Autokeuringscentra onder de loep genomen

september 2017

Autokeuringscentra onder de loep genomen

In opdracht van de Groepering van Erkende Ondernemingen voor Autokeuring (GOCA) werd door Amelior in de periode tussen 30 juni 2017 en 19 juli 2017 een campagne van externe nacontroles uitgevoerd voor de autokeuringscentra van het Brussels Gewest. Amelior is reeds jarenlang de partner van GOCA in het uitvoeren van dergelijke onderzoeken.

Er werden 29 lijnen, waar mensen zich aanbieden om hun auto te laten keuren, onderzocht door onze ‘mystery shopper’. Het doel was na te gaan of de autokeuringen correct verlopen en of ze beantwoorden aan de, door de overheid opgelegde, kwaliteitsnormen.

Naar aanleiding van de rapportering aan GOCA, liet de bevoegde Staatssecretaris, Mevr. Debaets, volgend persbericht verspreiden:

Externe controleur ziet betrouwbare en professionele Brusselse autokeuringscentra

BRUSSEL 30/08 14:28 (BELGA)

Uit 57 onaangekondigde hercontroles die uitgevoerd werden door het externe auditbureau Amelior is gebleken dat de vier Brusselse technische autokeuringscentra professioneel en betrouwbaar zijn. Slechts in één geval bleek er een vergissing te zijn gebeurd, zo maakte Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) woensdag bekend. De inzet van de externe controleur kwam er nadat een fraudegeval in één van de centra aan het licht kwam.
De autokeuringscentra beschikken zelf over een systeem van interne hercontroles van gekeurde voertuigen, maar nu heeft ook het externe auditbureau Amelior 57 wagens in de vier centra in Haren, Schaarbeek, Anderlecht en Vorst aan een kwaliteitscontrole onderworpen. Daarvan werden 19 wagens helemaa l opnieuw gecontroleerd en 38 gedeeltelijk gehercontroleerd. Er werd slechts één vergissing vastgesteld en die had geen invloed op het uiteindelijke keuringsresultaat.

"Ik ben blij dat de boodschap bij de keuringscentra is aangekomen, want de Brusselaar verwacht een juiste en betrouwbare autokeuring", stelt staatssecretaris Debaets. "Dat draagt wezenlijk bij aan de verkeersveiligheid op onze wegen. Bij de fraudegevallen die enige tijd terug aan het licht kwamen, waren slechts enkele personeelsleden van de centra betrokken. De rest levert wel prima werk af."

De staatssecretaris zal het overleg met de centra over een betere dienstverlening voortzetten en wil daarbij de piste van een verdere automatisering van de keuringsprocedures bekijken.