Elopak kiest resoluut voor Six Sigma

april 2008

Door het grote productievolume heeft zelfs een kleine besparing die met Six Sigma wordt gerealiseerd een groot effect op de rendabiliteit van het bedrijf.

Verpakkingsbedrukker Elopak (262 medewerkers) en zusterbedrijf Elocoat (coating van karton-90 medewerkers) behoren tot de Noorse internationale Elopak-groep. Ze staan zoals zoveel bedrijven meer en meer onder druk van hun klanten: de beste kwaliteit moet geleverd worden aan de laagste prijs. Fouten worden niet getolereerd: een verpakking van Elopak mag hun productieproces niet verstoren. Bovendien leveren ze hun kartonnen verpakkingen voor zuivel en frisdrank toe aan de voedingsnijverheid, omwille van de voedselveiligheidseisen van de consumenten een uiterst ‘gevoelige' sector.

Om die uitdagingen te beantwoorden koos Elopak Terneuzen uiteindelijk voor Six Sigma als verbetermethodiek. Henk Zegers, human resources officer: “Opleiding en training is lange tijd een ondergeschoven kindje geweest. Een jaar of vijf geleden zijn wij dit op een nieuwe manier gaan opzetten met veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen. Een daarvan is Six Sigma met bijbehorende tools en technieken. Six Sigma sprak ons meteen aan en via het internet zijn we bij Amelior beland. Johan Batsleer (senior consultant van Amelior nvdr) heeft in workshops de Six Sigma- methodiek toegelicht, zowel voor Terneuzen als internationaal. Daaruit is voortgekomen dat zowel wijzelf als de hele groep het als verbeterconcept willen gebruiken. De Black Belt en de Green Belt projecten die we hebben uitgevoerd of aan het uitvoeren zijn hebben ons ondertussen alleen maar gesterkt in de overtuiging dat we een juiste keuze hebben gemaakt. We hebben wel een ISO 9001 en een BRC-certificaat, maar hoewel die systemen zeker hun waarde hebben zorgen ze niet voor de grote doorbraken die men met de filosofie en de methodiek van Six Sigma kan realiseren.”

Elopak

De vestiging in Terneuzen mag de voortrekker worden genoemd van de Six Sigma beweging in de hele Elopakgroep.

Dezelfde verbetertaal spreken

De huidige plant manager van Elopak, Reinard Dreesman, was de eerste die bij Amelior de Black Belt opleiding volgde en in dat kader een Six Sigma project uitvoerde. Het ging om een project rond afvalreductie. “Iedereen vond afval maar normaal,” aldus Henk Zegers. “Tot we het op de juiste manier begonnen te meten. Dan werden we met de neus op de cijfers, op de feiten gedrukt. En groeide de bewustwording.” Maar daar hield de Six Sigma beweging niet op. Henk Zegers:“Verrassend aan Six Sigma zijn de verschillende toepassingsgebieden. Nu volgt ook onze kwaliteitsverantwoordelijke een Black Belt opleiding bij Amelior en is volop bezig met een project. En in de Green Belt opleiding zit ook een financieel iemand en is de doorlooptijd van facturen een project.” Johan Batsleer, die de lopende projecten opvolgt en coacht: “Zo krijg je over alle divisies heen ook een gemeenschappelijke taal, iedereen begrijpt en gebruikt hetzelfde ‘verbeterjargon', iedereen heeft het over de DMAIC-cyclus en over CTQ's (Critical To Quality). Als Elocoat levert aan Elopak en er is een probleem, dan kan Elopak de CTQ's gemakkelijk opvragen. Ze weten dat ze die metingen hebben, dat ze in Minitab daarover heel wat dingen staan hebben. Via de gemeenschappelijk Six Sigma taal hebben de beide bedrijven elkaar dan ook beter leren kennen en kunnen meer begrip voor elkaars aanpak en problemen opbrengen.”

