Amelior blog betreffende Veiligheidsmanagementsystemen

Artikel

10 maanden ISO 45001 – waar staan we nu?

In maart 2018 werd door de International Organization for Standardization (ISO) voor het eerst een standaard voor managementsystemen voor welzijn op het werk gepubliceerd: ISO 45001. Heel wat organisaties zijn aan de slag met de implementatie van ISO 45001. Sedert de publicatie maakt de technische commissie (ISO/TC 283) werk van heel wat aanvullende documentatie die de komende maanden en jaren zal gepubliceerd worden.  

04/01/2019 - Uyttenhove Thierry

Nieuwe ISO 45001 op komst – Draft International Standard net gepubliceerd !

ISO 45001, de vervanger van OHSAS 18001, bevat eisen voor een managementsysteem waarmee een organisatie haar risico’s op het vlak van welzijn op het werk (Occupational Health & Safety) kan beheersen en haar prestaties kan verbeteren. De nieuwe norm biedt meer vrijheid in de manier waarop het welzijnsmanagementsysteem moet worden gedocumenteerd. De focus wordt ook verbreed, met meer aandacht voor alle stakeholders die bij de organisatie betrokken zijn.

07/01/2016 - Uyttenhove Thierry

OHSAS 18001: in 4 stappen naar een succesvolle introductie

Iedereen volgens dezelfde veiligheidsregels laten werken en zo de kans op ongevallen zoveel mogelijk verkleinen. Dat was waarom de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek het veiligheidsmanangementsysteem OHSAS 18001 op de werkvloer introduceerde. Een degelijke voorbereiding en een uitgekiend stappenplan zorgden ervoor dat VITO slaagde in haar opzet.

12/10/2015 - Huyghe Christine

Welzijn op het werk: waarom VITO koos voor OHSAS 18001

“Er gebeuren hier toch geen ongevallen?” Dat is wat preventiediensten vaak horen wanneer ze op de werkvloer met een veiligheidsmanagementsysteem als OHSAS 18001 willen starten. Bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) was dat niet anders. Desondanks koos de organisatie ervoor de stap wél te zetten. Brigitte Borremans, hoofd van de dienst Milieu, Veiligheid en Kwaliteit legt uit waarom.

19/06/2015 - Huyghe Christine

ISO 45001 loopt vertraging op

ISO/CD 45001 ‘Occupational health and safety management systems’ heeft nog te weinig draagvlak om door te gaan naar een volgende fase.

02/12/2014 - Uyttenhove Thierry