Interim manager leidt opvolger op en ondersteunt bij ISO 14001 certificatie voor Federal Mogul

Federal Mogul hecht veel belang aan kwaliteit, milieu en veiligheid. Toen de verantwoordelijke het bedrijf verliet deed men beroep op Amelior om de opvolger klaar te stomen voor zijn taak. Hun gezamenlijke werk was vooral gericht op het halen van de nieuwe ISO 14001
iso14001auditor

Federal Mogul Kontich is het Europees distributiecentrum van de Amerikaanse groep Federal Mogul. De groep is een toeleverancier aan de automotive en produceert de meest diverse onderdelen voor die sector: kleppen, pistons, nokkenassen, remschijven, bougies, ruitenwissers enz. Bekende merken zijn bijvoorbeeld Champion en Ferodo.

Kontich fungeert als Central Distribution Center (CDC) en is als dusdanig het belangrijkste inslagpunt van goederen. Deze goederen worden toegeleverd door hoofdzakelijk Federal Mogul productieplants binnen en buiten Europa. Vanuit het CDC wordt wereldwijd geleverd aan klanten en worden ook de Federal Mogul satelietmagazijnen binnen West- en Oost-Europa herbevoorraad.

Het logistiek centrum telt 240 personeelsleden, waarvan de arbeiders in een drieploegensysteem werken.

Elke toeleverancier aan de automotive, zelfs al gaat het niet om een productie-eenheid, moet aan strenge klanteneisen of klantenwensen voldoen. Federal Mogul Kontich kan dan ook een ISO 9001 en een ISO 14001 voorleggen.

Toen de vorige verantwoordelijke voor kwaliteit en EHS het bedrijf verliet zat men in Kontich dan ook met een probleem. Om de continuïteit te geranderen werd beroep gedaan op Amelior. Amelior werd ingeschakeld als interim manager kwaliteit en milieu, zodat de nieuwe manager voor kwaliteit, milieu en veiligheid Juri Heylen de tijd kreeg om ‘de knepen van het vak' te leren.

Nieuwe ISO 14001

Hun gezamenlijke werk was vooral gericht op het halen van de nieuwe ISO 14001, een versie die bijkomende eisen oplegt. Juri Heylen: "De samenwerking is zeer vlot verlopen en ik heb van Amelior enorm veel opgestoken. In een vorige functie was ik wel al milieucoördinator geweest, maar met managementsystemen had ik weing of geen ervaring. Zeker niet op het vlak van kwaliteit. Eerlijk gezegd, ik had de ISO 9001 nog niet gelezen. Ondertussen ken ik de norm natuurlijk goed genoeg om het systeem draaiende te houden."

Maar al doende leert men het snelst. Een belangrijk leerpunt was ondermeer het bijwonen van de interne audits die Amelior uitvoerde. Hij zorgde trouwens ook voor bedrijfsinterne opleiding tot intern auditor van Juri Heylen en twee collega's. En natuurlijk was ook de volledige revisie van het ISO 14001-handboek een leerrijke ervaring.

Een moeilijk punt in het certificatietraject was het voldoen aan de eis van de nieuwe ISO 14001 om contractors bijkomende opleidingen te geven. "Vroeger eiste de norm dat contractors onze milieu- en veiligheidseisen opgestuurd kregen. Maar het probleem daarbij is dat de mensen die ter plaatse komen die zelden of nooit te zien kregen. De nieuwe ISO 14001 eist dan ook terecht dat die mensen hier een toelichting krijgen van de belangrijkste eisen, een plannetje met de nooduitgangen, uitleg rond persoonlijke beschermingsmiddelen enz."

Verbeteringen

Tijdens het interim management bracht Amelior ook verbeteringen aan aan het kwaliteitssysteem. Juri Heylen: "Wij hadden in feite geen soepel systeem voor het registreren en opvolgen van onze foutmeldingen. Nu wordt daarvoor één database gebruikt en om de veertien dagen worden de klachten geanalyseerd en per soort klacht wordt er een non-conformity gemaakt. Er per klacht een opmaken was onmogelijk vol te houden."

Na de drie maanden begeleiding is Juri nu in staat het milieu- en kwaliteitsgebeuren te managen. Op zijn programma staat wel nog het volgen van de opleiding preventieadviseur. Hoewel hij nu al de praktische zaken opvolgt, moet het bedrijf immers momenteel nog beroep doen op een externe preventieadviseur.

Op het vlak van veiligheid hebben de vestigingen van Federal Mogul de keuze om ofwel voor ISO 45001 te gaan of een zogenaamde Letter of Conformity te halen. Dat laatste is een certificaat dat wordt toegekend door het certificeringsinstituut DQS, dat alle vestigingen van Federal Mogul over de hele wereld audit en certificeert. Men krijgt de Letter of Conformity als men zowel aan de wettelijke veiligheidseisen als aan de op corporate niveau ontwikkelde veiligheidsstandaarden voldoet. "Wij zijn er nog niet uit voor welke van de twee we zullen kiezen," aldus Juri Heylen. "We laten ons daarvoor overigens nu ook door Amelior begeleiden."