Amelior blog van Libbrecht Jan

Artikel

Statistische software kiezen: JMP of Minitab?

Wie af en toe beroep doet op statistiek om inzicht te verwerven in data, zal al vastgesteld hebben dat Excel geen statistisch pakket is. Niet alleen is de standaard beschikbare “Analysis ToolPak” invoegtoepassing in Excel door weinigen gekend, maar vooral op het vlak van visualisatie, interpretatie en diepgang qua statistiek blijft de Excel gebruiker op zijn honger. Op de markt van statistische software is er een ruim aanbod aan degelijke pakketten. Twee daarvan zijn prominent aanwezig in de bedrijfswereld: Minitab en JMP.

26/09/2019 - Libbrecht Jan
Artikel

Praktische statistiek: Equivalentietesten

Een nieuwe grondstofleverancier komt aandraven met een betere prijs, een bestaand product wordt op een nieuwe productielijn gemaakt, een product wordt uitbesteed aan een toeleverancier i.p.v. het zelf te produceren…: hoe garandeer je aan de klant (of de overheid) dat de kwaliteit van het eindproduct hetzelfde blijft?

10/01/2019 - Libbrecht Jan
Artikel

Praktische statistiek in het dagelijks bedrijfsleven: Specificaties versus procesvariatie

In heel wat organisaties wordt product- en proceskwaliteit jammer genoeg nog steeds met een zwart-wit bril bekeken: wanneer het product/de dienst voldoet aan de specificaties is er geen vuiltje aan de lucht, maar wanneer het product/de dienst niet voldoet aan de specificaties is het alle hens aan dek.

13/08/2018 - Libbrecht Jan
Blogpost

Statistiek in het bedrijfsleven: proceskennis net zo belangrijk als data

Dat statistische technieken bedrijven helpen om betere beslissingen te nemen, hebben we al eerder aangetoond. Toch is statistiek alleen niet voldoende, je hebt ook proceskennis nodig om de vastgestelde verbanden tussen de data juist te interpreteren. Dat bewijst volgend praktijkvoorbeeld van Amelior-consultant Jan Libbrecht.

22/08/2017 - Libbrecht Jan

Praktische statistiek: experimenteren om te optimaliseren

Dagelijks gebruiken organisaties het woord “experimenteren” in de betekenis van “we proberen iets”: we veranderen iets aan ons proces, we wijzigen iets aan ons product, we starten een marketingcampagne, we geven een opleiding, we wijzigen de prijs,… Slechts zelden gebruiken we hierbij statistiek. Nochtans kan het ons veel werk besparen, zeer interessante inzichten verschaffen en heel veel financieel voordeel opleveren.

25/05/2016 - Libbrecht Jan

Problemen op de werkvloer oplossen met praktische statistiek

Klachten zijn kansen. Met een degelijk en statistisch onderbouwd klachtenonderzoek kan men een beter inzicht creëren in de variatiebronnen van het productieproces en problemen voor eens en altijd uit de baan ruimen.

08/12/2015 - Libbrecht Jan

Lean bij de overheid: wie is de klant ?

Het Lean-denken bestaat uit vijf fundamentele principes, waarvan het eerste – meteen ook de belangrijkste – zegt dat we moeten vertrekken vanuit het bepalen van de waarde voor de klant. Maar wie is de klant als we spreken over de overheid? Kun je in een overheidscontext wel spreken van een klant?

26/09/2014 - Libbrecht Jan

Lean: ook overheid zet eerste stappen

Productiebedrijven waren de eerste om succesvol lean te implementeren. Snel daarop volgden diverse dienstverlenende organisaties. Nu maakt ook de overheid zowel in België als in Nederland werk van het procesmatig aanpakken van verbetering. Amelior zorgt voor ondersteuning.

26/08/2014 - Libbrecht Jan

‘Minitab Cookbook' boekbespreking

Als trainer en consultant in Kwaliteitstechnieken, krijg ik soms de mogelijkheid aangeboden om nieuwe publicaties te bespreken. Recent kreeg ik de uitgave ‘Minitab Cookbook' onder de ogen, geschreven door Isaac Newton, een medewerker van Minitab sinds 1999.

29/04/2014 - Libbrecht Jan

Lean & Six Sigma conferentie: “Sustaining Results”

Op 4 en 5 maart had de jaarlijkse Lean & Six Sigma conferentie van ASQ (American Society for Quality) plaats in Phoenix, Arizona. Ook Amelior was vertegenwoordigd op deze door ruim 600 deelnemers bijgewoonde topconferentie.

12/04/2013 - Libbrecht Jan