Amelior blog betreffende Gecertificeerde opleidingen

Blogpost

CE-markering bij machines: hoe wordt het aangebracht?

CE-markering is op machines en de ge-lijkgestelde producten onder de machine-richtlijn is in het merendeel van de geval-len het resultaat van auto-certificatie. Wie een machine maakt moet dus vaak zelf instaan voor de veiligheidsevaluatie en risicobeoordeling van zijn product.

15/06/2020 - De Witte Franky
Blogpost

CE-markering: wat is het?

CE-markering is op veel producten te vinden. Het geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende richtlijnen binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). CE-markering is GEEN keurmerk. Hierover bestaan wel eens misverstanden.

08/06/2020 - De Witte Franky
Blogpost

CE-markering bij machines: wat zit er in een technisch dossier?

Met een technisch dossier moet de fabrikant aantonen dat de machine in overeenstem-ming is met de eisen van de richtlijn. Dit technische dossier moet worden opgesteld in één of meer van de officiële Gemeenschaps-talen, met uitzondering van de handleiding van de machine.

08/06/2020 - De Witte Franky
Blogpost

CE-markering bij machines : een goede risicobeoordeling als sleutel tot een veilige machine?

Om de veiligheid van een machine voor de eindgebruiker te garanderen, is een goede risicobeoordeling van essentieel belang. Een efficiënte en gestructureerde aanpak is hierbij de sleutel om te voldoen aan de wet-telijke eisen van de machinerichtlijn, risico’s te beoordelen en de juiste maatregelen te treffen.

08/06/2020 - De Witte Franky
Artikel

Zó wordt elk project een succes: lessen van trainer Bert Hedeman

Het Nederlandse HWP Consulting is al meer dan vijftien jaar training- en accreditatiepartner van Amelior. In mei steekt Bert Hedeman, één van de drie oprichters, opnieuw de grens over om zijn ruime ervaring in project-, programma- en portfoliomanagement met jou te delen. Zijn eerste lessen geeft hij hier al mee.

03/04/2019 - Vanoost Hermien