“Dat klopt,” aldus Henk Zegers. “Hoewel Elocoat juridisch gezien een dochterbedrijf is van Elopak, is de communicatie niet altijd optimaal geweest. Sinds een aantal jaren groeit het meer naar elkaar toe, en is er ook meer overleg mogelijk aangaande de problemen en uitdagingen die de processen bieden. Belangrijk, want 70% van de kostprijs van een pakje zit in het board. Als je over problemen daar rond niet communiceert, kost dat veel geld. Zeker als je weet dat zo'n 55 miljoen pakjes per week door het productieproces heen gaan, levert elke verbetering zeer veel op. Ook al bespaar je op een rol van twee meter bij manier van spreken maar een millimeter. Bovendien is er het convenant verpakkingen dat zegt dat je zoveel mogelijk afval moet besparen en afval kost geld. Je betaalt dus twee keer.”

Pragmatische aanpak

Henk Zegers: “Six Sigma leert je met een andere bril naar het bedrijf en naar je processen te kijken. Je loopt jarenlang rond in een bedrijf en vindt alles maar normaal. Terwijl er enorm veel mogelijkheden zijn om je efficiëntie te verbeteren. Six Sigma heeft dan ook bijgedragen tot de sterke positie van Terneuzen binnen de Elopakgroep. We hoeven niet bang te zijn dat de productie naar andere vestigingen gaat, het tegendeel gebeurt.De productieaantallen nemen eerder toe. Ook nieuwe producten of toepassingen worden hier uitgeprobeerd en geoptimaliseerd. En dan is Six Sigma de tool bij uitstek om de processen die daar rond hangen te optimaliseren.” In theorie moet een Black Belt volledig voor zijn project worden vrijgesteld. Zoals wel meer bedrijven in onze contreien heeft Elopak dat pragmatischer aangepakt. De projecten werden bovenop het dagelijkse werk uitgevoerd. Johan Batsleer: “We hebben dat wel opgevangen door projecten te kiezen die lijnrecht in de job van de Black Belt zaten, zodat de combinatie van dagelijks werk en projectwerk eenvoudiger was. En we hebben voor de Green Belts ook geen harde targets opgelegd. We hebben geopteerd voor de no nonsense stijl: laat ons het eens proberen. In de volgende golf zullen we dan misschen wel met andere structuren en doelstellingen moeten werken.”

Henk Zegers: “Het behoort wel tot de mogelijkheden dat de winst die we met de lopende projecten boeken dusdanig is dat we in de toekomst mensen volledig voor Six Sigma vrijmaken. En wat de Black Belts hier in Terneuzen hebben ontwikkeld kunnen Green Belts in de andere Elopak-vestigingen eenvoudig overnemen.

Lopende projecten

Bij Elopak:

  • Afvalreductie (Black Belt)
  • Doordrukwaardes in kaart brengen en verbeteren (zo snel mogelijk omstellen van het ene product naar het andere) (Green Belt)
  • Window-blanks (venstertjes in de verpakking) met minder waste maken (Green Belt)

Bij Elocoat:

  • Reductie van de mechanische gebreken (Green Belt)
  • Reductie problemen bij overgang naar een andere rol (Green Belt)
  • Losse overcoating (Black Belt)

Elopak

Elopak B.V. is sinds 1983 gevestigd in het Nederlandse Terneuzen, het hoofdkantoor in Noorwegen. Elopak maakt kartonnen verpakkingen voor zuivel en frisdrank, meer dan 2 miljard Pure-Pak® verpakkingen in verschillende soorten en afmetingen per jaar. Een 70% van de verpakkingen worden in Nederland geleverd aan grote bedrijven als Campina, Friesche Vlag en frisdrankenfabrikant Tropicana. De overige 30% wordt geëxporteerd naar meer dan 35 landen binnen en buiten Europa. Elopak is een van de grootste leveranciers van dit soort verpakkingen met naast Nederland ook vestigingen in andere Europese landen, Amerika, Afrika, Australië, Mexico, Canada, Saoedie-Arabië, Zuid-Afrika enz. Elopak levert een “totaal” systeem, dus niet alleen de pakken maar ook vulmachines, transportbanden en -systemen, en alles wat nodig is om het pak gevuld bij de klant te krijgen. Elopak heeft dan ook wereldwijd ca. 40 bedrijven. Productiebedrijven, machinefabrieken, verkoopkantoren, coatingfabrieken, en bedrijven voor vervaardiging van doppen en vulmachines.

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs