Amelior blog van Engels Pascal

Zilveren erkenning voor RVA

RVA ontvangt Zilveren Investors in People Erkenning. Op de foto IIP Assessor John Hendriks samen met het Directiecomité en projectleider Céline Pernechele.  

02/05/2019 - Engels Pascal
Artikel

Woon-en zorgbedrijf Wervik blij met Investors in People erkenning

Woon- en zorgbedrijf Wervik viert Investors in People erkenning met een stukje taart voor alle medewerkers. Op de foto de algemeen directeur, voorzitter en chef-kok in volle voorbereiding. 

30/04/2019 - Engels Pascal
Artikel

Vijf verborgen productiviteitsdoders die organisaties moeten vrezen

Het verhogen van de productiviteit is in tijden van hevige concurrentie en een drang naar meer efficiëntie van cruciaal belang voor onze hedendaagse organisaties. Er zijn veel manieren om dit te bereiken. Eén groep wordt in deze vaak genegeerd: het aanpakken van de stille productiviteitsdoders die prestaties van medewerkers laten ontsporen. Wat zijn ze en waarom zijn ze zo moeilijk te herkennen? Wij vertellen u wat u moet weten, zodat u deze problemen kan aanpakken

05/04/2019 - Engels Pascal
Blogpost

AZ Groeninge uit Kortijk kreeg opnieuw label van Investors In People

Az Groeninge uit Kortrijk kreeg opnieuw het label van Investor in People. Liefst 1229 medewerkers, artsen en vrijwilligers vulden de enquête in én 83 namen deel aan de focusgesprekken.    

12/03/2018 - Engels Pascal
Persbericht

Autokeuringscentra onder de loep genomen

In opdracht van de Groepering van Erkende Ondernemingen voor Autokeuring (GOCA) werd door Amelior in de periode tussen 30 juni 2017 en 19 juli 2017 een campagne van externe nacontroles uitgevoerd voor de autokeuringscentra van het Brussels Gewest. Amelior is reeds jarenlang de partner van GOCA in het uitvoeren van dergelijke onderzoeken. Er werden 29 lijnen, waar mensen zich aanbieden om hun auto te laten keuren, onderzocht door onze ‘mystery shopper’. Het doel was na te gaan of de autokeuringen correct verlopen en of ze beantwoorden aan de, door de overheid opgelegde, kwaliteitsnormen. Naar aanleiding van de rapportering aan GOCA, liet de bevoegde Staatssecretaris, Mevr. Debaets, volgend persbericht verspreiden:

06/09/2017 - Engels Pascal

De krijtlijnen van de nieuwe Investors in People-Standaard: duurzame hoge performantie via de medewerkers

In 2016 lanceert Investors in People het nieuwe framework, Generation VI, ook in België. Voor al wie bezig is met organisatieontwikkeling en people management is dat een ideale gelegenheid om de eigen organisatie onder de loep te nemen. Maak hieronder alvast kennis met de uitgangspunten.

20/01/2016 - Engels Pascal

IIP Belgium en de visie op people management

De sociaal-economische context noodzaakt organisaties en hun medewerkers om extreem efficiënt en wendbaar te werken. Het is de overtuiging van IIP Belgium dat de manier waarop het potentieel van mensen wordt ingezet hier een van de belangrijkste middelen voor is. De nieuwe versie van het Investors in People Framework bevestigt dit trouwens volledig. De standaard staat borg voor de match tussen business en people.

14/01/2015 - Engels Pascal

Nieuw Investors in People framework

Met het nieuwe Investors in People-model (IiP)-model zijn organisaties gewapend om hun ambitie waar te maken via competente, betrokken en gemotiveerde medewerkers. Door de voortdurende, snelle en grondige veranderingen waaraan organisaties het hoofd moeten bieden, was er nood aan een meer fundamentele heropfrissing van het volledige IiP-Framework en aan de manier van werken.

