Amelior blog van De Rycke Kathleen

Artikel

Veerkracht - In tijden van corona

"When the going gets tough, the tough get going" - Billy Ocean Van vandaag op morgen worden we overvallen door het ons tot hiertoe onbekende Covid-19-virus, het coronavirus. De overheid neemt maatregelen die streng zijn en al even kort dag.Hoe gaan we hier mee om en vooral, hoe kunnen we er beter mee omgaan?

31/03/2020 - De Rycke Kathleen

Met situationeel leiderschap naar succesvolle managers

Uit een studie over succesvolle managers bij Google blijkt dat de kenmerken van die managers perfect in lijn liggen met de principes van “Situationeel Leidinggeven”.

01/12/2015 - De Rycke Kathleen

Hoe teams dynamiseren?

Van een team een topteam maken is geen sinecure. Het vraagt inzichten en tijd. Het vraagt betrokkenheid van de leidinggevende met het team en vice versa. Maar ook onderlinge betrokkenheid van de teamleden. Via deze leidraad tonen we u de weg naar goed geoliede teams.

15/10/2014 - De Rycke Kathleen

Langzaam opbranden

Burn-out komt niet uit de lucht gevallen. Het is een langzaam en sluipend proces.

02/06/2014 - De Rycke Kathleen

Gezonde medewerkers, gezonde organisatie

Integraal GezondheidsManagement (IGM) vormt een strategisch belangrijk onderdeel van het welzijnsbeleid van een organisatie. De doelstelling is uiteraard de integrale gezondheid van de medewerkers. En die gezondheid werkt ook kostenbesparend voor de organisatie.

08/01/2014 - De Rycke Kathleen

Aanpak van ongewenst gedrag op het werk: het cascade-principe

Hoewel de werknemer-klager zelf kan kiezen voor de weg die hij wenst in te slaan bij het indienen van een klacht inzake pesten, ongewenst seksueel gedrag of agressie op het werk, is het wenselijk de minst dramatische keuze te maken. Dit komt neer op het kiezen voor de interne weg, meer bepaald de informele procedure. Hierbij wordt zijn vraag wel degelijk opgenomen en onderzocht en blijft de situatie in de meeste gevallen ook nadien nog werkbaar (zie ook artikel ‘Vertrouw de vertrouwenspersoon' nvdr). Elke formele klacht of dit nu intern, via de inspectie ‘Toezicht welzijn op het werk of via de rechtbank is, maakt een toekomstige samenwerking steeds moeilijker. Vandaar dat wij durven pleiten voor het handhaven van het ‘cascade-principe'.

31/08/2012 - De Rycke Kathleen

Stress en veerkracht

Een stressreactie is gezond en noodzakelijk. Stress is niet schadelijk, maar stelt ons juist in staat om te kunnen ‘vechten' of ‘vluchten'. Een stressreactie wordt pas negatief als ze te vaak, te langdurig of te hevig voorkomt. Daardoor kunnen er klachten optreden en kan er lichamelijke en mentale schade optreden. Maar we kunnen die ongezonde stress herkennen en aanpakken.

08/03/2012 - De Rycke Kathleen

Trainingsvaardigheden voor de technische trainer

Een technisch onderlegd persoon is waarschijnlijk het meest geschikt om medewerkers aan de machine op weg te helpen, vragen te beantwoorden en kennis door te geven. Maar in de praktijk blijkt vaak dat net deze capabele werkkrachten minder de mogelijkheid hebben een instructie correct en verstaanbaar over te brengen.

10/10/2011 - De Rycke Kathleen