Amelior blog betreffende REACH

Laatste REACH registratiegolf treft KMO´s

Het acroniem REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) is al goed ingeburgerd sinds het van kracht werd in 2007. Maar toch hebben veel bedrijven, en met name de KMO´s, nog veel vragen over hun verplichtingen. Meer zelfs, ze beseffen niet altijd dat ze zelf ook hun rol moeten opnemen in het REACH-verhaal.

13/01/2015 - Beerens Herlinde