Allesomvattende totaalopleiding voor de voedingssector

april 2012

Expert in Food Safety Management Systems is zeker niet zomaar de zoveelste ‘voedingsopleiding', want ze reikt alle mogelijke kennis aan, nodig om een antwoord te bieden aan de talrijke eisen die aan de sector worden gesteld.

Veiligheid, kwaliteit en controle zijn in de voedingssector niet meer weg te denken. Voedselveiligheid krijgt al decennia lang veel aandacht en dat is de laatste jaren niet verminderd, wel integendeel. Denk maar eens aan alle wetgeving, normen en andere regelgeving die de laatste jaren in voege is getreden. Het is dan ook van doorslaggevend belang voor de voedingsindustrie om continu aandacht te besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van de voedingsmiddelen en de productieprocessen.
Om de kwaliteit te kunnen bewaken binnen de voedingssector heb je gedegen kennis nodig over bijvoorbeeld voedselveiligheid, productkwaliteit, traceerbaarheid, audits, inspecties, etc.
Met één totaalopleiding ‘Expert in Food Safety Management Systems' wil Amelior aan die behoefte beantwoorden.

Modulair

Deze totaalopleiding neemt in totaal 9 dagen in beslag. Ze is ingedeeld in modules die ook afzonderlijk te volgen zijn. Enkel diegenen die alle modules hebben gevolgd, zullen toegelaten worden tot het examen en ontvangen, na slagen in het examen, een diploma.
Laten we de inhoud van de verschillende modules even overlopen.

Module 1: Hierin worden de verschillende normen toegelicht en worden heel duidelijk de overeenkomsten en de verschilpunten in kaart gebracht. Ook wordt de praktische invulling toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen.

Module 2: In dit deel wordt er dieper ingegaan op de gevaren- en risicoanalyse zoals deze vereist is in alle voedselveiligheidsnormen. Aan de hand van oefeningen wordt de theorie omgezet in bruikbare informatie.

Module 3: De basisvoorwaardenprogramma's zoals bedoeld in de PAS220 worden tijdens deze sessie van naderbij bekeken. Hierbij wordt vooral gefocust op de validatie van deze programma's. Dit blijkt in heel wat bedrijven toch een struikelblok te zijn. Onder deze basisvoorwaarden vallen onder meer zaken als ongediertebestrijding, afvalbeheersing, nutsvoorzieningen, inkoop, opleiding, omgaan met kruiscontaminatie, …

Module 4: Tijdens deze sessie wordt zowel vanuit de wetgeving als vanuit de praktijk verduidelijkt hoe moet worden omgegaan met traceerbaarheid, recall en meldingsplicht.

Module 5: Food defence. Wat moeten wij als bedrijf in de praktijk doen om aan de eisen van de PAS96 te voldoen? Wat is food defence? Wat is bioterrorisme? Tijdens deze sessie wordt op al deze vragen een praktisch antwoord geformuleerd.

Module 6: Wat mag er op de etiketten vermeld worden? Wat moet er op de etiketten vermeld worden? Wat mag er geclaimd worden en wat niet? Om het kluwen van wetgeving omtrent etikettering te ontwarren wordt er tijdens deze sessie stilgestaan bij de “do's” en de “dont's”.
De nodige aandacht gaat ook naar allergenen en GMO's (genetisch gemanipuleerde organismen).

Module 7: Wat zo logisch lijkt, is in de praktijk toch niet steeds altijd even duidelijk. Wanneer moeten wij ons bedrijf aanmelden bij het FAVV? Gaat het nu om een erkenning, toelating of registratie? De wetgeving wordt hier uitgespit om dit vraagstuk voor eens en voor altijd op te lossen.

Module 8: Wat betekent “food contact approved”? Wat is “food grade”? Of de Europese verordeningen 1935/2004 en 10/2011 in detail toegelicht.

Module 9: In het stukje voedingsleer worden alle aspecten uit de voedingswereld die nog niet aan bod gekomen zijn verder toegelicht. Het gaat hier specifiek om de wetgeving aangaande contaminanten in de voeding, enzymen, aroma's, additieven en kleurstoffen, voedingssupplementen, wateranalyses, temperatuurbeheersing, ….

Module 10: Tijdens deze sessie lichten we op een praktische manier toe hoe bovenstaande materie kan geverifieerd worden in het kader van een gecertificeerd voedselveiligheidssysteem. Met name krijgt u uitleg over hoe interne audits en inspecties doeltreffend kunnen worden georganiseerd en gerapporteerd. Deze module is heel praktijkgericht opgebouwd en zal uiteindelijk worden afgesloten met het uitvoeren van een interne audit tijdens een rollenspel.

Op de laatste dag van deze opleiding wordt er in de voormiddag nog een korte vragenronde georganiseerd en een proefexamen voorbereid. In de namiddag volgt dan het eindexamen.
We richten ons met deze opleiding tot bedrijfsleiders, productie- en kwaliteitsverantwoordelijken van ondernemingen uit de levensmiddelenindustrie of van andere organisaties die aan voedselveiligheid werken (verpakkingen, ingrediënten, transport, dierenvoeding, diensten,... ).

Dit artikel werd geschreven in opdracht van Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs

12/11/2019 - Amelior

Financial Management Expert Program - een cursist vertelt

Stephan Stremeersch is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Gent. In zijn huidige functie is hij vooral bezig met research in de farmaceutische sector, maar er zijn grote plannen. Stephan is betrokken bij een spin-off van een van de huidige projecten bij de UGent. Hij is een kei in zijn vakgebied maar de economische achtergrond mocht wat steviger zijn, vond hijzelf: “Ik zocht specifiek een opleiding die me een sterke kennis in financieel management zou geven. Een hands-on ervaring waarmee ik onmiddellijk aan de slag kon. Online kwam ik bij Amelior uit. Toen ook nog een collega Amelior aanbeval, wist ik wel dat het goed zat.”

26/09/2019 - Libbrecht Jan

Statistische software kiezen: JMP of Minitab?

Wie af en toe beroep doet op statistiek om inzicht te verwerven in data, zal al vastgesteld hebben dat Excel geen statistisch pakket is. Niet alleen is de standaard beschikbare “Analysis ToolPak” invoegtoepassing in Excel door weinigen gekend, maar vooral op het vlak van visualisatie, interpretatie en diepgang qua statistiek blijft de Excel gebruiker op zijn honger. Op de markt van statistische software is er een ruim aanbod aan degelijke pakketten. Twee daarvan zijn prominent aanwezig in de bedrijfswereld: Minitab en JMP.

17/09/2019 - Anckaert Pascal

Nieuw kwaliteits-en registratiemodel opent de deur naar 28 steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid

Wie beroep wil doen op subsidies of steunmaatregelen vanuit het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid (WSE), Syntra Vlaanderen of VDAB, moet vanaf september 2019 werk maken van het voldoen aan het nieuwe kwaliteits- en registratiemodel dat vanaf dan in voege treedt.