan enkele specifieke competenties waaraan gewerkt dient te worden Kortom, in vele gevallen loont het de moeite om een maatpak te maken.

05/09/2016 - Anckaert Pascal

Overgangsbepalingen van ISO9001:2008 naar ISO9001:2015

Dit artikel brengt klaarheid in de overgangsbepalingen die van kracht zijn nu er een nieuwe versie is gepubliceerd. Hoeveel tijd is er om de upgrade naar ISO9001:2015 te doen en wat indien u nog geen certificaat heeft en nu de stap zet naar ISO-certificatie?

01/02/2016 - Anckaert Pascal
Getuigenis

Klantengetuigenissen

 

27/03/2012 - Anckaert Pascal

HRD-professional: denk ook eens aan uw eigen ontwikkeling!

Amelior biedt diverse praktijkgerichte trainingen aan voor de HRD-professional. Klik op de titels en ontdek de leerdoelstellingen en het programma. Ongetwijfeld vindt u iets van waarde voor uw job.

18/05/2011 - Anckaert Pascal

Opleiding en ontwikkeling als strategisch proces

De lat voor opleiding en ontwikkeling wordt steeds hoger gelegd. Dit wordt nu gezien als een proces dat net als elk ander proces output moet genereren, meer bepaald daadwerkelijke performantieverbetering op de werkvloer, in lijn met de strategische doelstellingen van de organisatie.

14/03/2011 - Anckaert Pascal

ISO 31000: risico als opportuniteit

De ISO 31000 is eind 2009 gepubliceerd als een familie van richtlijnen die te maken hebben met Risk Management. Doel is om algemene principes en richtlijnen met betrekking tot risicomanagement op te stellen, die dan universeel erkend en aanvaard worden door organisaties en bedrijven. Er bestonden immers vele kleinere normen en richtlijnen, vaak beperkt gebruikt in één regio of industrietak.

03/12/2010 - Anckaert Pascal

ISO26000 komt eraan: einde aan de spraakverwarring?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

01/07/2010 - Anckaert Pascal

Amelior ondersteunt Safety Plaza op 27/5 in Mechelen

Franky De Witte, senior consultant bij Amelior, treedt als gastspreker op op Safety Plaza, het jaarlijkse evenement dat zich focust op machineveiligheid. Door zich in te schrijven via Amelior kan u deelnemen aan 125€ ipv 145€!.

22/04/2009 - Anckaert Pascal