14/01/2015 - Engels Pascal

De hele groep betrokken

Iedereen zal het al wel eens meegemaakt hebben. Je hebt een bedrijfsevenement, een teamdag, een focusgroep, een vergadering of een samenkomst waar je meer en betere betrokkenheid wenst dan in het verleden. Je wil dat het thema waarover je samenzit achteraf gedragen worden door de hele groep.

10/12/2013 - Engels Pascal

Job crafting geeft zin aan je werk

We moeten met zijn allen steeds langer werken. Zin geven aan dat werk en ervoor zorgen dat we ons werk met de nodige dosis ‘goesting' doen wordt dus een belangrijke uitdaging. Met job crafting maak je van je opdracht een job die zo goed mogelijk bij je past.

10/10/2013 - Engels Pascal

Investeren in opleiding is verplicht!

Sedert enkele jaren zijn organisaties verplicht om op het eind van het jaar in hun sociale balans aan te geven hoeveel percent van de loonmassa naar initiatieven voor leren en ontwikkelen is gegaan. Wettelijk zijn organisaties verplicht minimum 1.9 % daaraan te besteden. Een mooi voorbeeld van hoe KMO's daar mee omgaan is drukkerij Etivoet uit Deinze.

21/03/2013 - Engels Pascal

Verandermanagement: vergeet de menskant niet

Het is belangrijk dat u (h)erkent welke essentiële rol u als manager kan spelen in het voorkomen van de weerstanden die optreden bij veranderingen.

23/05/2012 - Engels Pascal

Bijleren op een creatieve, originele en ludieke manier

Bijleren op een creatieve, originele en ludieke manier ? Secretaressedag 2012 was daarvan het sprekende voorbeeld.

27/04/2012 - Engels Pascal

Studiedag ISO 10018:DIS

De net gepubliceerde ISO 10018-norm (in DIS-versie; nog niet de definitieve versie) geeft richtlijnen op het vlak van betrokkenheid en competenties van het personeel binnen een performant managementsysteem.

08/03/2012 - Engels Pascal

Financiële analist beoordeelt effectiviteit van talentmanagement

Aandacht voor mensen is een van de belangrijkste voorwaarden voor het succes van organisaties. De Investors in People-filosofie is dan ook al jaren onze kapstok waaraan people management wordt opgehangen. En dat HR een prominente plaats rond de directietafel moet innemen is al langer ons credo.

14/03/2011 - Engels Pascal

Winst halen uit INVESTORS IN PEOPLE

Het recentste rapport van de Cranfield School of Management in Groot-Brittannië levert een duidelijk bewijs dat Investors in People (IiP) niet alleen een boost geeft aan de performantie van organisaties, maar ook aan de winstgevendheid ervan.

03/11/2010 - Engels Pascal

Amelior en Investors in People gaan hand in hand

Amelior kan u op verschillende manieren bijstaan bij uw reis naar het behalen van dit keurmerk.

07/01/2009 - Engels Pascal

Amelior en Investors in People gaan hand in hand

Sedert een tweetal jaar is het kwaliteitslabel voor ontwikkeling van medewerkers ‘Investors in People' ook in Vlaanderen aan zijn opgang begonnen. Amelior is van in het begin heel sterk betrokken geweest. In het pilootproject van de Vlaamse regering waren wij via twee van onze HR-consultants vertegenwoordigd. Intussen staan wij klaar om ook na de pilootfase verder een leidende rol te spelen in Vlaanderen en Brussel.

01/11/2008 - Engels Pascal

Amelior onbetwiste marktleider op groeiende IiP-markt

Het kwaliteitslabel Investors in People (IiP) voor strategisch personeelsbeleid kwam in 2003 op de markt na een initiatief van de Vlaamse overheid. Meer en meer HR-verantwoordelijken en directies kiezen voor dit continu verbeterinstrument met aandacht voor de mens

07/03/2008 - Engels Pascal

Kennismanagement: meer dan een hype

Amelior onderzocht de stand van zaken op het vlak van kennismanagement bij het Vlaamse bedrijfsleven. De resultaten zijn bemoedigend, maar er is nog heel wat werk aan de winkel.

01/06/2001 - Engels Pascal